Sunteți pe pagina 1din 14

Testul

1

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți doar rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului −10: 2 + 5 este …
2. Fie mulțimile 𝐴 = 0, 2, 4, 8 și 𝐵 = 1, 3, 4, 8 . Atunci 𝐴 − 𝐵 = …
3. Soluția negativă a ecuației 𝑥 ! = 16 este ...
4. Dacă pentru 10 kg de mere, bunica a plătit 5 lei, atunci pentru 15 kg de mere va plăti ...
lei.
5. Linia mijlocie a unui triunghi echilateral este egală cu 5 cm. Perimetrul acestui triunghi
echilateral este ... cm
6. Într-o urnă se află 10 bile roșii, 7 bile negre si 8 bile verzi. Probabilitatea ca extrăgând
o bilă aceasta să fie roșie este ...

Subiectul II. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)

1. Desenați, pe foaia de examen, un trapez dreptunghic cu 𝐴𝐵 > 𝐶𝐷 și 𝑚 ∢𝐶 = 90! .
! ! ! !
2. Calculați !" − !" − !" ∶ −1 !" + 0,2 ∶ −0,4 .
3. Un biciclist a parcurs un traseu în trei zile. În prima zi a parcurs 40% din lungimea
!
traseului, a doua zi ! din ce i-a mai rămas de parcurs și a treia zi ultimii 36 km. Care
este lungimea întregului traseu?
4. Arătați că 𝑎 = 2 1 + 2 + 3 + ⋯ + 224 − 224 este număr natural.
!
5. Calculați media geometrică a numerelor 𝑥 = −2 5 − 4 ș𝑖 𝑦 = 4 − 2 5 .
!
6. Să se determine mulțimea 𝐴 = 𝑥 ∈ ℤ !!!!
∈ ℤ .

Subiectul III. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)

1. Fie rombul ABCD cu 𝑚 ∢𝐴 = 45! și pătratul ABEF construit în exteriorul rombului.
a) Dacă AD = 5 cm, aflați aria lui ABEF.
b) Demonstrați că triunghiul ACE este isoscel.
c) Stabiliți poziția dreptelor AD si BF.

2. Fie ABCD un trapez dreptunghic cu 𝐴𝐵 < 𝐶𝐷 și 𝑚 ∢𝐴 = 𝑚 ∢𝐷 = 90! . Linia mijlocie
a trapezului are lungimea de 5 cm, iar AB și CD sunt direct proporționale cu 2 și 3,
𝑚 ∢𝐵 = 120! , 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶, 𝐴𝐷 = 8 𝑐𝑚.
a) Aflați bazele trapezului ABCD.
b) Calculați aria trapezului.
c) Fie 𝐵𝐷⋂𝐴𝐶 = 𝑂 ș𝑖 𝑂𝐸 ∥ 𝐴𝐵, 𝐸 ∈ 𝐴𝐷 . Aflați perimetrul trapezului DCOE.Testul 2

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți doar rezultatele. (30 puncte)
1. Scrisă ca fracție ordinară 0,1(6) este ...
! !
2. Dacă ! = !, atunci 𝑎𝑏 − 6 este egal cu ...
3. Suplementul unghiului 31! este ...
4. Aria unui romb cu diagonalele egale cu 4 cm si 9 cm este egală cu ...
5. Valoarea de adevăr a propoziției " 7 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑟𝑎ț𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙" este …
6. Andrei are, la finalul acestui semestru , la materia Biologie următoarele note 8, 9, 9
și 10. Ce medie îi va ieși lui Andrei la Biologie acest semestru?

Subiectul II. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)
1. Desenați, pe foaia de examen, un pătrat de latură 4 cm și evidențiați diagonalele
acestuia.
2. Fie 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ direct proporționale cu 3 și 7. Aflați cele două numere știind că
2𝑎 + 3𝑏 = 54.
3. Maria are de împărțit un număr de flori în vazele din casă. Dacă le împarte câte 2,
rămâne o floare, dacă le împarte câte 5, rămân 4 flori.
a) Verificați dacă pot fi 49 de flori.
b) Care este cel mai mic număr de flori pe care îl poate avea Maria?
4. Calculați suma inverselor numerelor 3 + 2, 4 + 3 ș𝑖 5 + 4.
5. Demonstrați că numărul natural 𝑥 = 𝑎3 + 3𝑎 este divizibil cu 11.

