Sunteți pe pagina 1din 20

ELEMENTE TEORETICE

Clasificări conceptuale
Instrumentele politicii sociale
Protecţia socială

Prof. univ.dr. Felicia Alexandru


Clarificări conceptuale
• Europa sec XIX-lea - apariţia intervenţiei statului în domeniul social prin:
*acte normative în domeniul muncii---asigurări sociale
*prestaţii în situaţii de nevoie---asistenţa socială
• Concepte: protecţie socială/securitate socială
Raportul dintre ele: sinonime- a se vedea
DEX: - protecţie: a ocroti, a apăra, a proteja
securitate: protecţie, apărare
• Sintagma: “ protecţie socială ” a fost instituţionalizată şi consacrată ca denumire în
perioada 1833-1839 şi folosită în Europa
“ securitate socială “ a fost folosită expres în anul 1935 într-o lege din S.U.A.
• Componente: - asigurări sociale
- asistenţă socială
• Legătura cu statul- politica socială atribut al statului.
• Rolul politicii sociale: a compensa dezechilibrele apărute în procesul de
dezvoltare economico-socială al unei ţării .
Funcţiile politicilor sociale

• reglare: restabilire echilibru în domeniile în care


piaţa produce dezechilibre prin elaborarea de
programe sociale cu caracter complementar
• compensatorie: prin mecanismele de
redistribuire;
• protectivă: intervenţia în situaţii de risc:
bătrâneţe, boală, incapacitate de muncă;
• satisfacerea unor nevoi colective care nu pot fi
realizate eficient prin mecanismele pieţei:
învăţământ, cultura, ştiinţa
Relaţia indisolubilă cu statul bunăstării
sociale
Statul clasic al bunăstării se identifică prin 5
piloni:
• politicile de menţinere a veniturilor;
• protecţia socială;
• politicile şi serviciile de sănătate;
• Servicii sociale individuale;
• Politicile de locuinţe.
Realizarea bunăstării sociale: mecanisme directe,
decurgând din funcţionarea pieţei.
Statul bunăstării- definiţie
Mishra(1990) – o componentă centrală a SB: Existenţa
unui acord pentru ocuparea deplină a forţei de muncă.
Argumente:
• accesul la contribuţia pentru şomaj este una din cele
mai eficace căi de reducere a sărăciei, obiectiv al
bunăstării;
• beneficiile sistemului asigurărilor sociale pot fi
menţinute la un nivel rezonabil (menţinerea unui
raport supraunitar ỉntre contributori şi beneficiari).
• Prof.univ.dr.Felicia Alexandru
Instrumentele politicii sociale
• Asigurarea socială
• Beneficiile universale
• Beneficiile obţinute prin testarea mijloacelor
de trai
Asigurarea socială:

• instrument esenţial;
• beneficiile asigurării sociale din sistemul public
sunt finanţate prin contribuţii ale tripletei
angajat-angajator-stat;
• ỉn cele mai multe cazuri, beneficiul individual nu
este calculat strict funcţie de contribuţie, nu
provine din fondurile de acumulare;
• principiul de bază al sistemului se referă la
sprijinul intergeneraţii ( „pay-as-you-go” PAYG ).
Beneficiile universale

