Sunteți pe pagina 1din 2

Cultura prunului Sistemul epigeu Trunchiul este în Cerinţele prunului faţă de factorii

general drept, mai rar torsionat (Roşior ecologiciCerinţele faţă de temperatură


Importanţă, origine şi arie de văratec, Montfort), cu ritidomul neted ale prunului sunt moderate, reuşind
răspândireUna din cele mai imp. sp de (Anna Spath, Renclod verde) sau crăpat bine în zonele în care t.medie an este
climat temperat, iar prin specia Prunus sub formă de plăci poliedrice (Agen, de 8,5-11oC.prunul canadian, din cel
salicina şi pt zonele de climat med. Rivers timpuriu). Ca înălţime, trunchi din Ussuria şi cel american, care au ca
Fruc. pot fi consum. în stare proaspătă, mijlociu, cu diametrul în medie de 25- limită de rezistenţă până la –50…-
industrializate sub dif. forme (compot, 35 cm. Coroana naturală variază mult 55oC. Soiurile provenite din P.
dulceaţă, gem, magiun, băuturi în funcţie de unghiul de ramificare a domestica rezistă până la –32…-36oC
nealcoolice şi alcoolice etc.), fructe ramurilor, precum şi de vigoarea lor. şi chiar –38oC. Amplitudinile mari de
deshidratate,prepararea diferitelor Astfel, aceasta poate fi: fusiformă temperatură sunt dăunătoare pomilor.
mâncăruri. Compoziţia prunelor: (Izium,), piramidală (Gras româneasc, În faza de boboc, florile rezistă până la
valoare energetică mare, de 62 kcal. De Bistriţa), invers piramidală (Uriaşe), –3oC…-4,4oC, florile deschise de la –
albumină 0,5%; celuloză 6%; globuloasă (Agen), turtită (, Montfort) 0,5 la –2,2oC, iar fructele legate la –
vitaminele A, B; săruri minerale de Fe, etc. De asemenea, după capacitatea de 0,5…-1,1oC. Cel mai sensibil organ al
Ca, P, Mg, K, Na, Mn etc. Importanţa ramificare şi tipul de fructificare, florilor este pistilul, apoi ovarul. Cea
deosebită: plasticitate ecologică mare; soiurile pot avea coroane dese (Agen,) mai critică fenofază faţă de temperatură
înmulţire uşoară atât pe cale generativă, sau rare (Nectarina roşie,) care este înflorirea, când temperatura
cât şi veget; precocitate, producţii mari fructifică în special pe buchete de mai. trebuie să fie între 10 şi 12oC, iar
şi constante; perioadă lungă de Diametrul coroanei înperioada de temperaturile diurne extreme să
valorificare a fructelor (peste 90 zile), rodire maximă poate atinge 4-7 m. În depăşească 2oC, respectiv 25oC,
de la sfârşitul lunii iunie până în mod natural prunul poate ajunge la 8- Excesul de căldură, însoţit de secetă şi
octombrie; proporţia edibilă a fructelor 10 m înălţime, dar în plantaţii nu vânturi uscate, este dăunător culturii
este mare (cca. 94%); posibilităţi depăşeşte 4-5 m. creştere puternică mai prunului. Temperaturi mai mari de
multiple de valorificare a fructelor, ales în perioada de tinereţe, lungimea 35oC determină blocarea creşterilor şi
inclusiv la export. Se presupune că ramurilor anuale atingând frecvent 1- arsuri pe frunze, ramuri şi fructe.
această specie a fost adusă în sud-estul 1,5 m, În afară de specificul biologic al
Europei din Caucaz, unde s-ar fi format soiurilor şi portaltoilor, vigoarea
prin încrucişarea naturală dintre P. pomilor mai este influenţată de
Spinosa şi P. cerasifera. Producţia cea condiţiile ecologice şi în special
mai mare de prune se obţine în Asia, tehnologice.
urmată de Europa, America de Nord,
America de Sud, Africa şi Oceania. În Ramurile fructifere ale prunului se
Cerinţele faţă de apă.Prunul şi, în
RO, producţia de prune se situează pot clasifica în: ramuri preflorifere
special, soiurile europene sunt
între 400 şi 600 mii tone, la o suprafaţă (pintenul, spinul şi smiceaua) şi ramuri
pretenţioase faţă de regimul hidric.
de cca 65.000 ha. florifere (buchetul de mai, ramura
Aceste pretenţii sunt satisfăcute în
mijlocie şi ramura lungă). Buchetele de
Particularităţi biologice şi ecologice zonele în care cad anual 600-700 mm,
mai au inseraţi mai mulţi muguri
Sortimentul de soiuri El cuprinde 29 din care 200-250mm în lunile mai,
floriferi şi puţini vegetativi şi trăiesc 3-
soiuri, dintre care 6 străine şi 24 iunie şi iulie.Umiditatea relativă optimă
6 ani. Ramurile mijlocii au 5-30 cm
autohtone. Rezultatele cercetărilor din este de 68-72, iar în iulie de 56-64 %.