Subiectul III. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)

1. În figura alăturată este reprezentat
schematic planul unei camere în formă de
dreptunghi ABCD și a unei terase sub
forma unui triunghi dreptunghic ADE. Se
știe că AB = 4 m și BC = 5 m.
a) Calculați suprafața camerei.
b) Aflați DE, știind ca aria camerei este de

două ori mai mare decât aria terasei.
c) Suprafața camerei se acoperă cu gresie. Calculați cât costă gresia, știind că un
metru pătrat de gresie costă 45 lei, iar în procesul de montare se pierde 10%
din gresia necesară.

2. Fie ABC un triunghi dreptunghic, 𝑚 ∢𝐴 = 90! , 𝑚 ∢𝐶 = 30! ș𝑖 𝐴𝐵 = 4 𝑐𝑚, 𝐴𝐶 =
4 3 cm. Fie 𝐴𝐷 ⊥ 𝐵𝐶, 𝐷 ∈ 𝐵𝐶.
a) Aflați aria triunghiului ABC.
b) Demonstrați că ∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐷𝐵𝐴.
c) Fie 𝐷𝐸 ⊥ 𝐴𝐶, 𝐸 ∈ 𝐴𝐶. Calculați perimetrul triunghiului EDC.


Testul 3

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți doar rezultatele. (30 puncte)
1. Cel mai mic număr natural, scris în baza zece, de forma 25𝑥, divizibil cu 3, este:
a) 250; b) 251; c) 252 d) 253.
2. Cel mai mare număr întreg negativ x cu proprietatea 𝑥 > 3 este :
a) -2; b) 2 ; c) -4; d) -8.
3. Prețul unui tricou este de 48 lei. După o reducere de 10%, prețul acestuia devine:
a) 43,2 lei; b) 44 lei; c) 50 lei; d) 52,8 lei.
4. Un triunghi isoscel are măsura unghiului din varf egală cu 80o. Măsura unuia dintre
unghiurile alăturate bazei este egală cu: a) 700; b) 500; c) 1000 d) 800.
5. Un romb are una din diagonale egală cu latura sa. Măsura unghiurilor ascuțite ale
rombului este: a) 1200; b) 500; c) 300; d) 600.
6. Dacă ∆𝐴𝐵𝐶~∆𝑀𝑁𝑃, 𝐴𝐵 = 12 𝑐𝑚, 𝐴𝐶 = 16 𝑐𝑚, 𝑀𝑁 = 9 𝑐𝑚, atunci MP are lungimea
a) 12 cm; b) 10 cm; c) 9 cm; d) 16 cm.

Subiectul II. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)

!!! !"!!
1. Se consideră ecuația ! + ! = 3𝑚, 𝑚 ∈ ℝ.
a) Pentru m=3, rezolvați ecuația în ℝ.
b) Determinați valoarea parametrului real m pentru care x=2 este soluția ecuației.
! ! ! ! !
2. Se consideră numerele 𝑥 = !⋅! + !⋅! + !⋅! + !⋅! ș𝑖 𝑦 = 7 !.
!
a) Arătați că 𝑥 = !.
b) Determinați media geometrică a celor două numere.
! !!!!
3. Fie mulțimile 𝐴 = 𝑥 ∈ ℤ !!!! ∈ ℤ ș𝑖 𝐵 = 𝑥 ∈ ℤ !!!! ∈ ℤ .
a) Determinați A și B.
b) Calculați 𝐴 ∩ 𝐵, 𝐴 ∪ 𝐵, 𝐴 − 𝐵, 𝐵 − 𝐴.

Subiectul III. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)
1. Pe prelungirea laturii BC a triunghiului oarecare ABC se iau punctele D și E
astfel încât BD = BA, 𝐵 ∈ 𝐷𝐶 ș𝑖 𝐶𝐸 = 𝐴𝐶, 𝐶 ∈ 𝐵𝐸 . Construim 𝐵𝑀 ⊥ 𝐷𝐴, 𝑀 ∈
𝐷𝐴, 𝐶𝑁 ⊥ 𝐴𝐸, 𝑁 ∈ 𝐴𝐸 și notăm 𝑃 = 𝑀𝐵 ∩ 𝑁𝐶. Demonstrați că
a) Δ𝐴𝑃𝑁 ≡ Δ𝐸𝑃𝑁.
b) ∆𝐷𝐸𝑃 este isoscel.
c) [𝐴𝑃 este bisectoarea ∆𝐵𝐴𝐶.
d) Dacă 𝑚 ∢𝐵𝐴𝐶 = 60! și PM = PN atunci triunghiul ABC este echilateral.

