Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

GRĂDINIŢA: “FLOARE DE COLŢ”- BRAD


GRUPA MIJLOCIE ,,ALBINITELE”
EDUCATOARE: LEACH RAMONA

NIVEL I: 3-5 ani

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri şi activităţi didactice alese

Nr. CENTRUL TEMA


Crt. SECTORUL DE
INTERES
1. BIBLIOTECA: “Bucuriile iernii” - citim imagini despre anotimpul iarna

2. ŞTIINŢĂ: „Îngheţul şi dezgheţul” - joc senzorial

3. ARTĂ: „Omul de zăpadă”- aplicatie

I. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII:
Mediul educational/sala de grupă va fi amenajat astfel încât să stimuleze copilul, să-l ajute să se
orienteze, să-l invite la actiune.
Voi pregati oferta zilei pe cele 3 centre astfel copii să aibă posibilitatea să aleagă locul preferat.
Materialele de la centrele de interes vor fi alese în strânsă corelare cu tema săptamânii “Zâna iarnă,
prietena copiilor”
Se vor sugera temele. Copiii vor fi lăsaţi să-şi exprime preferinţele.

II. INTUIREA CENTRELOR DE INTERES


Copiii vor recunoaşte şi denumeşte centrele de interes, vor enumera materialele puse la dispozitie.

III. ANUNTAREA TEMELOR


Se vor sugera temele, copii vor fi lasaţi să-şi exprime preferinţele se va sugera tema fiecarui centru
încadrându-se în tema “Când, cum şi de ce se întâmplă”, cu focalizare pe iarnă (evaluare sumativă)

1
III. DESFAŞURAREA JOCURILOR ŞI ACTIVITAŢIILOR ALESE

1. BIBLIOTECĂ
TEMA :
“Citim imagini despre anotimpul iarna”
SCOPUL: Formarea deprinderii de a formula propoziţii cu ajutorul suportului ilustrativ, îmbogăţirea
vocabularului cu expresiile (“omăt”, “ger”, “derdeluş”)
OBIECTIVE OPERATIONALE:
 Cognitiv-informaţionale:
- să descrie imaginile puse la dispoziţie;
- să formuleze propoziţii simple sau dezvoltate, corecte din punct de vedere gramatical;
- să identifice/clasifice elemente de îmbrăcăminte specifică iernii;
- să dialogheze cu partenerii de joc;
- să stabilească simple legături între elemente;
 Psiho-motorii :
-să imite diferite mişcări sugerate de imagini ;
-să manipuleze cu grijă jetoanele puse la dispoziţie;
 Afective :
-sa traiasca semtimente pozitive legate de exaltarea, bucuria copiilor
-să coopereze în activitatea de grup;
METODE SI PROCEDEE: expunerea, explicaţia, conversaţia, munca în perechi, munca în grupuri
mici.
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: planşe, jetoane
BIBLIOGRAFIE: “Curriculum pentru învatamantul preşcolar, 3-6 (7) ani”, MECT 2008

CONŢINUTUL STRATEGII EVALUARE(instrumente


ŞTIINŢIFIC DIDACTICE si indicatori)
Copiii care optează pentru
sectorul Bibliotecă vor avea Conversaţia -evaluare iniţială;
expuse planşe cu anotimpul iarna.
Voi adresa copiilor întrebări
ajutătoare atunci când întâmpină Expunerea -evaluare
dificultăţi în descrierea -imagini ale formativ-continua;
imaginilor. Se vor accentua anotimpului iarna
aspecte ale naturii, caracteristici
ale anotimpului iarna, Explicatia -evaluare în functie de
îmbracămintea oamenilor, precum obiectivele operaţionale;
şi jocurile copiilor iarna.
Voi insista asupra formulării
corecte a propoziţiilor, alcătuirea Munca în perechi.
propoziţiilor cu expresii şi cuvinte
noi (“omăt”, “ger”, “derdeluş”).

