Sunteți pe pagina 1din 3

Numele:

Prenumele:

Patronimicul:

Instituţia de învăţămînt:

Raionul

Localitatea:

CHIMIA
EVALUARE

”Reacții chimice”
Clasa a VIII-a

2016
Timp alocat – 40 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră, creion.


Test de evaluare sumativă la tema:
”Reacții chimice”
Clasa a VIII-a
Numele, prenumele________________________________
Data__________________________
Scor total ______________ Nota_________
Timpul de lucru: 40 min.
№ Itemi Scor

1 Subiectul 1. L
Stabileşte valenţa şi gradul de oxidare a elementelor în formula: 0
1
a)SO 3 ; b)CH4; c) MgCl2 2
3

2 Subiectul 2. L
Stabiliţi prin săgeţi corespondenţa: 0
1
2Al + 3Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe↓ Reacţie de combinare 2
CaCO3 → CaO + CO2↑ 3
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑ Reacţie de descompunere 4
4Al + 3O2 → 2 Al2O3 5
NaOH + HCl → NaCl + H2O Reacţie de substituţie 6
2HgO → 2Hg + O2↑ 7
NH3 + HCl → NH4Cl 8
Reacţie de schimb
AgNO3 + NaCl →AgCl↓ + NaNO3
3 Subiectul 3. L
Completaţi schemele şi egalaţi ecuaţiile reacţiilor: 0
H2 + ________  H2O Na + _________ Na2O 1
________ + O2  CaO Mg + _________  MgO 2
SO2 + _________  SO3 Fe + __________ Fe3O4 3
4
5
6
4 Subiectul 4. L
Calculaţi masa molecularã pentru clorura de sodiu NaCl şi pentru fosfatul de 0
aluminiu Al PO4 1
2
3
4

5 Subiectul 5. L
După formula M = m/v, calculează cantitatea de substanţă de oxid de carbon (IV), 0
masa lui este egală cu 66 g. Rezolvă problema şi alege răspunsul corect: 1
2
a) 0,5 mol; b) 1,5 mol; c) 2,5 mol; d) 3,5 mol.
3
4
5
6
7
8
Barem de corectare

Nr. Conținutul Punctaj


1. Pentru stabilirea valenței și gradului de oxidare 3x1=3p

2. Pentru stabilirea corespondenței 8x1=8p

3. Pentru completarea ecuației 0,5p. 6p


Pentru egalare 0,5p
4. Pentru calcularea masei moleculare. 2x2=4p

5. Pentru rezolvarea problemei 8p

Total 29p

Barem de notare

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punctaj 0-3 4-6 7-9 10-12 9-12 13-16 17-20 21-23 24-26 27-29