2. Fie ABCD un romb, în care M este mijlocul segmentului CD, punctul N este
mijlocul segmentului AB și 𝑂 = 𝐷𝐵 ∩ 𝐴𝐶.
a) Dacă AB = 12 cm și 𝑚 ∢𝐵𝐴𝐶 = 30! , determinați aria rombului.
b) Demonstrați că segmentele MN si BD au același mijloc.

Testul 4

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți doar rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului −2 ! : 2! − 3! : −3 ! este:
a) 13; b) -5; c) -13; d) 5.
2. Numărul divizorilor întregi ai numărului 18 este :
a) 10; b) 7 ; c) 6; d) 12.
3. Cel mai mare divizor comun al numerelor 72 și 48 este:
a) 36; b) 48; c) 24; d) 12..
4. Un pătrat are perimetrul egal cu 24 cm. Aria pătratului, exprimată în cm2, este:
a) 24; b) 100; c) 36 d) 576.
5. Un dreptunghi are aria egală cu 100 cm2 și lungimea de 20 cm. Perimetrul
dreptunghiului respectiv este: a) 25 cm; b) 50 cm; c) 80 cm; d) 100 cm.
6. Probabilitatea ca alegând la întâmplare un număr de o cifră, acesta să fie pătrat perfect
este
a) 2/5; b) 4/5; c) 1/3; d) 1.

Subiectul II. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)
1. Calculați 30 − 5 ⋅ 40: −8 − 2 ⋅ 5 − 10 .
2. Aflați cel mai mic multiplu comun al numerelor 160, 300 și 270.
3. Un test are 10 probleme. Pentru fiecare problemă rezolvată corect se acordă 5
puncte, iar pentru fiecare problemă rezolvată greșit se scad 2 puncte. Determinați
punctajul unui elev care a rezolvat corect doar 6 probleme.
! !
4. Se consideră 𝑎 = 27 + 2 12 − ! ⋅ ! și 𝑏 = 0, (3) !! .
a) Arătați că a = 25.
b) Calculați media aritmetică a celor două numere.
5. Mama și fiica au suma vârstelor de 50 de ani. Dacă vârsta fiicei este reprezentată de
cel mai mic numar prim format din două cifre distincte, aflați peste câți ani vârsta
mamei va fi dublul vârstei fiicei sale.

Subiectul III. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)
1. Fie aBCD un trapez isoscel, 𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝐷, în care 𝐴𝐵 = 2𝐶𝐷 ș𝑖 𝐴𝐶 ⊥ 𝐵𝐶.
a) Dacă linia mijlocie a trapezului are lungimea de 9 cm, aflați lungimea bazei mari a
trapezului.
b) Dacă M este mijlocul segmentului AB, determinați natura patrulaterului ADCM.
c) Dacă AB = 12 cm, aflați aria trapezului ABCD.
!" !
2. Pe latura AB a triunghiului oarecare ABC se ia punctul M astfel încăt !" = ! și 𝑁 ∈ 𝐴𝐶
astfel încât NC = 12 cm și AC = 32 cm.
a) Stabiliți poziția dreptei MN față de BC.
b) Dacă BC = 48 cm, calculați lungimea segmentului MN.
!
c) Dacă BC = 48 cm, calculați valoarea raportului !!"# .
!"#
Testul 5

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți doar rezultatele. (30 puncte)
1. Rezultatul calculului 12 − 4 ∙ 2 + 3 este …
2. Dacă 𝐴 = 𝐷!" și 𝐵 = 𝑀! , atunci 𝐴 ∩ 𝐵 = …
!!! !
3. Numărul natural 𝑎 dacă !" = !" este egal cu …
4. Știind că ∆𝐴𝐵𝐶~∆𝑀𝑁𝑃, 𝑚 ∢𝑃 = 55! , atunci 𝑚 ∢𝐶 =...
5. Paralelogramul ABCD are unghiul BAD de 470. Măsura unghiului ABC este egală cu...
6. Probabilitatea ca, la aruncarea unui zar, să se obțină un multiplu de 2, este ...

