Sunteți pe pagina 1din 33

Mecanisme

Prof.dr.ing. Csaba Antonya


antonya@unitbv.ro
Mecanisme – curs 12
DATR

 Tema cursului:
 Geometria roţilor dinţate
 Proiectul de an, întrebări
MECANISME

2 Curs12
Profile reciproc înfăşurabile
DATR

Teorema curbelor reciproc înfăşurabile

 Două profile sunt reciproc înfăşurabile


dacă în orice moment normala comună în
punctul de contact trece prin centrul
instantaneu de rotaţie a mişcării relative
MECANISME

3 Curs12
Legea angrenării
DATR

CONDIŢIA PENTRU RAPORT


CONSTANT DE VITEZE
UNGHIULARE ÎN CAZUL ROŢILOR
DINŢATE
T-T tangenta comună
M-N normala comună la cele
două curbe în punctul de contact
Q.
v1 şi v2 sunt vitezele celor două
roţi 1 şi 2 în punctul de contact Q
Dacă cele două roţi rămân în
MECANISME

contact, atunci componentele celor


două viteze de-a lungul normalei
MN trebuie să fie egale
4 Curs12
Legea angrenării
DATR

 Din asemănarea triunghiurilor O1MP şi


O2NP
MECANISME

5 Curs12
Legea angrenării
DATR

 Raportul vitezelor unghiulare este invers


proporțional cu raportul dintre distanțele
de la punctul P de la centrele O1 și O2
 (sau normala comună la cele două
suprafețe în punctul de contact Q
intersectează linia de centrelor în punctul
P, care împarte distanța dintre centre
invers proporţional cu raportul dintre
vitezele unghiulare)
 Prin urmare, în scopul de a avea un raport
constant al vitezelor unghiulare pentru
MECANISME

toate pozițiile roților, punctul P trebuie să


fie un punct fix (numit polul angrenării)
pentru cele două roți
6 Curs12
Problema de bază a angrenării
DATR

Pentru realizarea
raportului de
transmitere constant
normala comună în
punctul de contact a
profilelor trebuie să
intersecteze linia
centrelor într-un punct
fix.

Aceasta este legea


fundamentală care trebuie
MECANISME

să fie îndeplinită pentru


proiectarea profilelor
dinților roților dințate
(teorema lui Willis) 7 Curs12
Curbe reciproc înfăşurabile.
DATR

 Profilurile ce îndeplinesc legea angrenării


sunt numite profiluri conjugate.
 Profilurile conjugate sunt curbe reciproc
înfăşurabile.
 Cele mai folosite curbe care să
îndeplinească conditiile de angrenare
sunt: evolventa, cicloidele şi arcul de cerc.
MECANISME

8 Curs12
Evolventa
DATR

 EVOLVENTA - Este
curba descrisă de
un punct solidar
unei drepte care se
rostogoleşte fără
alunecare peste un
cerc, numit cerc de
bază Punctul de
pe dreaptă
Dreapta care
Evolventa se
rostogoleşte
MECANISME

cercul de
bază

9 Curs12
Evolventa
DATR

 cb cercul de bază
 rb raza cercului de bază

AM = AM 0 ⇒
rb ⋅ tgα e = rb ⋅ (α e + θ e )
 Normalele evolventei
sunt tangente
cercurilor de bază
 Ecuaţiile evolventei:
rb
re = θ e = tgα e − α e = invα e
MECANISME

cosα e
 Raza de curbură a
evolventei ρv=AM
ρ v = rb ⋅ tgα e
10 Curs12
Legea fundamentală şi evolventa
DATR

 rG / rP = constant
(raportul vitezelor
unghiulare)
 Normalele comune
intersectează linia rG
centrelor în: P – polul
angenării

Tangenta în
punctul de
contact

rP
MECANISME

11 Curs12
Linia de angrenare
DATR

Normala comună ale


roţilor conjugate în
punctul de contact
Linia în lungul căreia forța
dintre doi dinţi în contact
este îndreptată
Unghiul de presiune: este
unghiul dintre linia de
angrenare și tangenta
comună în punctul
contact.
Este standardizat la:
MECANISME

(14.5°), 20°, (25°)


Linia de angrenare este
tangentă cercurilor de
bază Curs12
Profilul dinţilor cremalierei
DATR

Cremaliera - dacă raza cercului de bază


creşte nemărginit, raza de curbură a
evolventei creşte nemărginit profilul
evolventic devenind liniar.
MECANISME

z=10 comparat cu z=200

13 Curs12
Profilul dinţilor cremalierei
DATR

Este profilul standard pentru roţi evolventice


 p – pasul de referinţă (pasul cremalierei),
distanţa dintre două profile consecutive
 Unghiul de referinţă α = 20o – Unghiul
profilului cu normala
MECANISME

14 Curs12
Profilul dinţilor cremalierei
DATR

 Modulul – este principala


caracteristică a unei roţi, se
măsoară în milimetrii (mm)
şi se calculează raportând
pasul la Pi (π):
p
m=
π
MECANISME

