Sunteți pe pagina 1din 1

8.

Managementul recompenselor – recompense directe


Managementul recompenselor - procesul de elaborare şi punere în aplicare a strategiilor, politicilor şi
sistemelor de recompense care permit organizaţiilor să angajeze şi să păstreze resursele umane necesare
atingerii obiectivelor.
RECOMPENSELE DIRECTE
- au un caracter retroactiv (se acorda dupa ce munca a fost depusa).
- includ sumele pe care le primesc angajaţii pentru activitatea depusă sau/şi rezultatele obţinute (fiind
concretizate în salarii, sporuri, şi stimulente)