Subiectul II. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)
1. a) Desenați un dreptunghi cu lungimea de 6 cm și lățimea de 3 cm.
b)Calculați aria și perimetrul acestui dreptunghi.
2. Determinați cifra x astfel încât numerele 4𝑥 ș𝑖 𝑥4 să fie direct proporționale cu 4 și 7.
! ! ! !
3. Se consideră numerele reale 𝑎 = !!!
+ !! ! și 𝑏 = !!!
+ !! !. Arătați că 𝑎 + 𝑏 = 6 + 2 5
! ! ! !
4. Calculați media aritmetică a numerelor x și y, știind că 𝑥 = ! − ! ș𝑖 𝑦 = ! + !.
5. Ana și Matei au împreună 10 mere, iar Ana și Cătălina au împreună 7 mere. Determinați
câte mere are fiecare copil știind că au împreună 13 mere.

Subiectul III. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)
1. Fie ABC un triunghi dreptunghic cu 𝑚 ∢𝐴 = 90! , 𝑚 ∢𝐶 = 60! și M este mijlocul
segmentului BC. Dacă AC = 4 cm:
a) Demonstrați că triunghiul AMB este isoscel.
b) Calculați perimetrul triunghiului ACM.
!"
c) Fie 𝐴𝐷 ⊥ 𝐵𝐶, 𝐷 ∈ 𝐵𝐶 . Aflați valoarea raportului !" .

2. Se consideră triunghiul ABC, [AD bisectoarea 𝐴, 𝐷 ∈ 𝐵𝐶 . Se știe că AB = 9 cm, AC = 6
cm și BC = 10 cm.
a) Calculați perimetrul triunghiului ABC.
b) Aflați BD și CD.
c) Dacă 𝐷𝐸 ∥ 𝐴𝐵, 𝐸 ∈ 𝐴𝐶 , calculați PABDE.

Testul 6

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți doar rezultatele. (30 puncte)

1. Rădăcina pătrată a numărului 81 este...
2. În 200 g de apă se pun 40 g de zahăr. Concentrația soluției este de ...
!
3. Numărul natural n pentru care !!! este fracție echiunitară este ..
4. Partea întreagă a numărului -2,3 este ...
5. Aria unui trapez cu lungimea liniei mijlocii de 10 cm și înalțimea de 7 cm este egală cu..
6. Suma măsurilor unghiurilor dintr-un triunghi este egală cu ...

Subiectul II. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)

!
1. Suma dintre jumătatea unui număr real pozitiv x și ! este egală cu dublul numărului x.
Determinați numărul.
2. Într-o clasă sunt 27 de elevi. Numărul băieților din clasă reprezintă 80% din numărul
fetelor din clasă. Determinați numărul băieților din acea clasă.
!
3. Calculați media geometrică a numerelor 𝑎 = 81 − 3 3 + 27 ș𝑖 𝑏 = 2 − 3 + !! !.
4. Calculați 5a-11b+21c, știind că 2a+b-3c = 15 și a-4b+8c = 25, unde a, b, c ∈ ℝ.
!!! !
5. Determinați perechile de numere natural (a,b) pentru care are loc egalitatea ! =!!! .
6. Arătați că 7! + 7!!! + 7!!! + 7!!! este divizibil cu 10.

Subiectul III. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)
1. Fie triunghiul ABC cu AB = 12 cm, AC = 9 cm și BC = 12 cm. Pe latura AB se consideră
punctul D, iar pe latura AC se consideră punctul E, astfel încât AD = 4 cm și AE = 3 cm.
a) Calculați perimetrul triunghiului ABC.
b) Stabiliți dacă 𝐷𝐸 ∥ 𝐵𝐶.
c) Calculați DE.
2. Un teren agricol are forma unui trapez isoscel ABCD cu lungimea bazei mari CD de 50
cm, lungimea bazei mici AB de 30 cm și măsura unghiului C de 450.
a) Calculați suprafața terenului.
b) Pe porțiunea de teren corespunzătoare triunghiului ABC se cultivă ardei. Calculați
aria acestui teren.
c) Dacă producția medie de ardei este de 50 tone/ha, calculați câte kg de ardei a
recoltat un fermier de pe suprafața ABC.


