Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul Tehnologic Dărmăneşti

PROIECT DIDACTIC

PROPUNĂTOR, Gabriela Fodor

Data: 28 februarie 2017


Obiectul: Limba şi literatura româna
Clasa: a VI-a A
Tema: „Toma Alimoş”
Tipul lecţiei: de recapitulare de cunoştinţe
Scopul lecţiei: formarea la elevi a deprinderilor de a citi pentru a deveni cititori
avizaţi de literatură
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
O1- să argumenteze că „Toma Alimoş” şi „Monastirea Argeşului” sunt opere
populare;
Nivel minimal – să enumere caracteristicile operei populare;
Nivel mediu – să explice fiecare caracteristică a operei populare,
exemplificând cu balada „Toma Alimoş”;
Nivel maximal – să compare trăsăturile operei populare în cele două opere
propuse spre studiu.

O2- să precizeze timpul şi spaţiul celor două opere anonime;


Nivel minimal – să precizeze timpul şi spaţiul în balada „Toma Alimoş”;
Nivel mediu – să precizeze timpul şi spaţiul în legenda „Monastirea
Argeşului”;
Nivel maximal – să compare cronotopul specific celor două creaţii populare.

O3- să enumere personajele participante la acţiune;


Nivel minimal – să enumere personajele principale din cele două opere;
Nivel mediu – să precizeze câte două caracteristici ale acestor personaje;
Nivel maximal – să compare tipologia personajelor din baladă şi din legendă.

O4 - să găsească alt final pentru opera „Toma Alimoş” şi opera „Monastirea


Argeşului”;

Obiective educaţionale:
- la sfârşitul acestei lecţii, toţi elevii trebuie să fie capabili să-şi cultive
sentimentele de dragoste şi respect faţă de patrimoniul cultural
românesc.
Obiective atitudinale:
-sa efectueze sarcinile de lucru in echipa in timpul acordat;
-sa lucreze ordonat in caietele de notite si pe foile de flichiarpt.
-sa colaboreze unii cu altii in rezolvarea sarcinilor de grup.
Strategii didactice:
A) Metode şi procedee: lectura, cvintetul, Diagama Venn, brainstorming,
ciorchinele.
B) Mijloace de învăţământ: texte suport, fişe de lucru
C) Forme de organizare: frontală, alternând cu activitatea pe grupe
Resurse:
- timp de lucru-50 min;
- capacităţile receptive normale ale elevilor din clasa a VI-a;
- manual de Limba şi literatura română,clasa a VI-a, editura ALL

Etapele lecţiei Conţinut şi sarcini de învăţare Ob Metode Forme


. şi de
op. procedee organizare
1.Moment Elevii se pregătesc pentru ora de limba şi literatura Activitate
organizatoric română cu materialele necesare. frontală
2.Actualizare Elevii vor defini balada, legenda, doina, şi vor O1 Brainstorming Activitate
a enumera şi explica trăsăturile creaţiei populare în ciorchinele frontală
cunoştinţelor general.
3.Captarea Elevilor li se va citi două fragmente aleatorii din cele Lectura Activitate
atenţiei două opere literare propuse spre studiu şi li se va cere frontală
să recunoască titlul fiecăreia.
4.Anunţarea Se anunţă elevilor obiectivele operaţionale.
obiectivelor La sfârşitul lecţiei, va trebui să…O1, O2, O3, O4, O5,
operaţionale O6
5.Cunoaştere Se împarte tabla (caietul) în două coloane: Activitatea
a textului, O2 frontală şi pe
dirijarea Despre ce este vorba în Despre ce este O3 grupe
acestui proces balada „Toma Alimoş”? vorba în legenda O4
„Monastirea
Argeşului”?
Elevii povestesc pe scurt fiecare operă populară, apoi Diagama
realizează Diagrama Venn. VENN
Elevii vor nota ideile pe cele două coloane, înainte şi
după lectura textului pe fragmente.
Se solicită elevilor să precizeze timpul şi spaţiul
naraţiunii, personajele care participă la acţiune, să
desprindă câteva trăsături ale personajelor, să
precizeze ce efecte produc „isprăvile” unor personaje, cvintetul
ce învăţătură desprindem din acest text.
Se împarte clasa în şase grupe.Fiecare grupă va avea
de rezolvat exerciţii din manual, pagina 125.
Grupa 1: ex. 1 şi 6/p.125 grupa 4: ex. 4/p.125
Grupa 2: ex. 2/p.125 grupa 5: ex.7/p.125
Grupa 3: ex. 3 şi 5/p.125 grupa 6: ex.8/p.125
6.Evaluarea Elevii realizează pe fişe colorate VAS-ul celor două VAS Activitate pe
formativă opere literare. echipe mari
7.Asigurarea Temă pentru acasă: Prezentaţi într-o scurtă Activitate
retenţiei şi a compunere FINALUL imaginat de voi pentru Toma frontală
transferului Alimoş sau Meşterul Manole.
DIAGAMA
VENN

Codrul Haiducul
Manea, stăpân ul Mănăstirea
Creaţii Meşterul
rău populare
Antiteza Creează
Carcter oral Voievodul cel rău
Lupta dintre bine Anonim
şi rău Ana cea zidită
Colectiv Zborul spre
Mişelia Justiţie
Crima liberatate
Singurătate Moartea - fântâna
Moartea în
mijlocul naturii

TOMA ALIMOŞ MONASTIREA ARGEŞULUI

CVINTETUL

TOMA
singur deschis
Invită urmăreşte moare
Haiducul devine inima naturii.
DREPTATE

MANOLE
Meşter priceput
Găseşte creează zideşte
Ana susţine biserica sfântă.
SACRIFICIU

VAS – văd, aud, simt.


Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
O1- să argumenteze că „Toma Alimoş” şi „Monastirea
Argeşului” sunt opere populare;
Nivel minimal – să enumere caracteristicile operei
populare;
Nivel mediu – să explice fiecare caracteristică a operei
populare, exemplificând cu balada „Toma Alimoş”;
Nivel maximal – să compare trăsăturile operei
populare în cele două opere propuse spre studiu.

O2- să precizeze timpul şi spaţiul celor două opere


anonime;
Nivel minimal – să precizeze timpul şi spaţiul în
balada „Toma Alimoş”;
Nivel mediu – să precizeze timpul şi spaţiul în legenda
„Monastirea Argeşului”;
Nivel maximal – să compare cronotopul specific celor
două creaţii populare.

O3- să enumere personajele participante la acţiune;


Nivel minimal – să enumere personajele principale din
cele două opere;
Nivel mediu – să precizeze câte două caracteristici ale
acestor personaje;
Nivel maximal – să compare tipologia personajelor din
baladă şi din legendă.

O4 - să găsească alt final pentru opera „Toma Alimoş” şi


opera „Monastirea Argeşului”;