Sunteți pe pagina 1din 1

Iubi-Te-voi, Doamne

glasul 5
după Evghenie Humulescu
N. Lungu / N. Moldoveanu

mp ˆ ˆˆ
  ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
Solo Tenor  ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ

 p
Iu bi Te voi Doam ne, vâr tu tea mea.

ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ  ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ
 ˆ 
Iu bi Te voi Doam ne, iu bi Te voi Doam ne, vâr tu tea mea, vâr
 ˆ ˆ ˆ  ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ 

 ˆ ˆ ˆ  ˆ ˆ ˆ ˆ
Iu bi Te voi Doam ne, iu bi Te voi Doam ne, vâr tu tea mea.

 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ 2 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

8

 4

Dom nul es
 ri rea
te în tă mea şi scă pa rea

 ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ 2 ˆˆ ˆˆ ˆˆ
4
 
tu tea mea. Dom nul e în tă ri rea mea şi scă pa rea mea
 ˆ ˆ ˆ ˆ
  ˆ ˆ ˆ ˆˆ 2 

 4
Dom nul e în tă ri rea mea şi scă pa rea, scă


 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆˆˆ ˆ ˆ ˆˆˆ ˆ ˆ ˆˆˆ 
14


3

pp ppp
mea şi iz bă vi to rul meu.

 ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ 


şi scă pa rea mea

şi iz bă vi to rul

meu, iz bă vi to rul meu.

  ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆˆ ˆˆ 

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆˆ 

pa rea mea şi iz bă vi to rul meu, iz bă vi to rul meu.