Sunteți pe pagina 1din 24

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : “ Poveștile, daruri ale Planetei albastre”

Perioada:04.03.2019 -22.03.2019

Ziua Competenţ Activităţi integrate/pe discipline; organizarea Detalii de conţinut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Observarea
Luni *Joc de mimă- cum mă simt azi sistematică a elevilor
*Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. -conversaţia, privind capacitatea
04.03. (activitate frontală) exerciţiul de exprimare , de
2019 *Completarea calendarului naturii Importanța -frontal, pe comunicare
D.P. învățării pentru echipe receptivă,
1.1 -Texte-suport: ”La Polul Sud” (poveste) propria persoană -auxiliar, deprinderile de
-Importanța învățării pentru propria persoană. creioane conversaţie,exprimar
-Sarcini de învățare la școală. Motivația învățării (Floarea colorate e.
Învățăturii)
-Contexte formale și nonformale de învățare (la școală, Probă orală
acasă, în natură, pe stradă)
-Alocarea/apreicerea timpului necesar în învățare.
-Joc didactic: ”Învață din greșeli!” – impactul pozitiv al
erorii în procesul de învățare

A.V.A.P. *Obiecte necesare invatarii-desen


1.1.

Observarea
D.P. *Colorarea literei „f” cu format diferit de scriere Litera ,,f,, -metoda sistematică a elevilor
2.1. fonetica- privind capacitatea
analitico- de
C.L.R. * „Citirea” imaginilor; sintetica, Concentrarea asupra
1.1. 1.2. * Identificarea sunetului „f” în silabe şi în cuvinte; conversaţia, rezolvării sarcinilor
2.1. 2.3. *Pronunţarea corectă a acestui sunet; observaţia Aprecieri
3.1. 3.2. *Asocierea sunetului cu litera; dirijată individuale
4.1. *Identificarea literei „f” mic de tipar şi de mână -frontal,
*Scrierea literei „f” mic de mână, respectând liniatura individual
caietului tip I. -manual,
-Formulare de întrebări/răspunsuri caiete tip I,
-Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; fişă de lucru
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite;
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
litere/unui sunet;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

M.M. -Cantec-Iepuraş, draăgălaş!


2.1.
-metoda
D.P. *Modelarea literei Litera ,,f,, fonetica- Observarea
2.1. analitico- sistematică a elevilor
*Identificarea literei „f” mic de tipar şi de mână sintetica, Aprecierea verbală
C.L.R. *Scrierea literei „f” mic de mână, respectând liniatura conversaţia,
1.1. 1.2. caietului tip I. observaţia
2.1. 2.3. -Formulare de întrebări/răspunsuri dirijată
3.1. 3.2. -Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; -frontal,
4.1. - Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; individual
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite; -manual,
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei caiete tip I,
litere/unui sunet; fişă de lucru
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

A.V.A.P *”Iepuraş, drăgălaş” –răspunde desenând


2.1.

D.P. *Ghicitori - manual, Observarea


2.2 Adunarea 0-100 caiet, fișe de sistematică a elevilor
cu trecere peste lucru, imagini Aprecierea verbală
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, ordin sugerate
1.1. .13. scăzător, diferență - conversația,
.3.1. 3.2. -Prezentarea algoritmului de calcul explicația,
4.2. 5.2. -Calculul sumei de doi termeni demonstrația,
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de exercițiul,
rezultate. problematizar
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. ea
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor - activitate
frontală,
*Colorarea rezultatului corect” individuală, în
grup

Educaţie fizică
Observarea
Marţi D.P. *Joc –„Dacă aş fi floare aş fi….” Litera „F” -metoda sistematică a elevilor
1.1. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. fonetica- privind capacitatea
05.03. (activitate frontală) analitico- de exprimare , de
2019 *Completarea calendarului naturii sintetica, comunicare
conversaţia, receptivă,
observaţia deprinderile de
C.L.R. * „Citirea” imaginilor; dirijată conversaţie,exprimar
1.1. 1.2. *Exersarea vorbirii eficiente (vorbirea pe rând, ascultarea -frontal, e.
2.1. 2.3. interlocutorului, păstrarea ideii) -convorbire; individual
4.1. *Asocierea sunetului „f” cu litera „F”; -manual, Probă orală
*Diferenţierea literelor de tipar şi de mână, mari şi mici; caiete tip I,
*Scrierea literei „F” mare, de mână. fişă de lucru
*Citirea cuvintelor, propoziţiilor, textului

A.V.A.P. *Colorarea literei


2.2.
Observarea
D.P. *Joc de mimă :Recunoaşte personajul” Litera „F” -metoda sistematică a elevilor
2.1. fonetica- privind capacitatea
analitico- de exprimare , de
C.L.R. * Identificarea sunetului „f” în silabe şi în cuvinte; sintetica, comunicare
1.1. 1.2. *Pronunţarea corectă a acestui sunet; conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. *Asocierea sunetului cu litera; observaţia deprinderile de
4.1. *Identificarea literei „F” mare de tipar şi de mână dirijată conversaţie,exprimar
*Scrierea literei „F” mare de mână, respectând liniatura -frontal, e.
caietului tip I. individual Aprecieri verbale
-Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; -manual,
-Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii (nume caiete tip I,
de persoane, nume de păsări şi de animale); fişă de lucru
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
-Citirea textului, identificarea modalitaţii de adezare în
pagină: titlu, alineat
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor, propoziţiilor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

