Sunteți pe pagina 1din 2

Platforme colaborative

Platformele colaborative sunt soluții software care asigură utilizatorilor


posibilitatea de a comunica în timp real cu colegii, de a distribui în cadrul grupului
documente, imagini sau video-uri, asigurând astfel posibilitatea de a accesa rapid
și eficient informațiile necesare pentru realizarea sarcinilor.

Învăţarea colaborativă sprijinită de calculator („Computer-supported


collaborative learning”, în engleză – CSCL) este o ramură apărută în ştiinţa
învăţării, preocupată cu studierea modului în care oamenii pot să înveţe împreună
cu ajutorul calculatoarelor.
COLABORAREA este o activitate coordonată și sincronă, rezultatul unei încercări
continue de a construi și menține o concepție împărtășită a problemei. Reprezintă un
proces prin care indivizii negociază și împărtășesc înțelesuri relevante pentru
rezolvarea problemei aflate în discuție. Necesitatea ei apare atunci când există un
obiectiv comun.

Interacţiunea dintre învăţare şi tehnologie se dovedeşte a fi destul de complexă.


Includerea colaborării, a medierii pe baza calculatorului şi a educaţiei la distanţă a pus
într-o nouă lumină însăşi noţiunea de învăţare şi a ridicat semne de întrebare asupra
celor mai importante supoziţii legate de studierea ei.

CSCL propune dezvoltarea de programe şi aplicaţii noi ce aduc studenţii împreună şi


care pot oferi activităţi creative de explorare intelectuală şi interacţiune socială.
CSCL a apărut în anii 1990 ca o reacţie la programele de calculator care forţau studenţii
să înveţe ca indivizi izolaţi.

CSCL accentuează colaborarea între studenţi, astfel încât aceştia nu


reacţionează în izolare la materialele postate. Învăţarea are loc mai ales prin
interacţiunea între studenţi. Aceştia învaţă prin exprimarea întrebărilor şi urmărirea
ideilor împreună, învăţându-se unul pe celălalt şi observând cum învaţă ceilalţi.

Folosirea calculatoarelor pentru a obţine această colaborare este o componentă


centrală a abordării CSCL a e-învăţământului.

Forma primară prin care sprijină colaborarea este funizarea unui mediu de comunicaţie.
Acesta poate lua forma:
-poştei electronice,
-chat-ului,
-forumurilor de discuţie,
- videoconferinţelor,
-mesageriei instante, etc.

Dificultățile care pot apărea în procesul de colaborare sunt :

-investiția de capital de timp și de încredere în parteneri

-efortul de comunicare și de modelare a experienței proprii pe paliere impuse prin


acord de grup

-anumite bariere psihologice

-individualism

-insuficienta încredere în parteneri și/sau în posibilitățile proprii

-necunoașterea oportunităților de colaborare și a rezultatelor care se pot obține

-rezervă în a asimila noi metode de lucru

-teamă de a fi apreciat negativ de alți colegi

Depăşirea acestor dificultăţi se realizează prin:

-exerciții de asimilare a unor metodologii de lucru

-cunoaștere mai bună a propriilor posibilități

-investirea partenerilor cu un capital de încredere

-cunoașterea avantajelor colaborării

Instrumente web :

-orice program de bibliotecă este o platformă de colaborare

-documentele Google care permit lucrul concomitent pe același document partajat

-blogul

-platformele colaborative complexe (precum Kosson)

Bibliografie:

Învăţarea colaborativă sprijinită de calculator: O perspectivă istorică Gerry Stahl,


Timothy Koschmann, Dan Suthers

S-ar putea să vă placă și