2
2. ŞTIINŢĂ
TEMA: Îngheţul şi dezgheţul” - pipăirea gheţii (joc senzorial)
SCOPUL: Consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la fenomenele specifice anotimpului iarnă.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
 Cognitiv-informaţionale:
- să cunoască/înţeleagă unele fenomene caracteristice anotimpului iarna;
- să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvintele: „streaşină”, „ţurţur”, „gheaţă”;
- să poarte dialoguri punând întrebări, să răspundă la întrebări în termeni ştiinţifici adecvaţi;
- să facă experienţe simple cu gheată, să observe ce se întâmplă dacă apa stă în congelator (la îngheţat)
 Psiho-motorii:
- să acţioneze conform cerinţelor;
 Afective:
- să coopereze pentru rezolvarea sarcinilor;
- să participe conştient şi activ
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, munca în perechi.
MATERIAL DIDACTIC: boluri cu apă, frigiderul, cuburi de gheaţă, farfurii din plastic, fişe de
evaluare
BIBLIOGRAFIE: “Curriculum pentru învatamantul preşcolar, 3-6 (7) ani”, MECT 2008.

STRATEGII EVALUARE(instrumente
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC DIDACTICE si indicatori)
Copiii care doresc să se joace la
sectorul Ştiintă se aşează pe Conversatia
scăunele, la un grup de măsuţe. -evaluare iniţiala ;
Educatoarea va reactualiza
cunoştiinţele copiilor, însuşite în Explicatia
cadrul activităţilor de cunoasterea -evaluare formativ-continua
mediului referitoare la iarnă si -vase cu bulgări de (verificarea capacitatii de
caracteristicile iernii: zăpadă, cuburi de transfer a cunostintelor).
-În ce anotimp ne aflăm acum? gheaţă, ţurţuri de la
-Ce se întâmplă în anotimpul streşine, pahare cu
iarna? apa (pentru a se pune
-Cu ce este acoperit pământul? la îngheţat) etc.
-Ce credeţi ca se întâmplă cu apa Exerciţiul
daca este la frig?
-Dar cu ţurţurii de gheaţă la -evaluare acţional-practică
căldură?
Educatoarea va explica
desfasurarea jocurilor, se vor intui -evaluare formativă, în
prin intermediul întrebarilor Munca în perechi funcţie de obiectivele
materialele de pe măsuţă. operaţionale

3
3. ARTĂ
TEMA: ,,Oameni de zăpadă” - aplicatie
SCOPUL: Consolidarea deprinderilor practice însuşite anterior
OBIECTIVE OPERATIONALE:
 Cognitiv-informationale:
- să aplice corect tehnica de lucru aleasă;
- să îmbine elementele componente pentru realizarea temei;
 Psiho-motorii:
- să mânuiască corect materialul primit;
- să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii;
 Afective:
- să-şi dezvolte simtul estetic;
- să aprecieze critic/autocritic lucrarea sa şi a colegilor.
METODE SI PROCEDEE: explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, conversatţia, munca în perechi
MATERIAL DIDACTIC: lipici, hartie glasată
BIBLIOGRAFIE: “Curriculum pentru învatamantul preşcolar, 3-6 (7) ani”, MECT 2008

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGIA EVALUARE(instrumente


DIDACTICA si indicatori)
Copiii vor intui materialele aflate
pe măsuţă. Educatoarea le va
explica ce vor putea face cu ele Conversaţia Evaluare iniţială
daca doresc.
Se anunţă tema şi obiectivele
activităţii propuse. Explicatţia Evaluare formativă orală şi
Vor fi demonstrate de către Demonstraţia actional practică.
educatoare tehnicile de lucru pe Lucrul în perechi
care copiii le pot alege pentru a
realiza tema propusă. Copiii vor Exerciţiul
lucra în perechi. Evaluare continuă prin
Va fi acordat sprijin individual comparare cu obiectivele
sau colectiv, după caz. operationale.

III. APRECIEREA ACTIVITĂŢII


Se fac aprecieri referitoare la modul de comportare al copiilor în cadrul activităţii.

IV. EVALUAREA JOCURILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR ALESE


Se realizează la sfârşitul activităţii.
Obiectivele operaţionale devin criterii de evaluare.
Vor fi acordate copiilor stimulente.

4
5