M.M. *”Hărnicuţa”
2.2.
LB. ENGLEZA

Observare
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, Adunarea 0-100 - manual, sistematică Aprecieri
1.1 1.3. scăzător, diferență cu trecere peste caiet, fișe de globale.
3.1. 3.2. -Prezentarea algoritmului de calcul ordin zu+u lucru,
-Calculul sumei calculator,
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de imagini
rezultate. sugerate
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. - conversația,
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor explicația,
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. demonstrația,
*Colorarea rezultatului corect” exercițiul,
problematizar
ea
A.V.A.P. -Razele soarelui-desen - activitate
2.2 frontală,
individuală, în
grup
Observarea
Miercuri D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Sunetul şi litera -metoda sistematică a elevilor
1.1. (activitate frontală) „h” fonetica- privind capacitatea
06.03. *Completarea calendarului naturii analitico- de exprimare , de
2019 sintetica, comunicare
C.L.R. * „Citirea” imaginilor; conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. *Exersarea vorbirii eficiente (vorbirea pe rând, ascultarea observaţia deprinderile de
4.1. interlocutorului, păstrarea ideii) -convorbire; dirijată conversaţie,exprimar
*Asocierea sunetului „h” cu litera „h”; -frontal, e.
*Diferenţierea literelor de tipar şi de mână, mari şi mici; individual
*Scrierea literei „h” de mână. -manual, Probă orală
-Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; caiete tip I,
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite; fişă de lucru
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
litere/unui sunet;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate
Observarea
C.L.R. *Identificarea literei „h” mic de tipar şi de mână Sunetul şi litera -conversaţia, sistematică a elevilor
1.1. 1.3. *Scrierea literei „h” mic de mână, respectând liniatura „h” observaţia privind capacitatea
2.1. 2.3. caietului tip I. dirijată de exprimare , de
4.1. -Formulare de întrebări/răspunsuri -frontal, comunicare
-Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; individual receptivă,
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; -manual, fişă deprinderile de
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite; de lucru conversaţie,
- Citirea textului prin modalităţi diverse exprimare
-Identificarea titlului, alineatelor, propoziţiilor care
alcătuiesc textul
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

Religia

Educaţie fizică

*Joc –„Dacă aş fi pasăre aş fi….” Observarea


Joi D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Litera „H” -metoda sistematică a elevilor
06.03. 1.1. (activitate frontală) fonetica- privind capacitatea
2019 *Completarea calendarului naturii analitico- de concentrare
sintetica, asupra temei de
conversaţia, lucru
C.L.R. * „Citirea” imaginilor; observaţia Proba scrisă
1.1. 1.2. *Exersarea vorbirii eficiente (vorbirea pe rând, ascultarea dirijată
1.3. 1.4. interlocutorului, păstrarea ideii) -convorbire; -frontal,
1.5. 2.1. *Asocierea sunetului „h” cu litera „H”; individual
4.1. *Diferenţierea literelor de tipar şi de mână, mari şi mici; -manual,
-Citirea textului prin modalităţi diferite caiete tip I,
*Scrierea literei „H” mare, de mână, cuvinte, propoziţii fişă de lucru

A.V.A.P. *Colaj: „Copac cu mere”


2.2
Observarea
M.M. *Omul de zapadă Adunarea 0-100 - fișe de lucru, sistematică a elevilor
2.3. cu trecere peste - conversația, privind capacitatea
ordin zu+u explicația, de exprimare , de
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, demonstrația, comunicare
1.1 1.3. scăzător, diferență exercițiul, receptivă,
3.1. 3.2. -Prezentarea algoritmului de calcul - activitate deprinderile de
-Calculul sumei frontală, conversaţie,exprimar
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de individuală, e.
rezultate.
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date.
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor
-Probleme care se rezolvă printr-o operație.
-Rezolvarea de exercitii de adunare

-Cântarea vocală în grup şi individual; Melodia-sunete - calculator, Observarea


M.M. -Percuția corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, inalte imagini comportamentului
1.4. 2.1. bataia din picior); sugerate de elevilor.
3.1. -Elemente de limba muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare- textul Capacitatea de
încet), interpretare (nuanțe tare/încet/mediu) ; cântecelor redare a unei
-Cântarea vocală;mişcare pe muzică;cântarea instrumentală; - conversația, melodii/versuri;
-Executarea unui dans cu mișcare repetată, pe un cântec explicația, Proba practică
simplu demonstrația,
-Improvizația spontană colectivă exercițiul
-Improvizarea unei linii melodice simple sau a unor - activitate
combinații ritmice și asocierea acesteia cu mișcări adecvate; frontalăindivi
-Creaţii muzicale accesibile: - Mama dual
Optional -,,Informatica pas cu pas,,

Observarea
Vineri AV.A.P. * Joc de colorare : Ce lipseşte?-colorează Adunarea 0-100 - manual, sistematică a elevilor
1.1 *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. cu trecere peste caiet, fișe de privind capacitatea
08.03. (activitate frontală) ordin zu+zu lucru, de receptare a
2019 *Completarea calendarului naturii calculator, cunoştinţelor
imagini transmise
sugerate
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, - conversația, Proba orala/scrisa
3.1. 3.2. scăzător, diferență explicația,
-Prezentarea algoritmului de calcul demonstrația,
-Calculul sumei exercițiul,
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de problematizar
rezultate. ea
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. - activitate
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor frontală,
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. individuală, în
-Rezolvarea de exercitii de adunare grup

