Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea şcolară: Liceul Teoretic German “Johann Ettinger”


Clasa: a VI-a C
Profesor: Romaniuc Ivana Iohana
Obiectul: Educatie sociala
Tema: Prejudecăţi şi stereotipuri
Scopul: Educarea abilităţilor de integrare socială
Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi

Obiective operaţionale:
O1 să formeze abilităţi de ascultare activă şi a punctelor de vedere diferite;
O2 să manifeste acceptare faţă de persoanele diferite de ei înşişi sa aprecieze alte
culturi şi sa dezvolte respectul faţă de alte culturi;
O3 să dezvolte abilităţi de analiză a prejudecăţilor şi stereotipurilor identificate;

O4 sa dezvolte compasiunea si înțelegerea faţă de persoanele care sunt în risc de


excludere sociala;

O5 să formeze atitudini corespunzătoare subiectului discutat la lecţie;

STRATEGIA DIDACTICĂ
RESURSE PROCEDURALE:
* Metode şi tehnici didactice: conversaţia, dezbaterea, problematizarea, jocul de rol,
exerciţiul, brainstorming.
* Forme de organizare: activităţile vor fi realizate individual, frontal şi pe grupe.
RESURSE MATERIALE: markere, foi de scris, bomboane, cartonase cu roluri, fişe de
lucru.

BIBLIOGRAFIE:
 Manual de educatie sociala cls a VI-a, Victor Bratu, Alina Bratu, Elena Lupsa,
Editura didactica si pedagogica 2017;
 Internet
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Momentele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Material Forme de Evaluare
lecţiei procedee didactic organizare
1. Moment Se verifică prezenţa elevilor, se
organizatoric asigură materialele necesare pentru Conversaţia Frontal
efectuarea activităţii şi se asigură un
climat cât mai confortabil orei
2. Exerciţiu de Exerciţiu de spargere a gheţii
spargere a 60 secunde = 1 minut: Elevii se
gheţii ridică în picioare, cu ochii închişi. Observaţia
Când aud comanda “START” fiecare Elevii îndeplinesc Joc didactic Frontal sistematică
trebuie să numere în gând până la 60 sarcina și răspund la
şi când consideră că timpul a expirat, întrebările profesorului
se aşază pe scaun.
Profesorul întreabă elevii: Ce s-a
întâmplat în timpul exerciţiului? De
ce credeţi că percepţia timpului este
diferită la fiecare persoană? Poţi da
un exemplu de situaţie când tu şi o
altă persoană aţi avut percepţii
diferite asupra unui lucru?
Ce înseamnă o perspectivă diferită
asupra aceluiaşi lucru? Ce putem face
ştiind că timpul este relativ pentru
fiecare persoana? În ce fel acest lucru
ne face diferiţi?
3. Enunţarea Pornind de la exerciţiul anterior, li
temei şi a se prezintă elevilor tema activităţii şi Conversaţia Frontal
obiectivelor obiectivele urmărite.
4. Dirijarea Profesorul împarte Fisa de lucru nr 1
învăţării fiecarui elev, pentru această activitate
se folosesc extrase dintr-o carte scrisă
de un african (Oladuah Equiano) în Observaţia
sec. 18, la primul său contact cu sistematică
cultura europeană. Se solicită elevilor
să citească o serie de fragmente dintr-
o carte care descriu experienţele unei
persoane. Ei vor trebui să-şi Elevii îndeplinesc Dezbaterea Fişa de Individual
imagineze personajul şi să îi sarcina și răspund la Problematizarea lucru
alcătuiască un profil. Fragmentele vor întrebările profesorului
fi citite pe rând, unul câte unul. Observaţia
sistematică
La sfârşitul fiecărui fragment se va
face o mică pauză pentru a le îngădui
elevilor să reflecteze asupra textului
şi asupra personajului. Profesorul
roagă elevii să scrie câteva notiţe ca
să îi ajute la caracterizarea
personajului.
Profesorul pune întrebări despre
profilul scriitorului: cum vă imaginaţi
persoana? din ce secol credeţi că
vine? credeţi că scriitorul este
european sau non-european?
Profesorul dezvăluie identitatea
scriitorului și întreabă elevii: Aţi fost
surprinşi sau şocaţi atunci când vi s-a
dezvăluit identitatea scriitorului?
Sunteţi surprinşi de felul în care sunt Elevii definesc Conversaţia
văzute culturile europene? prejudecățile și
Acest lucru ne învaţă ceva despre stereotipurile
prejudecăţi –prejudecăţile proprii?
De unde vin aceste viziuni? Ce este
prejudecata, mai exact?
Care sunt efectele pe termen lung ale
prejudecăţii?
Poţi folosi ce-ai învăţat din aceste
fragmente în viaţa de zi cu zi?

5. Fixarea Profesorul prezintă activitatea Strada Elevii îndeplinesc Joc de rol Carduri cu Individual
cunoștințelor IN-Egalităţii: principiul activităţii sarcina și învață să Problematizare roluri Activitate
este acela de a pune elevii în situaţia dezvolte compasiunea și Brainstoring Bomboane pe grupe
de a juca “rolul” altcuiva din înțelegerea faţă de
societate şi a experimenta prin persoanele care sunt în
simulare o altă realitate socială; de a risc de excludere socială
experimenta situaţia unui statut
privilegiat sau excluderea din
societate; de a da posibilitatea
participanţilor să reflecteze cu privire
la inegalitate, excludere socială,
stereotipuri, prejudecată.
Fiecărui elev i se dă un card cu
descrierea unui rol pe care trebuie să-
l joace (să şi-l asume) pe durata
activităţii. Elevilor li se vor pune mai
multe întrebări. Dacă trebuie să
răspundă la o întrebare cu ‘da’ atunci
ei pot lua o bomboană din cutia care
este aşezată în mijlocului cercului.
Dacă trebuie să răspundă cu ‘nu ’
atunci ei trebuie să înapoieze o
bomboană. Pentru că ei interpretează
un rol, trebuie să ia anumite decizii
atunci când răspund la întrebări, în
numele rolului pe care îl
interpretează, folosindu-şi propria
experienţă de viaţă şi imaginaţia.
Se discută despre experienţa lor:
Cum s-au simţit în roluri?
S-au simţit confortabil sau
excluşi? Cei care au rămas fără
bomboane, s-au simţit excluşi. Să
ofere explicaţii.
Credeţi că activitatea reflectă
viaţa reală? Credeţi că activitatea
evidenţiază diferenţele şi inegalităţile
din societate mai mult decât credeaţi
înainte?
Vi s-a părut uşor sau greu rolul pe
care l-aţi interpretat (pentru că
v-aţi putut identifica cu personajul
sau cunoaşteţi pe cineva într-o
situaţie similară)?
Dacă v-a fost greu, de ce şi
cum aţi luat deciziile? De unde
provenea informaţia?
Deciziile luate au fost bazate pe
stereotipuri? Ţi-a fost greu să te
gândeşti la tine ca la o persoana
discriminată? Ce este discriminarea?
Cât de des discriminăm?
Credeţi că este normal să
discriminăm?
Ce aţi învaţat din exerciţiul de azi?
Ce putem face noi pentru a lupta
împotriva discriminării – noi ca
indivizi şi noi, în cadrul grupului
nostru?
6. Încheierea Face aprecieri globale asupra Își spun punctul de Frontal
activităţii activităţii elevilor vedere în ce privește
activitatea desfășurată

S-ar putea să vă placă și