Testul 7

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți doar rezultatele. (40 puncte)

1. Cel mai mic număr natural prim impar este:
a) 1; b) 2; c) 3; d) 4.
2. Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 și 24 este :
a) 1; b) 6 ; c) 24; d) 12.
3. Un trapez are linia mijlocie de 15 cm. Suma lungimilor bazelor este egală cu:
a) 7,5 cm; b) 30 cm; c) 45 cm; d) 20 cm.
4. Perimetrul unui romb cu latura de 2,5 cm este:
a) 10 cm; b) 12,5 cm; c) 6,25 cm d) 5 cm.
5. Dacă 20% din x este 20, atunci valoarea numărului x este:
a) 150 cm; b) 50 cm; c) 80 cm; d) 100 cm.
! !
6. Dacă ! = !", atunci valorea numărului x este
a) 27; b) 30; c) 3; d) 9.
7. Aria unui dreptunghi cu lungimea de 8 cm și lățimea ¼ din lungimea, este egală cu
a) 20 cm2; b) 16 cm2; c) 8 cm2; d) 10 cm2.
8. Fie dreptele 𝑎 ∥ 𝑏, măsura unghiului x0
din figură este
a) 750; b) 1150; c) 1050; d) 1800


9. Probabilitatea ca, alegând un element al mulțimii 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 acesta să fie un
număr impar este egală cu
a) 2/5 b) 1/2; c) 0,4; d) 1.
10. Un triunghi dreptunghi isoscel are mediana dusă din vârful unghiului drept egală cu 4
cm. Aria triunghiului este egală cu
a) 32 cm2; b) 4 cm2; c) 16 cm2; d) 40 cm2.

Subiectul II. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (20 puncte)

1. Se consideră mulțimea 𝐴 = 𝑥 ∈ ℤ −2 ≤ 3𝑥 + 1 ≤ 8 . Determinați 𝐴 ∩ ℕ.
2. Suma a trei numere natural este 120. Știind că suma dintre primul și al treilea număr
este de 4 ori mai mare decât al doilea număr și că unul dintre numere este egal cu cel
mai mic pătrat perfect de două cifre, determinați numerele.
3. Determinați cel mai mic număr care împărțit pe rând la 12, 15 și respective 18 dă
resturile 9, 12 și respective 15.
4. Un drumeț a parcurs un traseu montan în trei zile. În prima zi, a parcurs 25% din
drum, în a doua zi 1/3 din rest și în a treia zi ultimii 12 km de traseu. Determinați
lungimea traseului.


Subiectul III. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)

1. Un dreptunghi ABCD, are dimensiunile AB = 60 cm și BC = 40 cm. Se
consideră un punct 𝑀 ∈ 𝐴𝐵 astfel încât MB = x (x <60 cm).
a)Determinați lungimea segmentului AM știind că aria trapezului DCBM este
de 5 ori mai mare decât aria triunghiului AMD.
b) Dacâ M este mijlocul segmentului AB, și MD = 50 cm, determinați cât la
sută din perimetrul dreptunghiului ABCD reprezintă perimetrul triunghiului
AMD.
! !
c) Dacă lungimile segmentelor AM și MB sunt invers proporționale cu ! ș𝑖 !,
calculați lungimea liniei mijlocii a trapezului DCBM.

2. Fie ∢𝐴𝑂𝐵, ∢𝐵𝑂𝐶, ∢𝐶𝑂𝐷, ∢𝐷𝑂𝐸, ∢𝐸𝑂𝐴 cinci unghiuri în jurul punctului O.
Fiecare, începând cu al doilea, are măsura cu 120 mai mare decât precedentul.
a) Dacă 𝑚 ∢𝐴𝑂𝐵 = 𝑥, arătați că 𝑚 ∢𝐷𝑂𝐸 = 𝑥 + 36! .
b) Demonstrați că 𝑚 ∢𝐴𝑂𝐵 = 48! .
c) Stabiliți dacă punctele A, O și D sunt coliniare.
Testul 8

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți doar rezultatele. (40 puncte)

1. Rezultatul calculului 116:29+17-9 este egal cu :
a)0 b) 15 c)12 d)10
2. Un triunghi echilateral are linia mijlocie de 5 cm. Perimetrul acestui triunghi este :
a) 30 cm b) 10 cm c) 20 cm d) 5 cm
3. Media aritmetică a numerelor 7 − 12 și 7 + 2 3 este :
a) 7 b)4 3 c) 18 + 4 3 d) 0.
4. A șasea zecimală a numărului 2,(041) este:
a)0 b)1 c)4 d) 2
5. Dacă 71𝑎 este divizibil cu 3, atunci cea mai mare valoare a lui x este:
a)2 b)0 c)1 d)7
6. 75% din 160 este: a)100 b) 75 c)120 d)200.
7. Fie mulțimea 𝐴 = 𝑥 ∈ Ν 13 < 𝑥 ≤ 28 . Numărul elementelor mulțimii este egal cu:
a)28 b)14 c)15 d)13
8. În tabelul de mai jos sunt reprezentate notele obținute de elevii clasei a VII-a B la
simularea Evaluării Naționale. Numărul elevilor care au obținut note divizibile cu 2 este:

Nota 5 6 7 8 9 10
Nr elevi 2 5 8 6 4 3
a) 14 b) 10 c) 28 d) 30.
9. Dacă x=2, atunci -3x+2 este egal cu: a) 4 b)-4 c) 0 d)1.
10. Unghiul exterior unghiului cu măsura de 79o are măsura egală cu:
a) 100o b)180o c)75o d)101o..