Observarea
Melodia-sunete - calculator, comportamentului
M.M. -Cântarea vocală în grup şi individual; inalte imagini elevilor.
1.4. 2.1. -Percuția corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, sugerate de Capacitatea de
3.1. bataia din picior); textul redare a unei
-Elemente de limba muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare- cântecelor melodii/versuri;
încet), interpretare (nuanțe tare/încet/mediu) ; - conversația, Proba practică
-Exerciţii de emisie şi dicţie corectă – „Mirosim o floare, explicația,
Suflăm puful păpădiei..”; demonstrația,
-Exerciţii ritmice în combinaţii variate; exercițiul
-Însuşirea după auz a cântecelor; - activitate
-Exersarea mişcărilor spontane pe cântec; frontală, pe
-Joc muzical:”La pădure” grupe,
-Mişcări libere pe diverse melodii; individual
-Creaţii muzicale accesibile: - Mama
- materiale: , Observarea
A.V.A.P. *Realizarea suportului; Colaj din hârtie creioane sistematică a elevilor
1.1. 1.2. *Realizarea elementelor care vor alcătui felicitarea; „Felicitare pentru colorate. privind capacitatea
1.3. 2.1. *Asamblarea elementelor; mama” -conversaţia, de respectarea a
2.3. 2.4. *Expunerea lucrărilor explicaţia, etapelor de lucru
demonstraţia, Proba practică
M.M. *Cântec:”Ziua mamei” exerciţiul
2.1. -activitate
frontală,
activitate
individuală;

- materiale: Observarea
Forma spontană acuarele, sistematică a elevilor
A.V.A.P. -Identificarea diferitelor forme din natură pe imagini; „Fluturi” pensule, privind capacitatea
1.1. 1.2. -Obţinerea formelor spontane prin plierea hârtiei; planșe, de respectarea a
1.3. 2.1. -Dialog privind interpretarea formelor spontane obţinute; creioane etapelor de lucru
2.3. 2.4. -Realizarea unei lucrări individuale şi colective folosind colorate. Proba practică
2.5. tehnici variate; -conversaţia,
-Realizarea de lucrări în care se asociază elemente de explicaţia,
exprimare plastică cu alte forme de exprimare artistică- demonstraţia,
ilustrarea versurilor unei poezii; observaţia,
-Explicarea semnificaţiei propriei lucrări; exerciţiul
-Aprecierea lucrării colegului de bancă -activitate
frontală,
M.M. -„Fluturaş” activitate
2.1 individuală;
Ziua Competenţ Activităţi integrate/pe discipline; organizarea Detalii de conţinut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Observarea
Luni *Joc de mimă- cum mă simt azi sistematică a elevilor
*Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Abilități și -conversaţia, privind capacitatea
11.03. (activitate frontală) atitudini în exerciţiul de exprimare , de
2019 *Completarea calendarului naturii învățare -frontal, pe comunicare
D.P. echipe receptivă,
1.1 -Abilități și atitutudini în învățare. -auxiliar, deprinderile de
-Sarcini de lucru în contexte variate – cum învăț la limba creioane conversaţie,exprimar
română/explicarea unui cuvânt nou: METEORIT colorate e.
-Instrumente de sprijin în învățare – Insula Matematicii
-Activități ușoare/complexe – Ușurilă, prieten la învățătură Probă orală
-Activități de învățare plăcute/mai puțin plăcute. Învățarea
în echipă – ”O echipă de succes”
-Joc didactic: ”Învață să asculți!”

A.V.A.P. *Ce putem face impreuna?-desen


1.1.

Observarea
D.P. *Colorarea literei „H” cu format diferit de scriere Litera ,,H,, -metoda sistematică a elevilor
2.1. fonetica- privind capacitatea
analitico- de
C.L.R. -Citirea cuvintelor, propoziţiilor, textului sintetica, Concentrarea asupra
1.1. 1.2. -Formulare de întrebări/răspunsuri conversaţia, rezolvării sarcinilor
2.1. 2.3. -Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; observaţia Aprecieri
3.1. 3.2. - Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; dirijată individuale
4.1. -Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite; -frontal,
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei individual
litere/unui sunet; -manual,
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a caiete tip I,
cuvintelor fişă de lucru
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate
M.M. -Cantec-Hărnicuţa!
2.1.

-metoda
Abecedarul fonetica- Observarea
C.L.R. -Prezentarea poveştilor învăţate sub formă ppt poveştilor- analitico- sistematică a elevilor
1.1. 1.2. -Formulare de întrebări/răspunsuri Proiect sintetica, Aprecierea verbală
2.1. 2.3. -Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; conversaţia,
3.1. 3.2. -Alcătuirea listei cu personaje din poveşti observaţia
4.1. -Gruparea elevilor pentru realizarea proiectului (fiecare dirijată
grupa cate o poveste) -frontal,
-Realizarea de desene/colorarea de imagini pentru carticica individual
grupei -manual,
-Legarea carţii caiete tip I,
-Prezentarea lucrarilor fişă de lucru

M.M. *”Lumea povestilor”


2.1.

