Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala postliceală sanitară,,Ţara de Sus,, An şcolar 2014-2015

Asistent medical generalist Semestrul I


Anul II
Modulul 23 – REUMATOLOGIE şi nursing în reumatologie Nr.ore=12h
Doctor - Gnaciuc Viorica 1h/săpt x 12săpt
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Competenţe Conţinuturi Nr.de Metode de Evaluare
specifice ore/săpt. predare-învăţare
C1 Semnele şi simptomele prezente cu afecţiuni 1h/S1 Expunerea;
Analizează reumatismale (durere, redoare, tumefiere, Conversaţia;
semnele şi congestie, ankiloza, deformări osoase, febra, Dezbaterea;
simptomele tahicardie etc) Problematizarea;
specifice Munca
afecţiunilor independentă;
reumatisma Observaţia;
le Discuţii şi lucru
în grup.
Principalele afecţiuni reumatismale : 1h/S2 Conversaţia;
1. Reumatismul articular acut ( definiţie, Dezbaterea;
etiopatogenie, simptomatologie, Problematizarea.
investigaţii, principii de tratament)
2. Reumatismul articular acut - continuare 1h/S3 Munca
independentă;
Observaţia.
3. Poliartrita reumatoida acut ( definiţie, 1h/S4 Discuţii şi lucru
etiopatogenie, simptomatologie, în grup;
investigaţii, principii de tratament) Observaţia.
4. Poliartrita reumatoida - continuare 1h/S5 Problematizarea
Munca
independentă;
Observaţia.
5. Spondilita ankilozanta acut ( definiţie, 1h/S6 Expunerea; Test
etiopatogenie, simptomatologie, Conversaţia;
investigaţii, principii de tratament) Dezbaterea.
6. Spondilita ankilozanta - continuare 1h/S7 Munca
independentă
7. Reumatismul articular articular digestiv 1h/S8 Observaţia;
acut ( definiţie, etiopatogenie, Discuţii şi lucru
simptomatologie, investigaţii, principii de în grup.
tratament)
8. Reumatismul articular articular digestiv - 1h/S9 Expunerea;
continuare Conversaţia;
Dezbaterea.
Consolidarea cunoştinţelor, metode de investigaţii 1h/S10 Expunerea;
în reumatologie. Conversaţia;
Dezbaterea.
Recapitulare 1h/S11 Discuţii şi lucru
în grup.
Evaluare finală 1h/S12 Evaluare
sumativa