Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicație

Se consideră rețeaua de tubulaturi de oțel cu două celule (I, II), nodurile A, B, C, D, E și


țevile 1, 2, 3, 4,5,6 (Fig. 1). Să se dimensioneze țevile pentru o viteză a apei de 3(2) m/s, să se
calculeze debitele în țevi și sarcinile nodale prin metoda Hardy-Cross și prin metoda
aproximatiilor simultane si sa se compare rezultatele.
a)Debitul din nodul A este QinA=100 m3/h, debitul din nodul E este QexE=25 m3/h, debitul din
nodul D este QexD=50 m3/h iar debitul din nodul B este QexB=25 m3/h.

Fig. 1 Rețeaua de tubulaturi

1.Se calculează debitele în țevi aplicând legea conservării masei în fiecare nod.

�Q
k =1...t
ik = �Q
s =1... r
es (1)

2.Se calculează diametrele țevilor din ecuația debitului.

p�
D2 4�
Q
Q= v D=
�� (2)
4 p�v

3.Se aleg diametre de țevi fabricate și se recalculează viteza. Se adoptă lungimi și rugozități
pentru țevi.

4.Se calculează coeficienții pierderilor de sarcină pentru fiecare țeavă.

� L � 8
a = �f � + �z i � 2 4 (3)
� D i =1,n �p �D �g

5.Se întocmește foaia de calcul Excel după relația 4 având coloanele:

1
-�si �
ai �
Qi �

�Qi �

DQ = i
(4)
�ai ��Qi �
2�
i

Delta I Delta II
Nr a Q sI sII Q2 2aQ Q2 2aQ Qnc

Nr-numărul țevii,
a-coeficientul pierderii de sarcină,
Q-debitul,
sI-coeficientul ce ține cont de semn în bucla I,
sII-coeficientul ce ține cont de semn în bucla II,
DeltaI-corecția în bucla I,
DeltaII-corecția în bucla II,
Qnc-debitul corectat care se introduce în coloana Q din a doua iterație.

6. Se trece la următoarea iterație. Calculul se oprește când se atinge convergența .