Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă - Verb

Citește cu atenție textul dat, apoi rezolvă cerințele:


„ A sosit ziua tezei. Un singur subiect: „O amintire din viață”.
M-am frământat vreun sfert de oră până să încep. Ce amintire să scriu, că aveam atâtea și
atâtea?!
Și cum războiul de-abia se terminase, am socotit că n-ar fi tocmai nepotrivit să povestesc
„Întoarcerea tatei din războiu”.
Am scris două pagini impresionante și pline de duioșie.
Eram mulțumit de felul cum făcusem teza, și de un lucru eram sigur: că o scrisesem cât se
poate de corect ca punctuație și ortografie.
Am așteptat aducerea tezelor la română cu aceeași nerăbdare cu care așteptasem și
rezultatul celorlalte teze.
În sfârșit, a venit ziua mult dorită!
(Grigore Băjenaru – Cișmigiu&Comp.)

1. Încercuiește litera A sau F.


A/F Verbul a sosit este la modul condițional-optativ.
A/F Valoarea morfologică a cuvântului dorită este de adjectiv provenit din verb la participiu.
2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
 Seria care conține numai verbe predicative este:
a) să scriu, se terminase; b) eram(sigur), așteptasem; c) scrisesem, a (sosit).
 Structura eram mulțumit reprezintă:
a) un predicat nominal; b) un predicat verbal; c) un predicat verbal+ un complement
circumstanțial de mod.
 Verbul se poate:
a) predicativ, personal; b) nepredicativ, personal; c) predicativ, impersonal.
3. Scrie pe spațiul punctat din dreptul fiecărui cuvânt litera corespunzătoare:
...... se poate A. diateza activă, indicativ, mai-mult-ca-perfect
...... n-ar fi B. diateza reflexivă, conjunctiv, prezent
....... să încep C. diateza reflexivă, indicativ, prezent
....... scrisesem D. diateza activă, conjunctiv, prezent
E. diateza activă, condițional-optativ, prezent.
4. Precizați valorile verbului a avea în exemplele subliniate.
5. Alcătuiește două enunțuri în care verbul a scrie să fie la:
a) modul supin cu funcția de subiect;
b) modul infinitiv cu funcția de atribut verbal.
6. Precizează modul și funcția sintactică a verbelor subliniate:
a) Sunt gata de a încerca.
b) Se aude tunând.
c) Cățelul mergea șchiopătând.
d) A plecat fără a saluta.
e) Decizia de a rămâne m-a bucurat.
f) Am terminat de citit.
7. Precizează valoarea morfologică a verbului a fi (vb. predicativ personal, impersonal,
unipersonal sau vb. copulativ personal/impersonal):
1
a) Mi-e bine cu tine.
b) Spectacolul e interesant.
c) Mi-e teamă de tine.
d) Concertul e în data de 3 aprilie.
e) Dacă e să pleci, pleacă!
8. Analizează morfosintactic verbele subliniate din textul de mai sus.