lungime şi au inserate pe ele atât
România arată posibilitatea sporirii Excesul de umiditate din sol este
muguri floriferi în treimea mijlocie, cât
numărului de soiuri la 32-35 din care dăunător soiurilor altoite pe portaltoi
şi vegetativi către vârf. Florile
23-25 soiuri româneşti. soiurile timpuri zarzăr şi piersic şi mai puţin dăunător
prunului sunt hermafrodite, cu petale
şi foarte timpurii Portaltoii prunului- celor altoite pe prun franc. De
albe sau albe-verzui, de dimensiuni
Corcoduşul sau mirobolanul , Prunul asemenea, precipitaţiile abundente şi
diferite. Înflorirea are loc înainte de
franc, P.F. Roşior văratec, P.F. Gălbior, reci din timpul înfloritului împiedică
înfrunzire (Nectarina roşie, Stanley,
P.F. Renclod verde, Oteşani 8, 11, P.F. polenizarea, iar cele din timpul
Silvia), simultan cu înfrunzirea (Vinete
Buburuz, P.F. Scoldus. maturării fructelor favorizează atacul
de Italia) sau după înfrunzire
unor boli criptogamice (Monilinia,
(Centenar, Vinete româneşti).Fructele
Particularităţile de creştere şi Polystigma) şi deprecierea
sunt drupe de dimensiuni, forme, gust,
fructificare ale prunului Sistemul fructelor.Sensibilitatea soiurilor la
aromă şi culori foarte diferite, acestea
radicular-Creşterea sis. radicular este secetă s-a manifestat prin căderea
fiind caractere de soi. fructele pot fi
influenţată de portaltoi, soi, tipul de sol frunzelor, încetarea creşterii lăstarilor,
grupate după destinaţie: pentru consum
şi sistemul de întreţinere. Astfel, la diferenţiere slabă sau incompletă a
în starea proaspătă, pentru
prunii pe rădăcini proprii sistemul mugurilor floriferi şi chiar uscarea
semiindustrializare sau industrializare
radicular este bine dezvoltat. cuprins pomilor.
sub diferite forme.
între 12 şi 36 cm in sol. Majoritatea
fiind de ordinul II-IV. La pomii altoiţi
pe corcoduş, rădăcinile sunt lungi şi
subţiri, pătrund mai adânc în sol, chiar
până la 120-130 cm, În plan orizontal,
acestea depăşesc de 2-3 ori proiecţia
coroanei.
Cerinţele faţă de sol ale prunului sunt depăşesc 60 cm şi au unghiul de Particularităţile maturării şi
modeste, acesta creşte şi fructifică bine ramificare 50-55o se scurtează la 8-10 recoltării prunelorMaturarea
aproape pe toate tipurile de sol dacă muguri, iar cele mai lungi cu unghi de prunelor reprezintă faza de dezvoltare
ceilalţi factori nu sunt limitativi. ramificare mic se palisează în poziţie în care procesele de creştere,
Majoritatea portaltoilor prunului au o orizontală sau se scurtează la 8-10 biochimice şi fiziologice; ajung la un
capacitate mare de adaptare la diferite muguri, de asemenea, cele de nivel caracteristic care le fac edibile în
tipuri de sol.Prunul este specia care prelungire se scurtează la 1/3-1/2 din momentul recoltării sau după aceea. În
poate suporta cel mai larg interval al lungimea lor. La prun se aplică tăieri de această fenofază au loc modificări ale
pH-ului: 5,5-8,4 (optim 5,8-7,2 Prunul corecţie în cazul când pomii nu au fost culorii, fermităţii, gustului şi aromei
este sensibil la scăderea conţinutului de tăiaţi anual sau la cei tăiaţi prunelor.grade de maturare: prepârga,
oxigen, având pretenţii mari faţă de necorespunzător. De asemenea, în pârga, maturitatea de recoltare,
porozitatea de aeraţie (15-20%) şi nu perioada de declin se efectuează tăieri maturitatea de consum, maturitatea
rezistă la excesul de umezeală timp de reîntinerire mai severe la nivelul fiziologică, postmaturarea. Maturitatea
îndelungat. Sisteme de plantare- scheletului. de recoltare reprezintă momentul în
Sistemul extensiv este cel mai răspândit care fructele desprinse de pe plantă îşi
la noi în ţară, dar şi pe plan mondial. Întreţinerea solului.În plantaţiile continuă maturarea până la atingerea
Pomii folosiţi sunt de vigoare mare, tinere, până la intrarea pe rod solul se calităţilor organoleptice maxime. Acum
altoiţi pe corcoduş. Distanţele de poat cultiva leguminoase, cartofi, fructele au ajuns la mărimea, forma,
plantare sunt mari: 6-7 m x 5-6 m, căpşuni etc., realizânduse culturi pigmentaţia, culoarea şi gustul
realizând densităţi de 230-240 pomi/ha. intercalate. De asemenea, un alt mod de caracteristic soiului. Soiurile de prun
(7 x 7 m) se practică şi în cazul întreţinere a solului este cel cu destinate consumului în stare proaspătă