D.P. *Ghicitori - manual, Observarea


2.2 Adunarea 0-100 caiet, fișe de sistematică a elevilor
cu trecere peste lucru, imagini Aprecierea verbală
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, ordin zu+zu sugerate
1.1. .13. scăzător, diferență - conversația,
.3.1. 3.2. -Prezentarea algoritmului de calcul explicația,
4.2. 5.2. -Calculul sumei de doi termeni demonstrația,
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de exercițiul,
rezultate. problematizar
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. ea
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor - activitate
frontală,
*Colorarea rezultatului corect” individuală, în
grup

Educaţie fizică
Observarea
Marţi D.P. *Joc –„Dacă aş fi floare aş fi….” Litera „ţ” -metoda sistematică a elevilor
1.1. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. fonetica- privind capacitatea
12.03. (activitate frontală) analitico- de exprimare , de
2019 *Completarea calendarului naturii sintetica, comunicare
conversaţia, receptivă,
observaţia deprinderile de
C.L.R. * „Citirea” imaginilor; dirijată conversaţie,exprimar
1.1. 1.2. *Exersarea vorbirii eficiente (vorbirea pe rând, ascultarea -frontal, e.
2.1. 2.3. interlocutorului, păstrarea ideii) -convorbire; individual
4.1. *Asocierea sunetului „ţ” cu litera „ţ”; -manual, Probă orală
*Diferenţierea literelor de tipar şi de mână, mari şi mici; caiete tip I,
*Scrierea literei „ţ” mic, de mână. fişă de lucru
*Citirea cuvintelor, propoziţiilor, textului

A.V.A.P. *Colorarea literei


2.2.
Observarea
D.P. *Joc de mimă :Recunoaşte personajul” Litera „ţ” -metoda sistematică a elevilor
2.1. fonetica- privind capacitatea
analitico- de exprimare , de
C.L.R. *Asocierea sunetului cu litera; sintetica, comunicare
1.1. 1.2. *Identificarea literei „ţ” mic de tipar şi de mână conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. *Scrierea literei „ţ” mic de mână, respectând liniatura observaţia deprinderile de
4.1. caietului tip I. dirijată conversaţie,exprimar
-Identificarea diminutivelor unor cuvinte -frontal, e.
-Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; individual Aprecieri verbale
- Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; -manual,
-Citirea textului, identificarea modalitaţii de adezare în caiete tip I,
pagină: titlu, alineat fişă de lucru
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor, propoziţiilor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

M.M. *”Vulpe, tu mi-ai furat gâsca”


2.2.
LB. ENGLEZA

Observare
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, Adunarea 0-100 - manual, sistematică Aprecieri
1.1 1.3. scăzător, diferență cu trecere peste caiet, fișe de globale.
3.1. 3.2. -Prezentarea algoritmului de calcul ordin-Soarele lucru,
-Calculul sumei calculator,
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de imagini
rezultate. sugerate
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. - conversația,
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor explicația,
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. demonstrația,
*Colorarea rezultatului corect” exercițiul,
-Identificarea unor modalităţi de producere a luminii problematizar
(lanternă, bec...) ea
-Explicarea beneficiiilor Soarelui - activitate
frontală,
individuală, în
A.V.A.P. -Soarele-desen grup
2.2
Observarea
Miercuri D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Litera „Ţ” -metoda sistematică a elevilor
1.1. (activitate frontală) fonetica- privind capacitatea
13.03. *Completarea calendarului naturii analitico- de exprimare , de
2019 sintetica, comunicare
C.L.R. * „Citirea” imaginilor; conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. *Exersarea vorbirii eficiente (vorbirea pe rând, ascultarea observaţia deprinderile de
4.1. interlocutorului, păstrarea ideii) -convorbire; dirijată conversaţie,exprimar
*Asocierea sunetului „ţ” cu litera „Ţ”; -frontal, e.
*Diferenţierea literelor de tipar şi de mână, mari şi mici; individual
*Scrierea literei „Ţ” de mână. -manual, Probă orală
-Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; caiete tip I,
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite; fişă de lucru
- Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
litere/unui sunet;
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

Observarea
C.L.R. - Citirea textului prin modalităţi diverse Litera „Ţ” -conversaţia, sistematică a elevilor
1.1. 1.3. -Formulare de întrebări/răspunsuri observaţia privind capacitatea
2.1. 2.3. -Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; dirijată de exprimare , de
4.1. - Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor; -frontal, comunicare
-Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite; individual receptivă,
-Identificarea titlului, alineatelor, propoziţiilor care -manual, fişă deprinderile de
alcătuiesc textul de lucru conversaţie,
-Identificarea mesajului textului exprimare
-Ex. de copiere, transcrierea literelor, silabelor şi a
cuvintelor
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

