Sunteți pe pagina 1din 4

Numele:

Prenumele:

Patronimicul:

Instituţia de învăţămînt:

Raionul

Localitatea:

CHIMIA
EVALUARE

”Chimia - știința despre substanțe”


Clasa a VII-a

2016
Timp alocat – 40 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră, creion.


Test de evaluare
”Chimia - știința despre substanțe”
Clasa a VII-a
Numele, prenumele________________________________
Data__________________________
№ Itemi Scor
1 Subiectul 1.
Completează spațiile libere: L
a) Materia din care este alcătuită un corp fizic se numește________________________ 0
b) Ruginirea fierului în mediul este o proprietate_______________________________ 1
c) Atomul – este cea mai mică particulă______________________________________ 2
d) Șirul vertical de elemente cu proprietăți asemănătoare se numește________________ 3
4
2 Subiectul 2.
Selectează proprietățile unei sîrmulițe de cupru: L
a) Solubilă în apă 0
b) De culoare albă 1
c) Conduce curentul electric 2
d) Solidă
3 Subiectul 3. L
Încercuiește cae din exemplele următoare reprezintă o substanță compusă: 0
a) azot e) apă 1
b) pilitură de fier f) alcool
2
c) oțet g) oxigen
3
d) sîrmuliță de aluminiu h) zahăr
4
4 Subiectul 4. L
Completează spațiile libere din tabel: 0
1
Denumirea Simbolul Perioada Grupa/Subgrupa 2
Aluminiul 3
O 4
IV I, principală 5
6
7
8
5 Subiectul 5. L
Încercuiește tipul afirmației: 0
1
A F Substanța este forma de existență a materiei. 2
A F Materialele sunt formate doar din aceiași substanță. 3
A F Elementele Mg – Ca – Ba se află în grupa 1 și constituie subgrupa principală. 4
A F Substanțele simple sunt alcătuite din atomii unui element chimic.

6 Subiectul 6.
Alege răspunsul corect: L
a) Cartea, paharul, pîlnie, spirtieră, cui de fier, rigla prezintă ____________________ 0
(corpuri/substanțe). 1
b)Procesul de ”stingere a sodei” cu oțet este însoțit de un fenomen _________________ 2
(chimic/fizic). 3
c) Calciul este element chimic situat în grupa a II-a subgrupa __________________ 4
(principală/secundară).
d) Simbolul chimic al hidrogenului este ______________ (H/H2)
7 Subiectul 7. L
Aranjează în ordine crescătoare masele moleculare a substanțelor de mai jos, 0
argumentînd prin calcule. 1
a) H2SO4 b) CO2 c) NaOH d) NH3 2
______________________________________________________________________
3
______________________________________________________________________
4
______________________________________________________________________
5
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8 Subiectul 8. L
Alcătuiți formulele chimice ale substanțelor formate din: 0
a) 2 atomi de fier și 3 atomi de oxigen:_________________ 1
b) 1 atom de hidrogen, 1 atom de azot și 3 atomi de oxigen:_______________ 2
c) 2 atomi de sodiu, 1 atom de carbon și 3 atomi de oxigen:_______________
3
d) 1 atom de magneziu și 2 grupe OH:_______________
4
Barem de verificare

Itemi Criteriile de evaluare Puncte Scor total

Item 1 Pentru completarea spațiilor libere 1x4=4 4p

Item 2 Pentru selectarea proprietăților 1x2=2 2p

Item3 Pentru încercuirea variantei corecte 1x4=4 4p

Item 4 Pentru completarea tabelului 1x8=8 8p

Item5 Pentru selectarea tipului afirmației 1x4=4 4p

Item6 Pentru alegerea răspunsului corect 1x4=4 4p

Item7 Pentru calcularea masei moleculare 1x4=4 5p

Pentru aranjarea în ordinea crescătoare a maselor molare 1

Item8 Pentru alcătuirea formulelor chimice 1x4=4 4p

35p

Barem de notare

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punctaj 0-2 3-4 5-7 8-10 11-14 15-18 19-22 23-27 28-32 33-35