recoltării mecanizate a fructelor. În îngrăşăminte verzi. Pe rândul de pomi, au maturitatea de recoltare cu cel mult
acest sistem pomii nu acoperă tot solul poate menţine ca ogor lucrat pe o 3-4 zile înainte de maturitatea de
spaţiul destinat, investiţiile sunt relativ bandă lată de 1,5-2,0 m. Lucrările consum. Dacă sunt recoltate mai
reduse, iar capacitatea de producţie solului (arătura) se va efectua la 12-15 devreme, prunele nu-şi mai desăvârşesc
mică (5-8 t/ha). - Sistemul intensiv - a cm, iar discuirea sau cultivarea la 8-10 maturarea, iar gustul lor rămâne
apărut ceva mai târziu (1970). cm. Un sistem care a dat rezultate în deficitar. Maturitatea de consum
Indiferent de forma de coroană aleasă, cultura prunului este erbicidarea pe reprezintă momentul în care prunele
distanţele de plantare pentru acest rândul de pomi. În această situaţie se realizează un echilibru biochimic
sistem sunt de 4,5-5 m x 3,5-4 m, chiar vor elimina în prealabil toţi drajonii sau optim, cu un gust, structură, textură şi
5 x 5 m. - Sistemul superintensiv –se lăstarii din colet. arome corespunzăătoare calităţilor
află în faza de cercetare. Acest sistem gustative maxime. Pentru consumul în
este diferit de cel de la măr. Soiurile şi Fertilizarea plantaţiilor de prun stare proaspătă, prunele se recoltează
portaltoii de prun nu au încă o vigoare reprezintă o verigă tehnologică manual cu tot cu peduncul, fără a
foarte redusă, în plus au şi alte importantă dacă se are în vedere faptul îndepărta pruina. Fructele se aşază în
caracteristici de creştere şi fructificare. că această specie se amplasează pe ambalaje cu capacităţi mici de 5-6 kg,
Se pot obţine densităţi de 1111-2222 terenuri mai puţin fertile, subţiri, chiar care se vor aşeza în locuri umbrite.
pomi/ha, ceea ce corespund erodate. Nivelul fertilizării se stabileşte Sortatul se face direct din pom. Pentru
următoarelor distanţe de plantare: 1,5 x în funcţie de gradul de aprovizionare a industrializare, prunele se pot recolta şi
6,0 m; 1,5-5,0 m sau 2x3; 2x4; 2x5 m solului cu elemente nutritive, textură, mecanizat prin scuturarea cu ajutorul
etc.Sistemul de cultură cu densităţi regimul de precipitaţii, producţia vibratoarelor şi preluare pe prelate.
mari de 1000-1500 pomi/ha include planificată etc. Analiza de sol şi
obligatoriu verigi tehnologice specifice, diagnoza foliară sunt principalele
cum ar fi tăierile în verde, realizarea determinări ce conduc la date certe
unei anumite structuri a coroanelor prin privind fertilizarea. După M. Gautier, o
tăieri, fertilizare, combaterea bolilor şi plantaţie matură de prun are nevoie
dăunătorilor. anual de 100-120 kg N/ha, 60-70 kg
P/ha, 100-120 kg K/ha şi odată la 3-4
Tăierile de formare, întreţinere şi ani 30-40 t gunoi de grajd.
fructificareCele mai răspândite forme
de coroană la prun sunt: vasul Irigarea plantaţiilor de prun este
ameliorat, vasul suprapus, vasul obligatorie în zonele de stepă şi
aplatizat, piramida întreruptă, piramida silvostepă cu mai puţin de 550 mm
etajată rărită, piramida mixtă, palmeta precipitaţii anuale, precum şi în
cu braţe oblice şi fusul subţire. Tăierile regiunile moderat umede (550-650 mm
de formare, în perioadele de tinereţe annual), dacă din acestea cel puţin 200-
vor fi foarte reduse, limitându-se la 250 mm nu cad în lunile mai, iunie şi
strictul necesar. Tăierile de întreţinere iulie. În aceste situaţii se vor aplica 3-4
şi fructificare se bazează pe reducţia şi udări cu 20-30 l apă la fiecare pom sau
simplificarea semischeletului, în scopul 3-4 udări cu 350-450 m3/ha pentru ca
stabilirii unui echilibru între apa să ajungă la 20- 60 cm, zona de
formaţiunile de rod şi cele vegetative, a creştere a majorităţii rădăcinilor
păstrării volumului iniţial al coroanei, absorbante şi să asigure 60-80 % din
pentru asigurarea de noi creşteri, pentru capacitatea de câmp. Perioadele critice
o mai bună iluminare a coroanei, în aprovizionarea prunului cu apă sunt:
pentru evitarea alternanţei de rodire după înflorit, în faza de întărire a
etc.Cu prilejul acestor tăieri se vor sâmburilor, la intrarea fructelor în
păstra ramurile buchet şi ramurile de pârgă; după recoltare se face udarea de
garnisire care nu depăşesc lungimea de aprovizionare. Prin irigare creşte
30 cm. Ramurile de garnisire care nu cantitatea şi calitatea producţiei şi
previne debilitarea pomilor.