Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele: .............................................. Prof.

GLONȚI Mădălina
Colegiul Național „C.D.Loga” Timişoara
Clasa a XII-a

TEST DE EVALUARE
Spaţiul românesc şi spaţiul european şi Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10p din oficiu.

I. Urmăriți harta de mai jos şi răspundeți la întrebări: 20 puncte (4p/item)

1. Statul marcat pe hartă cu litera H se numește:


a. Polonia b. Ungaria c. Germania d. Ucraina
2. Capitala statului marcat pe hartă cu litera F este:
a. Budapesta b. Praga c. Paris d. Bratislava
3. Prin capitala marcată pe hartă cu cifra 7 trece fluviul:
a. Sava b. Dunăre c. Rin d. Ron
4. Climatul subpolar se întâlnește în statul marcat pe hartă cu litera:
a. B b. E c. J d. A
5. Vegetație mediteraneană întâlnim în statul marcat pe hartă cu litera:
a. H b. C c. D d. G

II. Precizați 2 deosebiri între clima statelor marcate pe hartă cu litera B şi E:

20p ........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......

III. Urmăriți harta de mai jos şi răspundeți la întrebări: 20 puncte (4p/item)

1. Unitatea de relief marcată pe hartă cu litera D se numește:


a. Podișul Getic b. Podișul Moldovei c. Podișul Dobrogei d. Câmpia Română
2. S-a format în orogeneza alpină, prin încrețire, subunitatea de relief marcată cu litera:
b. G b. H c. C d. F
3. Unitatea de relief marcată pe hartă cu litera B se numește:
a. Munții Apuseni b. Munții Retezat c. Munții Godeanu d. Munții Parâng
4. Râul notat pe hartă cu cifra 10 se numește:
a. Jiu b. Olt c. Olteț d. Argeș
5. Orașul marcat pe hartă cu cifra 6 se numește:
a. Oradea b. Arad c. Timișoara d. Reșița

IV . Explicați de ce România este o ţară carpato-danubiano-pontică: 10p


..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

V. Precizați 2 asemănări şi 2 deosebiri între unitățile de relief marcate pe hartă cu literele B şi H : 20p
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................