• sunt independente atât de ocupare cât şi de


venituri;
• se concretizează ỉn bani (alocaţii familiale )
servicii (ỉngrijire gratuită a sănatăţii);
• sursa de finanţare: bugetele publice.
Beneficiile obţinute prin testarea
mijloacelor de trai
• esenţa politicilor sociale din unele ţări:
• nu depind de contribuţii;
• nu sunt condiţionate de ocupare , ci de
rezultatele evaluării veniturilor minime de bază şi
a necesităţilor dintr-o gospodărie;
• au o durată determinată;
• sunt furnizate atât timp cât subiecţii se află ỉn
stare de vulnerabilitate;
• sursa de finanţare: exclusiv bugetele publice.
Elemente comune celor trei
instrumente
• furnizarea veniturilor prin transfer;
• rolul lor este diferit ỉn diferite tipuri de state
ale bunăstarii
Testarea mijloacelor
• presupune contabilizarea tuturor veniturilor familiale;
• beneficiile apar sub forma veniturilor, care, de regulă, sunt
mai mici decât cele provenind din sistemele de asigurări,
uneori, chiar de beneficii universale;
• permit reducerea cheltuielilor publice cu caracter social,
datorită corelării beneficiilor cu nevoile;
• costurile de administrare ale sistemului sunt mult mai mari
decât sistemul beneficiilor universale;
• beneficiile obţinute nu au o acoperire completă ỉn rândul
populaţiei, datorită fie :
– ignoranţei;
_descurajării prin sublinierea aplicarii sintagmei
„controlul riguros al veniturilor”
Sistemul asigurărilor sociale
• beneficiile sunt condiţionate de existenta unei
perioade de ỉnregistrare a contribuţiilor (la
beneficiile de şomaj sau pentru pensie);
• beneficiile sunt limitate la o anumită perioadă
de timp (şomaj)
Asigurarea socială din perspectiva
susţinerii financiare
• contribuţiile îi determina pe angajatori să adopte măsuri de
reducere a numărului angajaţilor pentru a reduce volumul
obligaţiilor de plată la fondul de asigurări;
• beneficiile de şomaj furnizate pe o perioadă îndelungată îi
indepărtează pe şomeri tot mai mult de un loc de muncă;
• poate influenţa alegerea domeniului de activitate: rezolvă “
dilema “ loc de muncă în economia legală/subterană;
• nu are în general efecte negative asupra populaţiei, in
sensul perventirii comportamentului ( ca în cazul testării
mijloacelor de trai), deoarece veniturile cumulate şi
economiile unei familii nu condiţionează beneficiile.
Testarea mijloacelor – efecte in plan
financiar
• Modifică, uneori, negativ comportamentul familiei;
• implică forme suplimentare de impozitare;
• este un instrument restrictiv ( ia în calcul orice sursă
potenţială de venit) cu următoarele consecinţe:
– limitează solicitările beneficiarilor;
– elimină pe cei care nu se califică;
– se îndreaptă exclusiv către segmentul de populaţie cel mai
sărac.
• când beneficiile nu mai sunt acordate, ele se întorc
împotriva familiei, deoarece câştigurile acesteia sunt
impozitate suplimentar.

Protecţia socială
Etimologie: lb. latina - protegere
Modalităţi de realizare:
• Transfer financiar contributoriu;
• Transfer financiar necontributoriu:
- Protecţia categorială (acordată tuturor
membrilor unor categorii) în mod automat,
- Asistenţă pe baza estimării necesităţilor
concrete.
Protectie sociala
• Posibila definitie: ansamblu de reglementari
si institutii pe care un stat le utilizeaza pentru
a asigura si ajuta, in special in plan financiar,
membrii comunitatii sa faca fata principalelor
riscuri sociale ale existentei.
• Institutiile – entitati fara scop lucrativ avand o
misiune de serviciu public sub coordonarea si
controlul statului ( minister, autoritati, agentii
si case)
Transferuri financiare contributorii-
asigurări sociale
• Asigurarea socială- formă socială de protecţie în vederea
contracarării efectelor unui complex de riscuri.
• Toate ţările au dezvoltat un astfel de sistem a cărui complexitate
depinde de nivelul de civilizaţie şi cultură. Eterogenitatea sistemelor
coexistă cu următoarele trăsături comune:
* legate de riscuri sociale care pot apare în viaţa unei persoane;
*stabilirea prin lege;
*furnizează indemnizaţii financiare persoanelor care se confruntă
cu reducerea – pierderea veniturilor;
*obţinerea indemnizaţiilor este condiţionată de plata
contribuţiilor.
Asigurarea socială
• Asigurarea socială- formă socială de protecţie în vederea
contracarării efectelor unui complex de riscuri.
• Toate ţările au dezvoltat un astfel de sistem a cărui
complexitate depinde de nivelul de civilizaţie şi cultură.
• Eterogenitatea sistemelor coexistă cu următoarele trăsături
comune:
*sunt legate de riscuri sociale care pot apare în viaţa
unei persoane;
*stabilirea prin lege;
*furnizează indemnizaţii financiare persoanelor care
se confruntă cu reducerea – pierderea veniturilor;
*obţinerea indemnizaţiilor este condiţionată de plata
contribuţiilor
Sisteme de protectie sociala
• Diversitate
• Sisteme de referinţă:
*modelul de tip german ( Bismarck);
*modelul de tip anglo-saxon ( Beveridge);
*modelul scandinav
* modelul mediteranean
TEME

• Modelul ……
• Finantarea sistemului de protectie sociala in …
• Analiza cheltuielilor sociale in UE