Subiectul II. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (20 puncte)
1. Prețul unui obiect de mărește de două ori succesiv cu câte 20%.
a) Aflați prețul inițial al obiectului știind că prețul acestuia după cele două măriri
este de 432 lei.
b) Cu ce procent ar trebui făcută o singură mărire de preț astfel încât obiectul să
ajungă la prețul de după cele două măriri?
! ! !!!!!
2. Dacă ! = !, atunci calculați !!!!!.
3. Calculați 3a+2b, unde
5 1 2 6 54 7
𝑎=4 5 + − + − 6 ⋅
4 2 5 7 3 6
1 3 5 24 14 2 7 6 15
𝑏=− − + + + − + 1
2 2 18 50 72 3 7 7 7 63

Subiectul III. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)
1. Un panou publicitar are forma unui dreptunghi cu lungimea de trei ori mai mare decât
lățimea și perimetrul de 16 cm.
a) Arătați că lățimea panoului este de 2 m.
b) Se vopsește panoul. Dacă la fiecare m2 sunt necesari 0,3 l vopsea, stabiliți numărul
minim de cutii de vopsea de 1 l ce trebuie cumpărate.
c) Pe marginile panoului se montează beculețe pentru iluminare din 50 cm în 50 cm.
De câte beculețe este nevoie pentru întregul panou?
2. Fie triunghiul ABC oarecare, [AD este bisectoarea unghiului A și 𝐶𝐸 ∥ 𝐴𝐷, 𝐸 ∈ 𝐴𝐵.
a)Demonstrați că tringhiul ACE este isoscel.
!" !"
b) Arătați că !" = !" .
c) Dacă AB=10 cm, AC=15 cm și BC=20 cm aflați BD și DC.
Testul 9

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți doar rezultatele. (30 puncte)

1. Dintre numerele 125, 102 și 143, divizibil cu 3 este numărul ...
2. Dacă ab + ac = 15 și b+c = 5, atunci valoarea lui a este egală cu ...
!"#
3. Fracția ireductibila echivalentă cu !"# este ...
4. Cel mai mare număr natural mai mic decât 39 este ...
5. Un pâtrat are aria egală cu 121 cm2. Perimetrul acestui pătrat este egal cu ...cm
6. Suplementul complementului unghiului cu măsura de 64o are măsura de ... o


Subiectul II. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)

1. Calculați 5+10+15 ... +40.
2. Determinați numerele naturale pentru care 9! + 9!!! = 10 ∙ 3!"#! .
3. Suma a trei numere naturale a, b și c este 232. Împărțind pe a la b obținem câtul 14
și restul 5, iar împărțind pe b la c obținem câtul 7 și restul 1. Determinați numerele.
4. Arătați că numărul natural 9!""# − 7!""# este divizibil cu 10.
5. Comparați numerele 𝑎 = 6 − 2 + 6 − 3 + 6 − 4 + 6 + 1 și 𝑏 =
! ! !
2 3−3 + 3−5 + 2 − 3 .
6. Comparați numerele 𝑎 = 2,5 + 1,5 − 1,75 : 5 + 0,55 ! ș𝑖
!
1 1 7 1 1 !
𝑏 = 2 + 3 : − 2, 3 : − 3: 0,3 + 1,5: .
3 2 12 3 2


Subiectul III. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)

1. Fie ABCD un paralelogram cu AB = 10 cm și AD = 8 cm și 𝑚 ∢𝐷 = 30! .
a) Calculați perimetrul paralelogramului ABCD.
b) Calculați distanța de la A la DC.
c) Calculați aria paralelogramului ABCD.