Religia

Educaţie fizică

*Joc –„Dacă aş fi pasăre aş fi….” Observarea


Joi D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Grupurile de litere -metoda sistematică a elevilor
14.03. 1.1. (activitate frontală) ge/Ge fonetica- privind capacitatea
2019 *Completarea calendarului naturii analitico- de concentrare
sintetica, asupra temei de
conversaţia, lucru
C.L.R. * „Citirea” imaginilor; observaţia Proba scrisă
1.1. 1.2. *Exersarea vorbirii eficiente (vorbirea pe rând, ascultarea dirijată
1.3. 1.4. interlocutorului, păstrarea ideii) -convorbire; -frontal,
1.5. 2.1. *Asocierea sunetului „ge” cu grupul de litere „ge/Ge”; individual
4.1. *Diferenţierea literelor de tipar şi de mână, mari şi mici; -manual,
-Citirea textului prin modalităţi diferite caiete tip I,
*Scrierea grupurilor de litere „ge/Ge” de mână, cuvinte, fişă de lucru
propoziţii
A.V.A.P. *Desen: „Degeţica”
2.2
Observarea
M.M. *Omul de zapadă Adunarea 0-100 - fișe de lucru, sistematică a elevilor
2.3. cu trecere peste - conversația, privind capacitatea
ordin s=100 explicația, de exprimare , de
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, demonstrația, comunicare
1.1 1.3. scăzător, diferență exercițiul, receptivă,
3.1. 3.2. -Prezentarea algoritmului de calcul - activitate deprinderile de
-Calculul sumei frontală, conversaţie,exprimar
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de individuală, e.
rezultate.
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date.
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor
-Probleme care se rezolvă printr-o operație.
-Rezolvarea de exercitii de adunare

-Cântarea vocală în grup şi individual; Melodia-sunete - calculator, Observarea


M.M. -Percuția corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, inalte/joase imagini comportamentului
1.4. 2.1. bataia din picior); sugerate de elevilor.
3.1. -Elemente de limba muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare- textul Capacitatea de
încet), interpretare (nuanțe tare/încet/mediu) ; cântecelor redare a unei
-Cântarea vocală;mişcare pe muzică;cântarea instrumentală; - conversația, melodii/versuri;
-Executarea unui dans cu mișcare repetată, pe un cântec explicația, Proba practică
simplu demonstrația,
-Improvizația spontană colectivă exercițiul
-Improvizarea unei linii melodice simple sau a unor - activitate
combinații ritmice și asocierea acesteia cu mișcări adecvate; frontalăindivi
-Creaţii muzicale accesibile: - „Primăvara” dual

A.V.A.P. -„Vaza cu flori”-colorare


2.1.
Optional -,,Informatica pas cu pas,,

Observarea
Vineri AV.A.P. * Joc de colorare : Ce lipseşte?-colorează Adunarea 0-100 - manual, sistematică a elevilor
1.1 *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. cu trecere peste caiet, fișe de privind capacitatea
15.03. (activitate frontală) ordin – lucru, de receptare a
2019 *Completarea calendarului naturii Soarele si calculator, cunoştinţelor
Pamantul imagini transmise
sugerate
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, - conversația, Proba orala/scrisa
3.1. 3.2. scăzător, diferență explicația,
-Prezentarea algoritmului de calcul demonstrația,
-Calculul sumei exercițiul,
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de problematizar
rezultate. ea
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. - activitate
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor frontală,
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. individuală, în
-Rezolvarea de exercitii de adunare grup
-Identificarea legaturii dintre Soare si Pamant
Observarea
Melodia-sunete - calculator, comportamentului
M.M. -Cântarea vocală în grup şi individual; inalte/joase imagini elevilor.
1.4. 2.1. -Percuția corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, sugerate de Capacitatea de
3.1. bataia din picior); textul redare a unei
-Elemente de limba muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare- cântecelor melodii/versuri;
încet), interpretare (nuanțe tare/încet/mediu) ; - conversația, Proba practică
-Exerciţii de emisie şi dicţie corectă – „Mirosim o floare, explicația,
Suflăm puful păpădiei..”; demonstrația,
-Exerciţii ritmice în combinaţii variate; exercițiul
-Însuşirea după auz a cântecelor; - activitate
-Exersarea mişcărilor spontane pe cântec; frontală, pe
-Joc muzical:”La pădure” grupe,
-Mişcări libere pe diverse melodii; individual
-Creaţii muzicale accesibile: - Primavara

- materiale: , Observarea
A.V.A.P. *Prezentarea materialelor Colaj cu diverse creioane sistematică a elevilor
1.1. 1.2. *Realizarea suportului; materiale colorate. privind capacitatea
1.3. 2.1. *Realizarea elementelor care vor alcătui lucrarea; „Primăvara” -conversaţia, de respectarea a
2.3. 2.4. *Asamblarea elementelor; explicaţia, etapelor de lucru
*Expunerea lucrărilor demonstraţia, Proba practică
exerciţiul
M.M. *Cântec:”Vine, vine primăvara” -activitate
2.1. frontală,
activitate
individuală;

