Sunteți pe pagina 1din 4

1. Date despre program

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

1.2. Facultatea

1.3. Departamente

1.4. Domeniul de studii

1.5. Ciclul de studii

MASTERAT

1.7. Programul de studii

1.8. Limba de studiu

1.9. Anul universitar

2017-2018

2. Date despre disciplina

2.1. Denumire

 

2.2. Cod

17.0227IF1.1-0004

 

2.3. Anul de studii

1

2.4. Semestrul

1

2.5. Forma de evaluare

Examen

2.6. Regimul

O

2.7. Nr. credite ECTS

6

disciplinei

(Obligato

 

riu)

 

2.8. Titulari

C(C)

conf.univ.dr. VOLINTIRU A CLARA-ALEXANDRA

clara.volintiru@rei.ase.ro

 

S(S)

conf.univ.dr. VOLINTIRU A CLARA-ALEXANDRA

clara.volintiru@rei.ase.ro

 

3. Timp total estimat

14.00

 

3.00

din care

 

C(C)

2.00

S(S)

1.00

42.00

din care

 

C(C)

28.00

S(S)

14.00

150.00

 

3.5.

Total ore studiu individual

108.00

 

45.00

25.00

30.00

Tutoriat

3.00

 

2.00

 

3.00

Pagina 1/4

4.1.

De curriculum

Cunostinte prealabile obligatorii: Economie mondiala, Comert International, Integrare Europeana Cunostinte prealabile dorite: Mediul international de afaceri, Tehnici de negociere

Competente avansate de intelegere si citire a limbii engleze Competente avansate de cautare si analiza a materialelor bibliografice de specialitate

Competente avansate in utilizarea programelor din pachetul Microsoft Office (in redactarea proiectului fina) Competente de baza in gestiunea bazelor de date bibliografice

l

C(C)

Sala dotata cu echipamente TIC

S(S)

Sala dotata cu echipamente TIC

PROFESIONALE

C1

PROFESIONALE

C2

PROFESIONALE

C3

PROFESIONALE

C4

PROFESIONALE

C5

economic

PROFESIONALE

C6

7. Obiectivele disciplinei

7.1. Obiectivul general

Dezvoltarea unei intelegeri de ansablu a diplomatiei internationale

7.2. Obiective specifice

Intelegerea premizelor diplomatiei internationale Intelegerea tehnicilor diplomatiei internationale Intelegerea obiectivelor diplomatiei internationale

Pagina 2/4

8.1.

C(C)

Metode de predare/ lucru

1

Rolul diplomatiei in relatiile economice internationale

Prelegere Studiu de caz

 

2

Diplomatia internationala si politica nationala: logica jocului pe doua niveluri

Prelegere Studiu de caz

 

3

Rationalism vs. constructivims in diplomatia internationala

Prelegere Studiu de caz

 

4

Reprezentativitatea economiilor dezvoltate vs. economii in curs de dezvoltare in forumurile internationale

Prelegere Studiu de caz

 

5

Rolul statelor nationale in dezvoltarea internationala

Prelegere Studiu de caz

 

6

Diplomatie publica

Prelegere Studiu de caz

 

7

Negocierile in cadrul acordurilor internationale

Prelegere Studiu de caz

 

8

Diplomatia si organizatiile internationale

Prelegere Studiu de caz

 
 

Bibliografie

- Bayne, N., & Woolcock, S. (Eds.), The new economic diplomacy: decision-making and negotiation in international economic relations, Ashgate Publishing, Ltd, 2011, https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=FwBlsjkUc3AC&oi=fnd&pg=PR7&dq=The+new +economic+diplomacy:+decision-making+and+negotiation+in+international+economic

+relations&ots=Z9AikOuwVq&sig=dZGw7Ta2JiEKoCsDw7XJUsKjYMw#v=onepage&q=The%20new%20economic%20diplomacy

%3A%20decision-making%20and%20negotiation%20in%20international%20economic%20relations&f=false

 

- Evans, P. B., Jacobson, H. K., & Putnam, R. D, Double-edged diplomacy: International bargaining and domestic politics, Univ of California Pres, 1993, https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=pjnLHk60zgMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Robert+Putnam

+international&ots=3BDpPjGYH9&sig=cTlEf-SbRHroI6e-7R71UMDEjNs#v=onepage&q=Robert%20Putnam%20international&f=false

- Putnam, R. D., Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games., International organization, 42(03), 427-460, 1988,

http://web.pdx.edu/~noordijk/Noordijk/EU_Readings_files/putnam_1988_two-level.pdf

 

- Checkel, J. T., Social constructivisms in global and European politics: a review essay, Review of International Studies, 30(02), 229-244., 2004, https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-publications/workingpapers/working-papers2003/wp03_15.pdf

- Guzman, A. T., Why LDCs sign treaties that hurt them: Explaining the popularity of bilateral investment treaties, VIRGINIA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 1997, http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1903&context=facpubs

- Levy, D. L., & Prakash, A., Bargains old and new: Multinational corporations in global governance, Business and Politics, 5(2), 131-150, 2003, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.132.9040&rep=rep1&type=pdf

- Gourevitch, Peter., The second image reversed: the international sources of domestic politics, International organization, 1978

- Levitsky, Steven, & Lucan A. Way. , Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the cold war, Cambridge University Press, 2010,

http://serwis.wsjo.pl/lektor/1881/levitsky_with_bib.pdf

- Andrew F. Cooper, Jorge Heine, & Ramesh Thakur, The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Oxford University Press, 2013, Marea Britanie

8.2.

S(S)

Metode de predare/ lucru

1

Rolul Diplomatiei in relatiile internationale (noi paradigme)

Studii de caz

 
 

Bibliografie

- Andrew F. Cooper, Jorge Heine, & Ramesh Thakur, The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Oxford University Press, 2013

- Putnam, R. D., Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games., International organization, 42(03), 427-460, 1988,

http://web.pdx.edu/~noordijk/Noordijk/EU_Readings_files/putnam_1988_two-level.pdf

 

- Gourevitch, Peter., The second image reversed: the international sources of domestic politics, International organization, 1978

- Levitsky, Steven, & Lucan A. Way. , Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the cold war, Cambridge University Press, 2010,

http://serwis.wsjo.pl/lektor/1881/levitsky_with_bib.pdf

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare

     

Pondere în

 

Activitatea

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

10.1. C(C)

Cunostintele dobandite in cadrul cursului Sistematizarea informatiilor din sursele de specialiate recomandate

Examen Final

60.00

10.2. S(S)

Participare si reprezentarea informatiilor dobandite la curs si cautate pe cont propriu

Studii de caz Test seminar Proiect final

40.00

     

10.4.

Modalitatea de notare

Note întregi 1-10

 

06/11/2017

Titulari,

Director departament,

Pagina 4/4