!"
2. Fie ABC un triunghi și punctul 𝐷 ∈ 𝐵𝐶 astfel încât !" = 2, 𝐹 ∈ 𝐴𝐵 astfel
încât 𝐸 ∈ 𝐴𝐶 , astfel încât 𝐷𝐸 ∥ 𝐴𝐵.
a) Stabiliți natura patrulaterului AEDF.
b) Dacă AC = 12 cm și AB = 15 cm, calculați perimetrul lui AEDF.
c) Calculați raportul dintre aria triunghiului BFD și aria triunghiului ABC.Testul 10

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți doar rezultatele. (30 puncte)

1. Rezultatul calculului −7 + 1006 − 2!"# ! este ...
2. Numărul multiplilor naturali ai lui 7 mai mici decât 30 sunt ...
!!!
3. Dacă !!!! este fracție supraunitară și 𝑛 ∈ ℕ, atunci 𝑛 ∈ … .
4. Probabilitatea ca, înlocuind la întâmplare pe x cu o cifră, numărul 432𝑥 ⋮ 4 este...
5. Un paralelogram are măsura unghiului ascuțit o cincime din măsura unghiului obtuz.
Măsura unghiului ascuțit este egală cu ...
6. Un triunghi dreptunghic are măsura unui unghi de 450 și lungimea unei catete de 10
cm. Determinați lungimea celeilalte catete.

Subiectul II. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)

!!" !!∙!!" !!∙!!"
1. Demonstrați că 𝐴 = !!
este număr întreg.
!
2. Un elev are o sumă de bani. Determinați suma de bani știind că după ce a cheltuit ! din
! !
ea, apoi ! din rest, apoi ! din noul rest și încă 120 lei, i-au mai rămas 600 lei.
!
3. Considerăm mulțimea 𝐵 = 𝑥 ∈ ℤ !!!! ∈ ℤ .
a) Arătați că 1 aparține mulțimii B.
b) Calculați suma elementelor mulțimii B.
4. Fie expresia 𝐸 𝑥 = 𝑥 ! + 𝑥 + 5 2. Calculați valoarea expresiei pentru 𝑥 = 2 − 3.
!
5. Fie mulțimea 𝐶 = 3; − 2; 0; −5; 3; 𝜋; 4; ! . Determinați 𝐴 ∩ ℤ, 𝐴 ∩ ℝ − ℚ .

Subiectul III. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)

1. În figură este reprezentată schița unei
grădini formată din patru parcele în formă
de pătrat. Aria grădinii este de 64 m2.
a) Calculați aria suprafeței unei parcele.
b) Fiecare parcelă este înconjurată de un
gard. Determinați lungimea gardului.
c) Dacă de pe fiecare parcelă se recolteaza 50
kg de roșii, iar un kg de roșii costă 2 lei și
50 de bani, câți lei se vor încasa?

2. Fie triunghiul ABC dreptunghic, 𝑚 ∢𝐵 = 90! , 𝐴𝐵 = 4 𝑐𝑚, 𝐵𝐶 = 3 𝑐𝑚. Punctul D
aparține segmentului [AB] astfel încât DB = AD, fie 𝐷𝐸 ⊥ 𝐴𝐶, 𝐸 ∈ 𝐴𝐶 .
a) Arătați că AC = 5 cm.
b) Arătați că ∆𝐴𝐷𝐸~∆𝐴𝐶𝐵.
c) Cu cât este mai scurtă lungimea DE + EC decât DB + BC.
Testul 11

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți doar rezultatele. (30 puncte)
1. Rezultatul calculului 3 ∙ −2 − −16 este …
2. Cel mai mare multiplu natural de două cifre a numărului 13 este …
! !!
3. Dacă ! = 0, 6 , atunci !!! este …
4. A, B și C sunt coliniare, în această ordine. Dacă AB = 1 cm și AC = 5 cm, atunci BC=…
5. Valoarea de adevăr a propoziției “Două unghiuri care au același vârf și o latură comunp
sunt unghiuri adiacente” este …
6. Scara unei hărți este de 1:200 000. Lungimea pe hartă a unui drum real de 24 km va
avea lungimea de ...

Subiectul II. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)
1. Aflați numerele naturale x și y, știind că acestea sunt direct proporționale cu 3,
respectiv 8, și dacă îl împărțim pe y la x obținem câtul 2 și restul 12.
2. Într-o scoală gimnazială se află 300 de elevi cu vârstele cuprinse între 12 și 15 ani.
Dintre aceștia 60 de copii au 12 ani, 25% au 13 ani, 30% au 14 ani, iar restul au 15 ani.
Câți copii au vârsta de 15 ani ?
3. Dacă 2 kg de mere și 3 kg de pere costă 19 lei, iar 3 kg de mere și 2 kg de pere costă 16
lei, atunci calculați cât costă un kg de mere și cât costă un kg de pere.
4. Se consideră numerele reale
! ! !!
𝑎= 75 + 3 12 − !
∙ !
și 𝑏 = 0, 3 .
a) Arătați că a = 12.
b) Dovediți că media geometrică a numerelor a și b este mai mică decât media lor
aritmetică.
! !
5. Știind că 𝑎 + 𝑏 = 4 și 𝑎 ∙ 𝑏 = 2, calculați ! + !.