- materiale: Observarea
Forma elaborată acuarele, sistematică a elevilor
A.V.A.P. -Identificarea diferitelor forme din natură pe imagini; „Primăvara” pensule, privind capacitatea
1.1. 1.2. -Obţinerea formelor spontane prin plierea hârtiei; planșe, de respectarea a
1.3. 2.1. -Dialog privind interpretarea formelor spontane obţinute; creioane etapelor de lucru
2.3. 2.4. -Realizarea unei lucrări individuale şi colective folosind colorate. Proba practică
2.5. tehnici variate; -conversaţia,
-Realizarea de lucrări în care se asociază elemente de explicaţia,
exprimare plastică cu alte forme de exprimare artistică- demonstraţia,
ilustrarea versurilor unei poezii; observaţia,
-Explicarea semnificaţiei propriei lucrări; exerciţiul
-Aprecierea lucrării colegului de bancă -activitate
frontală,
M.M. -Cântec:”Vine, vine primăvara” activitate
2.1 individuală;
Ziua Competenţ Activităţi integrate/pe discipline; organizarea Detalii de conţinut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Observarea
Luni *Joc de mimă- cum mă simt azi sistematică a elevilor
*Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. -conversaţia, privind capacitatea
18.03. (activitate frontală) exerciţiul de exprimare , de
2019 *Completarea calendarului naturii Organizarea -frontal, pe comunicare
învățării echipe receptivă,
D.P. Texte-suport: La Polul Sud -auxiliar, deprinderile de
1.1 -Monitorizarea simplă a achizițiilor și atitudinilor specifice creioane conversaţie,exprimar
învățării: Cadranul învățării (realizarea de desene pentru colorate e.
întrebări: ce am învățat nou? ce mi-a plăcut? cum m-am
simțit? unde pot căuta informații suplimentare? Probă orală
-Aprecierea timpului de lucru afectat învățării
-Joc de exprimarea a opiniilor personale ”Nu numai copiii
învață”
-Joc didactic: ”Caracatița”

A.V.A.P. -Ceasul-desen
1.1.

Observarea
D.P. *Colorarea literei „s” cu format diferit de scriere Grupurile de litere -metoda sistematică a elevilor
2.1. ge/Ge fonetica- privind capacitatea
*Asocierea sunetului „ge” cu grupul de litere „ge/Ge”; analitico- de
C.L.R. *Copierea/transcrierea unor substantive proprii; sintetica, Concentrarea asupra
1.1. 1.2. *Citirea în ritm propriu a unor cuvinte, propoziţii şi a unui conversaţia, rezolvării sarcinilor
2.1. 2.3. text scurt; observaţia Aprecieri
3.1. 3.2. *Citire selectivă; dirijată individuale
4.1. *Formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului; -frontal,
*Realizarea corespondenţei dintre cuvinte/propoziţii; individual
*Completarea unor enunţuri folosind cuvântul potrivit dintr- -manual,
o listă dată; caiete tip I,
*Completarea cuvintelor cu grupul de litere potrivit (ce/ci); fişă de lucru
*Transcriere/copiere/dictare.
-Ex de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate

M.M. -Cantec-„Câte unul pe cărare”


2.1.
-metoda
Ne jucăm şi fonetica- Observarea
C.L.R. -Alegerea variantei corecte de scriere a unor cuvinte ce învăţăm! analitico- sistematică a elevilor
1.1. 1.2. conţin grupul de litere învăţat sintetica, Aprecierea verbală
2.1. 2.3. -Transcrierea corectă a unui fragment din text conversaţia,
3.1. 3.2. -Realizarea corespondenţei imagine/cuvânt observaţia
4.1. -Formularea de întrebări şi răspunsuri folosind cuvinte şi dirijată
scheme date -frontal,
-Identificarea de ghicitori după imagini date individual
-manual,
caiete tip I,
M.M *”Câte unul pe cărare” fişă de lucru
2.1.

D.P. *Ghicitori - manual, Observarea


2.2 Probleme caiet, sistematică a elevilor
calculator, Aprecierea verbală
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, imagini
1.1. .13. scăzător, diferență sugerate
.3.1. 3.2. -Separarea enunţului de cerinţă; - conversația,
4.2. 5.2. -Stabilirea modului de rezolvare, verificare, de răspuns; explicația,
-Exerciţii de abordare a unei probleme cu text: citire de mai demonstrația,
multe ori, înţelegere, punere de întrebări, judecată, calcul, exercițiul,
scrierea calculuilui, verificare; problematizar
Rezolvare de probleme de adunare cu una/două operaţii. ea
- activitate
M.M. *Jocuri cu mişcări ale braţelor frontală,
2.1 individuală, în
grup

Educaţie fizică
Observarea
Marţi D.P. *Joc –„Dacă aş fi pasăre aş fi….” Ne jucăm şi -metoda sistematică a elevilor
1.1. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. învăţăm! fonetica- privind capacitatea
19.03. (activitate frontală) analitico- de exprimare , de
2019 *Completarea calendarului naturii sintetica, comunicare
conversaţia, receptivă,
observaţia deprinderile de
C.L.R. *Exersarea vorbirii eficiente (vorbirea pe rând, ascultarea dirijată conversaţie,exprimar
1.1. 1.2. interlocutorului, păstrarea ideii) -convorbire; -frontal, e.
2.1. 2.3. -Identificarea personajelor din poveşti date individual
4.1. -Recunoaşterea poveştilor după imagini -manual, Probă orală
-Alcătuirea de enunţuri după imaginile poveştilor prezentate caiete tip I,
-Prezentarea opiniei despre povestea preferată fişă de lucru
-Povestirea unor întâmplări din timpul liber cu ajutorul
imaginilor
-Continuarea unei poveşti cu 2-3 propoziţii