15 Curs12
Profilul dinţilor cremalierei
DATR

 Linia de referinţă – linia la care golul şi


plinul sunt egale.
 Înalţimea capului ha = 1.00m, distanţa
dintre linia de referinţă şi capul dintelui.
 Înalţimea piciorului hf =1.25m, distanţa
dintre linia de referinţă şi piciorul dintelui
 Înalţimea dintelui h= 2.25m, distanţa
dintre piciorul şi capul dintelui.
MECANISME

16 Curs12
Profilul dinţilor cremalierei
DATR

 Înalţimea de lucru hw = 2.00m


 Jocul la picior (cap) c = 0.25m, distanţa
dintre capul şi piciorul roţilor conjugate.
 Raza de racordare la piciorul dintelui ρf =
0.38m
MECANISME

17 Curs12
Cremaliera
DATR

 Cremaliera de referinţă
 Cremaliera de generare
MECANISME

18 Curs12
Roata dinţată evolventică
DATR

 Roata dinţată se poate considera că se


execută prin metoda rulării de către copia
negativă a cremalierei (cremaliera de
generare)
 Elementele geometrice ale cremalierei de
generare se vor imprima pe roata dinţată
MECANISME

19 Curs12
Cercul de rostogolire
DATR

 Este un cerc imaginar


 Execută o mişcare
relativă de rostogolire
fără alunecare
 Cele două sunt
tangente în polul
angrenajului C

Polul angrenării P: punct comun celor două


cercuri de rostogolire
MECANISME

Diametrul cercului de rostogolire (d) –


diametrul acestui cerc

20 Curs12
Pasul de angrenare
DATR

 Pasul = arcul de cerc cuprins între doua


profile succesive
 Pasul măsurat pe cercul de rostogolire se
numeste pas de angrenare.

Pas de angrenare: p = π d/z


d = Diam. cercului de
rostogolore
z = numărul de dinţi
MECANISME

Două roţi pot angrena dacă pasurile de


angrenare ale celor două sunt egale.
21 Curs12
Modulul - m
DATR

 Este raportul diametrului cercului de


rostogolire şi a numărului de dinţi.
m = d /z

 Raportul diametrului cercului de


rostogolire (d) şi π (pi) se numeşte modul
şi se exprima în milimetrii.
p
m=
π
MECANISME

Conform standardului ISO, proiectarea


roţilor dinţate se face cu acest modul
22 Curs12
Valori standardizate pentru m
DATR
MECANISME

23 Curs12
Geometria roţilor dinţate
DATR

 Capul dintelui este porţiunea de dinte dintre


cilindrul de cap şi cel de rostogolire,
 Piciorul dintelui este porţiunea de dinte
dintre cilindrul de rostogolire şi cel de picior

Suprafaţa laterală
între vârful
dintelui şi piciorul
golului dintre
doi dinţi este
MECANISME

cunoscută sub
denumirea de
flancul dintelui

24 Curs12
Geometria roţilor dinţate
DATR

 înălțimea capului dintelui ha = 1,00m


 înălțimea piciorului dintelui hf = 1,25m
 jocul radial c = 0,25m
 înălțimea danturii h= 2,25m
 raza de racordare de referinţă la piciorul
dintelui ρ = 0,38 m
MECANISME

25 Curs12
Geometria roţilor dinţate
DATR

 Cercului de cap - cercul cu diametrul cel


mai mare:
da = d + 2 ⋅ ha = zm + 2m = m( z + 2)
 Cercul de picior. Mărgineşte dintele spre
piciorul său:
d f = d − 2 ⋅ h f = zm − 2,5m = m( z − 2,5)
 Cercul de bază. Cerc fictiv centroidal în
definirea evolventei:
db= d ⋅ cos α
 Cercul de rostogolire (coincide cu cercul
de divizare) - execută o mişcare relativă
MECANISME

de rostogolire făra alunecare şi cele două


sunt tangente în polul angrenajului C:
d= m ⋅ z
26 Curs12
Angrenajul roată-roată
DATR
MECANISME

27 Curs12
Angrenajul roată-roată
DATR
MECANISME

28 Curs12
Angrenajul roată-roată
DATR

Înalţimea dintelui h = 2,5m cap: h = m picior: h f = 1,25m


a

Cercul de cap
da = d + 2 ⋅ ha = zm + 2m = m( z + 2)
Cercul de picior:
d f = d − 2 ⋅ h f = zm − 2,5m = m( z − 2,5)
Cercul de bază:
db= d ⋅ cos α

Cercul de rostogolire/divizare:
MECANISME

d w= d= m ⋅ z

29 Curs12
Angrenajul roată-roată
DATR
MECANISME

30 Curs12
Generarea profilului evolventic
DATR

 Prelucrarea danturii roţilor dinţate


cilindrice se realizează prin:
 frezare (prin copiere) - cu scule profilate
după forma golului dintre dinţi: freză disc
sau deget
 rulare (rostogolire) - danturarea se
realizează simulând procesul angrenării,
acesta realizându-se între sculă şi
semifabricat
MECANISME

31 Curs12
Generarea profilului evolventic
DATR

 Linia de referinţă de pe cremalieră se


rostogoleşte fără alunecare pe cercul de
rostogolore.
MECANISME

32 Curs12
Exemplu
DATR

 Generarea unui profilului evolventic


 (α= 20°, z = 10, x = 0)
MECANISME

33 Curs12