Subiectul III. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)
1. Fie ABC un triunghi obtuzunghic
isoscel cu 𝑚 ∢𝐵𝐴𝐶 = 120! .
Perpendiculara în A pe AB
intersectează latura BC în
punctul M.
a) Arătați că ∆𝐴𝑀𝐶 este isoscel.
b) Demonstrați că BM = 2CM.
c) Calculați valoarea raportului
!"
.
!"
2. Fie ABCD un paralelogram, M
este mijlocul lui BC, iar P punctul
de intersecție a dreptelor AM și
CD.
a) Demonstrați că ∆𝐴𝐵𝑀 ≡
∆𝑃𝐶𝑀.
b) Arătați că patrulaterul ABPC
este paralelogram.
c) Demonstrați că 𝐵𝑃 ∥ 𝐴𝐶.
Testul 12

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți doar rezultatele. (30 puncte)
1. Rezultatul calculului 0,1 6 ⋅ 12 este egal cu ...
2. Dacă 𝐴 = −1, −2,0,7,6 și 𝐵 = −2, 3, 4,6 atunci suma elementelor mulțimii 𝐴 ∩ 𝐵 este...
3. După o ieftinire cu 20%, un costum de 1200 lei va costa ... lei
4. Cel mai mare număr natural de două cifre având suma cifrelor egală cu 17 este ...
!
5. Aria dreptunghiului cu lungimea de 10 cm și lățimea reprezentând ! din lungime, este
egală cu ... cm2.
6. Aria pătratului cu perimetrul de 36 cm este egală cu ...

Subiectul II. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)
! !
1. Calculați media geometrică a numerelor 𝑎 = 2 + 2 − 8 − !!! ! și 𝑏 = 12.
2. Arătați că 𝑛 = 5 ⋅ 10!"" + 22 se divide cu 9.
3. Avem la dispoziție 240 de portocale și 108 lămâi. Determinați cel mai mare număr de
pachete care pot fi făcute cu aceste fructe.
4. In figura de mai jos unghiul 𝐴𝐶𝐷 este unghi exterior triunghiului ABC. Cunoscând
𝑚 ∢𝐴 = 𝑥 + 15! , 𝑚 ∢𝐵 = 2𝑥, 𝑚 ∢𝐴𝐶𝐷 = 4𝑥 − 25! , să se calculeze măsurile
unghiurilor triunghiului ABC.


5. Se consideră o hartă care are scara 1:800 000.
a) Calculați distanța de pe hartă, exprimată în cm, dintre orașele București și Iași, știind că
acestea se află la 400 km unul de altul.
b) Ce distanță, exprimată în km, este între Constanța și București, dacă pe hartă drumul
dintre ele are lungimea de 27,5 cm.

Subiectul III. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 puncte)
!" !
1. Fie dreptunghiul ABCD cu AB = 12 cm și AD = 4 cm, iar E aparține AC astfel încât !" = !.
Construim 𝐸𝐹 ∥ 𝐴𝐷, 𝐸 ∈ 𝐶𝐷 ș𝑖 𝐸𝐺 ∥ 𝐴𝐵, 𝐺 ∈ 𝐵𝐶.
a) Determinați lungimea segmentelor [DF] si [FC].
b) Determinați perimetrul patrulaterului EFCG.
c) Arătați că 𝐹𝐺 ∥ 𝐵𝐷.
2. Fie trapezul ABCD, 𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝐷 și 𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐷 = 𝑂 , 𝑐𝑢 𝐴𝐵 = 48 𝑐𝑚, 𝐷𝐶 = 24 𝑐𝑚 ș𝑖 𝐵𝐷 =
54 𝑐𝑚.
a) Calculați lungimea liniei mijlocii a trapezului
b) Determinați lungimea segmentului de pe linia mijlocie, cuprins între diagonalele
trapezului.
c) Aflați lungimea segmentului [BO].

S-ar putea să vă placă și