Sunteți pe pagina 1din 3

Modelul duplicat prezintă copia fidelă a modelului de lucru, confecţionat din materiale

termorezistente cu scopul modelării şi turnării scheletului metalic. Modelul duplicat se execută


după amprenta obţinută de pe modelul de lucru pregătit în conformatoare speciale de duplicare.
In prezent sunt elaborate şi comercializate diverse tipuri de conformatoare, însă toate au acelaşi
principiu de construcţie. Ele sunt asemănătoare unor cutii compuse din două părţi: corpul cu
forme şi dimensiuni variate, confecţionate din mase acrilice sau aliaje, la care partea superioară
este prevăzută cu orificii pentru turnarea materialului amprentar şi pentru refularea aerului din
interiorul cutiei. La corp, în partea inferioară, se ataşează un capac pe care se fixează modelul
de lucru, care prezintă, la rândul său, a doua parte a conformatorului. Unele conformatoare sunt
comercializate cu piese anexe utilizate pentru confecţionarea pâlniei şi a canalului principal de
turnare în soclul modelului. Aceste piese de formă conică, cu dimensiuni diverse, se aplică cu
ajutorul unei tije metalice în centrul amprentei şi se fixează printr-un şurub la corpul
conformatorului. Pentru realizarea modelului duplicat, modelul de lucru deretentivizat se
fixează în centrul capacului conformatorului cu plastilină sau silicon chit, sau prin picurare cu
ceară lipicioasă. Capacul cu modelul fixat se introduce într-un vas cu apă la temperatura
camerei pentru izolarea modelului. După 10— 15 minute la capac se ataşează corpul
conformatorului şi prin unul din orificiile de pe partea superioară a lui se toarnă materialul
amprentar duplicator preventiv pregătit, până la umplerea conformatorului (fig. 1).
Fig. 1. Etapele de realizare a amprentei modelului de lucru: о — fixarea modelului de lucru în
capacul conformatorului; b, с — aparatul de pregătit material amprentar duplicator EWL 5416
şi umplerea conformatorului

Ca material amprentar duplicator sunt utilizate materialele elastice din grupa


hidrocoloizilor reversibili. Aceste materiale posedă fluiditate la temperatura de 40—45° şi
elasticitate la temperatura camerei. Pregătirea materialului duplicator poate fi efectuată după
tehnici clasice, conform cărora materialul utilizat se taie în fragmente mici (cuburi de 10— 15
mm) şi se introduc în vase din sticlă sau emailate. Vasul cu materialul de duplicare se încălzeşte
la baia cu apă, la temperatura de 60—70°C, până când materialul este lichefiat complet. După
răcirea lentă, la temperatura de 40—45°C, se toarnă în conformator. In prezent sunt elaborate
diverse aparate speciale pentru pregătirea materialului duplicator. De exemplu, firma Kavo
comercializează aparatul pentru dublare — EWL 5416, care permite pregătirea a 6 kg de
material amprentar după un regim programat. Aparatul, fiind înzestrat cu malaxor, care se
roteşte cu 25 rotaţii pe minut, şi cu sistem electronic ce indică şi temperatura, permite pregătirea
materialului şi menţinerea .temperaturii necesare pe parcursul zilei de lucru. Turnarea
materialului în conformator se efectuează printr-un robinet ce permite scurgerea lui în jet
subţire, continuu. După ce s-a umplut conformatorul cu materialul amprentar duplicator, se lasă
timp de 30—45 minute pentru răcire la temperatura camerei, apoi se introduce într-un vas cu
apă rece pentru 15—20 minute. Ulterior se înlătură capacul conformatorului şi se îndepărtează
modelul din amprentă fiind prins cu o pensă, prin manevre de tracţiune. Modelul poate fi
îndepărtat din amprentă şi prin manevre uşoare de luxaţii realizate cu un instrument ascuţit pe
suprafeţele laterale anterioare şi posterioare ale soclului modelului. Elasticitatea materialului
duplicator, precum şi suprafaţa deretentivizată a modelului permit înlăturarea lui din interiorul
corpului conformatorului cu uşurinţă. După o apreciere a amprentei, care trebuie să aibă pereţi
netezi fără porozităţi şi incluzii de aer, se poziţionează şi se fixează tija metalică reglabilă cu
piesa anexă utilizată pentru pâlnie. Vârful pâlniei în formă de cilindru se aduce în contact cu
materialul amprentar din centrul amprentei, ce corespunde planşeului bucal pentru modelul
inferior sau bolţii palatine pentru cel superior. Locul de aplicare a vârfului pâlniei nu trebuie să
coincidă cu zona de extindere a conectorului principal (pentru modelul superior) pentru a nu-1
modifica. In continuare în vacuum-malaxor se prepară pasta pentru turnarea modelului din
material specific aliajului solicitat la turnarea scheletului metallic. Pasta pregătită se toarnă
progresiv în interiorul amprentei. In acest scop corpul conformatorului este aşezat pe mă suţa
vibratorului, iar pasta se depune sub acţiunea vibrărilor continui pentru ca materialul să
pătrundă în toate imprimările amprentei pentru a exclude incluziile de aer. După priza definitivă
a materialului din care se confecţionează modelul duplicat, aproximativ peste 30—45 minute,
se îndepărtează pâlnia din soclul modelului şi se scoate amprenta împreună cu modelul din
conform'ator. Modelul se eliberează prin tăierea în fragmente a materialului amprentar cu un
bisturiu ascuţit fiind atenţi ca să nu traumăm modelul. Modelul obţinut se prelucrează termic
printr-o uscare timp de 40—45 minute în cuptorul de preîncălzire ridicând temperatura lent de
ta 20—40°C până la 160—200°C. Fiind scos din cuptor, modelul se aşază pe un suport metalic
şi se cufundă într-un vas cu ceară topită menţinându-1 30—45 secunde. Această opera ţiune
este cunoscută ca impregnarea modelului şi se realizează cu scopul măririi durităţii materialului
modelului, precum şi pentru o aderenţă mai bună a machetei scheletului de model în timpul
modelării elementelor componente (fig. 2). Modelul duplicat se fixează în paraielograf şi se
reproduce axul de inserţie şi dezinserţie al protezei, după reperele notate pe model, apoi se
trasează ecuatorul protetic şi se notează punctele retentive unde vor fi plasate extremităţile
braţelor elastice ale cro şetelor. Se reproduce cu creionul desenul proiectului scheletului
protezei în întregime, după ce urmează modelarea machetei protezei din ceară specială.

Fig. 2. Etapele de realizare a modelului duplicat: а — poziţionarea formei în interiorul


amprentei pentru realizarea pâlniei; b — turnarea pastei de ambalat pe masa vibratoare; с —
impregnarea modelului cu ceară topită