Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

1. Introducere

2. Oțetul din vin și compoziția lui ..................................................................................................1

3. Schema biotehnologică de obținere a oțetului ............................................................................2


3.1 Recepția mustului fermentat.......................................................................................................4
3.2 Repausul mustului fermentat ......................................................................................................4
3.3 Vehicularea mustului fermentat la pasteurizare..........................................................................5
3.4 Pasteurizarea mustului fermantat cu răcirea ulterioară...............................................................5
3.5 Filtrarea mustului........................................................................................................................6
3.6 Păstrarea în vase pline.................................................................................................................6
3.7 Prepararea mediului nutritiv.......................................................................................................6
3.8 Tratarea mediului nutritiv cu gelatină.........................................................................................7
3.9 Menținerea pe clei.......................................................................................................................8
3.10 Tragerea de pe clei a mediului nutritiv cu filtrare.....................................................................9
3.11 Pasteurizarea mediului nutritiv.................................................................................................9
3.12 Filtrarea mediului nutritiv pasteurizat......................................................................................10
3.13 Repausul mediului nutritiv pasteurizat.....................................................................................10
3.14 Prepararea maelei din bacterii acetice......................................................................................11
3.15 Oxidarea mediului nutritiv cu obținerea de oțet crud...............................................................11
3.16 Vehicularea și cupajarea oțetului crud......................................................................................12
3.17 Vehicularea la tratarea complexă și diluarea cu apă.................................................................12
3.18 Tratarea cu gelatină și bentonită a oțetului diluat cu concentrația de 5g/l................................13
3.19 Menținerea și decantarea de pe clei cu filtrare……………………………………………….13
3.20 Tratarea termică a oțetului……………………………………………………………………13
3.21 Filtrarea oțetului………………………………………………………………………………13
3.22 Procesul de îmbuteliere……………………………………………………………………….14

4. Procedee de obținere a oțetului………………………………………………………………….14


4.1 Procedeele lente (tip Orleans)......................................................................................................14
4.2 Procedee rapide care folosesc coloane cu umplutură...................................................................14
4.3 Procedee care folosesc fermentaţia submersă..............................................................................16

Mod Coala № document. Semn. Data


Elaborat Arapan M. Litera Coala Coli
Сontrolat Sclifos A.
Argumentarea schemei tehnologice de
producere a oțetului din vin UTM FTA
N. contr.
gr. BTI-151
Aprobat