*Joc de rol-„Personajul preferat


Observarea
D.P. *Joc de mimă „Am învăţat despre poveşti...” Recapitulare -metoda sistematică a elevilor
2.1. fonetica- privind capacitatea
analitico- de exprimare , de
C.L.R. -Realizarea corespondenţei literă mare/mică sintetica, comunicare
1.1. 1.2. -Despărţirea cuvintelor în silabe conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. -Realizarea corespondenţei imagine/cuvânt observaţia deprinderile de
4.1. -Scrierea cuvintelor corespunzătoare imaginilor date dirijată conversaţie,exprimar
-Realizarea corespondenţei imagine/propoziţie -frontal, e.
-Ordonarea cuvintelor pentru descoperirea propoziţiei individual Aprecieri verbale
-Delimitarea cuvintelor în propoziţie -manual,
-Transcrierea de propoziţii caiete tip I,
-Formularea unor propoziţii după imagini date fişă de lucru

LB. ENGLEZA
Observare
M.E.M. -Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, Adunarea si - manual, sistematică Aprecieri
1.1 1.3. scăzător, diferență scăderea 0-100 caiet, fișe de globale.
3.1. 3.2. -Prezentarea algoritmului de calcul cu trecere peste lucru,
-Calculul sumei/diferenţei ordin-recapitulare calculator,
-Folosirea de materiale intuitive imagini
- Identificarea rezultatului corect la sdunare/scădere dintr-un sugerate
șir de rezultate. - conversația,
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. explicația,
-Inegalități, semne de relație – compararea demonstrația,
sumelor/diferenţelor exercițiul,
-Rezolvare de probleme problematizar
ea
*Colorarea rezultatului corect” - activitate
frontală,
individuală, în
grup

Observarea
Miercuri D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Probă de evaluare -metoda sistematică a elevilor
1.1. (activitate frontală) fonetica- privind capacitatea
20.03. *Completarea calendarului naturii analitico- de exprimare , de
2019 sintetica, comunicare
C.L.R. I1-Dictare conversaţia, receptivă,
2.1. 2.3. I2-Realizarea corespondenţei literă mare/mică observaţia deprinderile de
4.1. I3-Despărţirea cuvintelor în silabe dirijată conversaţie,exprimar
I4-Realizarea corespondenţei imagine/cuvânt -frontal, e.
I5-Scrierea cuvintelor corespunzătoare imaginilor date individual
I6-Realizarea corespondenţei imagine/propoziţie -manual, Probă orală
I7-Ordonarea cuvintelor pentru descoperirea propoziţiei caiete tip I,
I8-Delimitarea cuvintelor în propoziţie fişă de lucru
I9-Transcrierea de propoziţii
I10-Formularea unor propoziţii după imagini date

C.L.R. -Citirea unui text Aprofundare/ -conversaţia, Observarea


1.1. 1.3. -Realizarea corespondenţei literă mare/mică dezvoltare observaţia sistematică a elevilor
2.1. 2.3. -Despărţirea cuvintelor în silabe dirijată privind capacitatea
4.1. -Realizarea corespondenţei imagine/cuvânt -frontal, de concentrare
-Scrierea cuvintelor corespunzătoare imaginilor date individual asupra temei de
-Realizarea corespondenţei imagine/propoziţie -manual, fişă lucru
-Ordonarea cuvintelor pentru descoperirea propoziţiei de lucru
-Delimitarea cuvintelor în propoziţie Proba scrisa
-Transcrierea de propoziţii
-Formularea unor propoziţii după imagini date

Religia

Educaţie fizică

*Joc –„Dacă aş fi personaj de poveste aş fi….” Observarea


Joi D.P. *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. Abecedarul -metoda sistematică a elevilor
21.03. 1.1. (activitate frontală) poveştilor- fonetica- privind capacitatea
2019 *Completarea calendarului naturii Proiect analitico- de exprimare , de
sintetica, comunicare
conversaţia, receptivă,
C.L.R. -Citirea unui text observaţia deprinderile de
1.1. 1.2. -Prezentarea poveştilor învăţate sub formă ppt dirijată conversaţie,exprimar
1.3. 1.4. -Formulare de întrebări/răspunsuri -frontal, e.
1.5. 2.1. -Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date; individual
4.1. -Alcătuirea listei cu personaje din poveşti -manual, Probă orală
-Gruparea elevilor pentru realizarea proiectului (fiecare caiete tip I,
grupa cate o poveste) fişă de lucru
-Realizarea de desene/colorarea de imagini pentru carticica
grupei
-Legarea carţii
-Prezentarea lucrarilor

M.M. *”Lumea povestilor”


21
Observarea
M.M. *Omul de zapadă Proba de evaluare - fișe de lucru, sistematică a elevilor
2.3. - conversația, privind capacitatea
explicația, de concentrare
M.E.M. I1: rezolvarea exercitii de adunare folosind algoritmul de demonstrația, asupra temei de
1.1 1.3. calcul; exercițiul, lucru
3.1. 3.2. I2: rezolvarea de exercitii folosind expresii matematice - activitate
I3: identificarea numerelor cu atat mai mari frontală, Proba scrisa
I4-Calculul sumei individuală,
I5-Identificarea rezultatului corect la sdunare dintr-un șir
de rezultate.
I6-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date.
I7-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor
I8:marirea numerelor date cu un alt numar
I9:rezolvarea de probleme
I10: Soarele si Pamnatul –realizarea corespondenţei

