Sunteți pe pagina 1din 2

FISA TEHNOLOGICA SCROAFE SI VIERI

Indicatori UM Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Total
Efectiv la Cap
inceputul Sc V Sc V Sc V Sc V Sc V Sc V Sc V Sc V Sc V Sc V Sc V Sc V Sc V
lunii
Intrări total Cap 180 3 182 3 169 3 179 3 184 3 181 3 197 3 203 3 203 3 203 3 203 3 203 3 2887 3
Din care
Cap
cumpărări
Iesiri totale Cap
Efectiv la sf.
Lunii
Cap 182 3 169 3 179 3 184 3 181 3 197 3 203 3 203 3 203 3 203 3 203 3 203 3 2310 3
Zile
furajate
Cap 5611 93 4928 84 5394 93 5460 90 5673 93 5670 90 6200 93 6293 93 6090 90 6293 93 6090 90 6293 93 69995 1095
Ef. Mediu
(scroafe Cap
184 179 177 185 186 192 203 206 206 206 206 206 2302
+vieri)
Din care
scroafe
Cap 181 176 174 182 183 189 200 203 203 203 203 203 2299

Monte total Cap

Fătări Total Cap


Fătări pe
Cap
cap (media)

Purcei
neinț. La
360 280 475 391 223 461 460 459 458 457 456 455 4935
Cap
începutul
lunii
Fătați Cap 280 476 392 224 462 462 462 462 462 462 462 462 5068
Pierderi Cap 36 28 48 39 22 46 46 46 46 46 46 46 495
Înțărcați Cap 324 253 428 353 202 417 417 417 417 417 417 417 4479
Stoc
neînțărcați
280 475 391 223 461 460 459 458 457 456 455 454 5029
Cap
la finalul
lunii

Muncitori Cap

Retribuție Cap