Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

195
București, sector 3

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


SECŢIUNEA B – Lectura ca abilitate de viaţă
etapa pe şcoală, ianuarie 2019
Nivelul 2 – clasele a VII-a și a VIII-a

BAREM DE NOTARE
 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut să
numeroteze rândurile scrise.
 În cazul în care în cerință a fost precizată existența unei limite maxime de rânduri, nu se vor
lua în considerare rândurile excedentare.

SUBIECTUL I (50 de puncte)

A. 12 puncte: 3puncte pentru fiecare răspuns corect:


1. c
2. c
3. b
4. d
B. 8 puncte: 1 punct pentru fiecare idee plasată corect:

8 3 5 1 6 4 7 2

C. 16 puncte: 4 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe:


1. Menționarea răspunsului: fata a dormit timp de patru nopți pe bolovan, și în fiecare dimineață
lăsa desfăcută deschizătura de sub gard, să-i faciliteze câinelui plecarea. 3 p
Formularea răspunsului într-un enunț: 1p
Orice altă variantă de răspuns: 0 p
2. Precizarea răspunsului: pentru că ochii lui galbeni, înguști și migdalați o urmăreau peste tot. 3 p Formularea
răspunsului într-un enunț: 1 p
Orice altă variantă de răspuns: 0 p
3. Explicarea, prin valorificarea fragmentului, a motivului pentru care nu murise câinele: săgeata avea
un vârf mic și, cu toate că pătrunsese adânc, a ieșit ușor când fata a scos-o, curățțând rana cu o ramură
decojită luată dintr-un tufiș cu flori roșii.
Precizarea motivului:2p
Explicarea clară, nuanțată a motivului, valorificând fragmentul dat: 2p; încercare de explicare: 1p.
Lipsa răspunsului sau răspunsul greșit: 0p.
4. Explicarea, în cel mult 8 rânduri, a impresiei asupra textului și motivarea răspunsului.
Explicare clară și nuanțată: 3 p; Explicare ezitantă: 1 p;
Numerotarea rândurilor: 1 p;
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p.

D. 14 puncte
Numerotarea rândurilor: 1p;
Folosirea unor mărci ale subiectivitățții: 1p;
Formularea opiniei, în mod clar, coerent: 4 p; formulare ezitantă: 2 p;
Justificarea opiniei în mod convingător: 6p; încercare de justificare: 3 p;
Exprimare corectă, clară, nuanțată: 1p;
Respectarea normelor de ortografie și punctuație: 1p;
Nu se va puncta tendința de comentare a textului, apelul nejustificat la concepte de teorie literară.
SUBIECTUL al II –lea (30 de puncte)
A. 15 puncte: 3 puncte pentru fiecare răspuns corect
1. Precizarea datei: anul 2009
Răspunsul inclus în enunț: 3 p;
Răspunsul neinclus în enunț: 2 p;
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.
2. Menționarea efectelor imediate: s-a observat scăderea frecvenței pulsului, iar la nivel
psihologic, reducerea stării depresive și a stării de singurătate.
Răspunsul inclus în enunț: 3 p;
Răspunsul neinclus în enunț: 2 p;
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.
3. Explicarea motivului pentru care, în terapia cu animale, se folosește frecvent câinele: câinele
oferă necondiționat dragoste și afecțiune.
Răspunsul inclus în enunț: 3 p;
Răspunsul neinclus în enunț: 2 p;
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.
4. Notarea categoriilor de pacienți ce beneficiază de efectele terapiei cu animale: bolnavii
cronici, copiii cu autism, persoanele cu deficiențe în vorbire.
Răspunsul inclus în enunț: 3 p;
Răspunsul neinclus în enunț: 2 p;
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.
5. Prezentarea motivelor pentru care animalele de companie sunt importante în viața oamenilor:
pot deveni terapeuți desăvârșiți, pot face minuni pentru bolnavi: cel mai mare succes al proiectului a
fost un bărbat care a reînceput să vorbească.
Răspuns clar, nuanțat: 3 p;
Răspuns ezitant: 2 p;
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.

B. 15 puncte
Numerotarea rândurilor: 1 p; Formularea unei opinii personale: 3 p;
Susținera opiniei în mod convingător, prin exemplificări, explicații etc: 6 p; susținere schematică: 3 p;
încercare de susținere a opiniei: 1 p.;
Coerența ideilor: 1 p.; Exprimare corectă, clară, nuanțată: 2 p; Respectarea normelor de ortografie și de
punctuație: 2 p.

SUBIECTUL al III- lea 20p


1. Menționarea reperelor spațio-temporale, de exemplu: Alba Mall, 9-11 mai 2014
 4 puncte pentru răspunsul inclus în enunț;/ 2 puncte pentru răspunsul neinclus în enunț;/0 puncte
pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului.
2. Menționarea celor doi parteneri ai organizatorilor evenimentului, de exemplu: Liceul de Arte
,,Regina Maria”, Inspectoratul Școlar al Județului Alba etc.
 4 puncte pentru răspunsul inclus în enunț;/ 2 puncte pentru răspunsul neinclus în enunț;/0 puncte
pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului.
3. Formularea unui enunț în care să precizeze care este sloganul târgului de carte: Cartea care te cucerește!
 4 puncte pentru răspunsul inclus în enunț;/ 2 puncte pentru răspunsul neinclus în enunț;/0 puncte
pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului.

4. Explicarea semnificației copacului din afiș, de exemplu: ideea de cunoaștere prin lectură, atingerea
unui ideal, autoeducația, semnificația cărților închise/deschise etc. (8 puncte)
 1 punct pentru numerotarea rândurilor;
 7 puncte pentru prezentare clară, nuanțată; 4 puncte pentru prezentarea ezitantă, lacunară; 0
puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit.

S-ar putea să vă placă și