-Cântarea vocală în grup şi individual; Melodia-sunete - calculator, Observarea


M.M. -Percuția corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, inalte/joase imagini comportamentului
1.4. 2.1. bataia din picior); sugerate de elevilor.
3.1. -Elemente de limba muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare- textul Capacitatea de
încet), interpretare (nuanțe tare/încet/mediu) ; cântecelor redare a unei
*Exerciţii de emisie şi dicţie corectă – „Mirosim o floare, - conversația, melodii/versuri;
Suflăm puful păpădiei..”; explicația, Proba practică
*Exerciţii ritmice în combinaţii variate; demonstrația,
*Însuşirea după auz a cântecelor; exercițiul
*Exersarea mişcărilor spontane pe cântec; - activitate
*Joc muzical:”Ploaia şi vântul” frontală, pe
*Mişcări sugerate de textul melodiilor; grupe,
*”Flori din grădina” individual

A.V.A.P. *Colorarea imaginii


1.1.
Optional -,,Informatica pas cu pas,,
Observarea
Vineri AV.A.P. * Joc de colorare : Ce lipseşte?-colorează Aprofundare/ - manual, sistematică a elevilor
1.1 *Întâlnirea de dimineaţă – prezentare, impresii, aşteptări. dezvoltare caiet, fișe de privind capacitatea
22.03. (activitate frontală) lucru, planșe, de exprimare , de
2019 *Completarea calendarului naturii magneți, comunicare
figurine, receptivă,
culori, coli deprinderile de
M.E.M. Terminologia matematică: termen, sumă, descăzut, scăzător, albe conversaţie,exprimar
3.1. 3.2. diferență calculator, e.
-Prezentarea algoritmului de calcul imagini
-Calculul sumei sugerate Probă orală
- Identificarea rezultatului corect la adunare dintr-un șir de - conversația,
rezultate. explicația,
-Asocierea rezultatelor corecte pentru operații date. demonstrația,
-Inegalități, semne de relație – compararea sumelor exercițiul,
-Probleme care se rezolvă printr-o operație. Probleme de problematizar
organizarea a datelor în tabel ea
-Rezolvarea de exercitii de adunare/scadere - activitate
-Rezolvarea unor probleme cu o operatie frontală,
individuală, în
grup

Observarea
Melodia-sunete - calculator, comportamentului
M.M. -Cântarea vocală în grup şi individual; inalte/joase imagini elevilor.
1.4. 2.1. -Percuția corporală (bătăi din palme, degetul pe bancă, sugerate de Capacitatea de
3.1. bataia din picior); textul redare a unei
-Elemente de limba muzical: ritmul (sunet lung-scurt, tare- cântecelor melodii/versuri;
încet), interpretare (nuanțe tare/încet/mediu) ; - conversația, Proba practică
-Exerciţii de emisie şi dicţie corectă – „Mirosim o floare, explicația,
Suflăm puful păpădiei..”; demonstrația,
-Exerciţii ritmice în combinaţii variate; exercițiul
-Însuşirea după auz a cântecelor; - activitate
-Exersarea mişcărilor spontane pe cântec; frontală, pe
-Joc muzical:”Ploaia si vantul” grupe,
-Mişcări libere pe diverse melodii; individual
*”Flori din grădina”

A.V.A.P. *Desen:imagini sugerate de textul diferitelor cântece.


1.1.
- materiale Observarea
A.V.A.P. *Prezentarea materialelor necesare; Colaje cu diverse diverse , sistematică a elevilor
1.1. 1.2. *Prezentarea etapelor de lucru; materiale: creioane privind capacitatea
1.3. 2.1. *Demonstrarea de către învăţător a modului de lucru; „Copaci înfloriţi” colorate. de respectarea a
2.3. 2.4. *Realizarea lucrării. -conversaţia, etapelor de lucru
explicaţia, Proba practică
demonstraţia,
M.M. *Cântec:”Am cules cu bucurie” exerciţiul
2.1. -activitate
frontală,
activitate
individuală;
M.M. * „Primăvara” - materiale: Observarea
2.1. Compunerea acuarele, sistematică a elevilor
spaţiului plastic cu pensule, privind capacitatea
A.V.A.P. -Identificarea diferitelor forme din natură pe imagini; ajutorul diferitelor planșe, de respectarea a
1.1. 1.2. -Obţinerea formelor spontane prin plierea hârtiei; forme creioane etapelor de lucru
1.3. 2.1. -Prelucrarea formelor obţinute prin adăugarea unor „Vaza cu flori” colorate. Proba practică
2.3. 2.4. elemente; -conversaţia,
2.5. -Dialog privind interpretarea formelor spontane obţinute; explicaţia,
-Realizarea unei lucrări individuale şi colective folosind demonstraţia,
tehnici variate; observaţia,
-Realizarea de lucrări în care se asociază elemente de exerciţiul
exprimare plastică cu alte forme de exprimare artistică- -activitate
ilustrarea versurilor unei poezii; frontală,
-Explicarea semnificaţiei propriei lucrări; activitate
individuală;

*Aprecierea lucrării colegului de bancă