Sunteți pe pagina 1din 1

Numele................................................

Test NR.1
1. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F): 10 puncte
A F Pronumele personale, posesive, demonstrative pot deveni adjective pronominale.
A F În propoziția Nu știu altceva, cuvântul subliniat este pronume nehotărît.
A F În enunțul Ghetele acestui sportiv s-au scos la licitație, cuvântul subliniat are funcția
sintactică de atribut pronominal în cazul genitiv.
A F Fiecare, mulți, oricine, puțini, cineva, ceva sunt forme ale pronumelui nehotărât
A F În enunţul: „Moştenirea alor mei este substanţială”, pronumele alor mei
îndeplineşte funcţia sintactică de atribut pronominal.

2. Alege varianta corectă: 20 de puncte


În enunțul : Spusele ei sunt pentru ea ca o biblie căreia i-a jurat toată credința, există următoarele
pronume:
a) Ei, ea, căreia, toată
b) Ei, ea, căreia, i-
c) Ei, ea, i-, toată
În propoziția Altul este el? pronumele nehotărat are funcția sintactică de:
a) Subiect
b) Nume predicativ
c) Complement direct
În enunțul Ne-am cumpărat o ciocolată, cuvântul subliniat este:
a) Pronume personal
b) Pronume reflexiv
c) Pronume demonstrativ
În enunțul Acestui elev nu i s-a dat carnetul, cuvântul subliniat este:
a) Pronume interogativ
b) Adjectiv pronominal, cazul dativ
c) Adjectiv pronominal, cazul genitiv

3. Precizează valoarea morfologică, cazul și funcția sintactică pentru cuvintele subliniate: 20 de puncte

Ai mei nu vin.
M-am întâlnit cu acești prieteni.
Părinții multora nu vor veni.
Nu știu despre altii.
Nu mai vorbesc despre el.

4. Modificați următoarele enunțuri în care pronumele subliniate să devină adjective pronominale:


Multora le place înghețata. 10 puncte
M-am dus la acela.
Nu știu daca altii au venit.
Multi au scris?
Îmi place mașina alor tăi.

5. Construiți propoziții în care următoarele pronume să îndeplinească funcțiile sintactice cerute:


20 de puncte
Acela- subiect,cazul nominativ
Ai tăi – complement direct, cazul acuzativ
Fiecare – atribut pronominal, cazul genitiv
El- complement indirect, cazul dativ
Se acordă 20 de puncte din oficiu