Sunteți pe pagina 1din 2

Sărbătorile evreiești

Baleboste (de obicei bunica sau mama), ”Stăpâna casei” este persoana responsabilă cu munca
fizică în gospodărie, cu întreținerea ordinii și a regulilor casei dar responsabilă și cu implicarea
spirituală a tuturor membrilor familiei.Nu doar de Șabat bucătăria este locul unde viața de
famliei își găsește adevăratul puls. Cuptorul, vatra, mirosurile plăcute ale mâncărurilor și căldura
atrăgeau toți membri familiei în apropierea sărbătorilor evreiești, fiind locul poveștilor și al
primelor noțiuni de învățătură, este locul unde se muncea zi și noapte pentru hrană dar și pentru
păstrarea tradițiilor iudaice atât de valoroase.
The Jewish Holidays

The Baleboste (usually the mother or the grandmother), the mistress of the house, is the person
responsible for the physical work in the household, with the maintenance of rules and order of
the house, but also with the spiritual involvement of all members of the family. The Kitchen is
the place where family life finds its true pulse.The oven, the stove, the in the pleasant smells of
food and warmth in the kitchen attracted all members of the family around the Jewish holidays
throughout the year, being the place of magical stories during cold days and also the place for the
first notions of education, a place where work is being done day and night for preparing food, but
also for preserving the valuable Jewish traditions.