Sunteți pe pagina 1din 36

Mecanisme

Prof.dr.ing. Csaba Antonya


antonya@unitbv.ro
Mecanisme – curs 8
DATR

 Tema cursului:
 Sinteza structurală (conceperea schemelor
structurale
 Sinteza cinematică
 Proiectul de an
MECANISME

2 Curs8
Formarea schemelor mecanismelor
DATR

Obiectivul sintezei: conceperea mecanismelor

Obiectivul sintezei structurale: conceperea unor


mecanisme structural corecte, realizarea unor scheme
structurale determinate cinematic

 Date:
 Un număr de elemente conducătoare
 Elemente conduse
 Mobilitatea cuplelor
 Se cer:
MECANISME

 Scheme structurale

Pe baza lanţurilor cinematice închise


Pe baza lanţurilor cinematice deschise
3 Curs8
Pe baza lanţurilor cinematice închise
DATR

 4 elemente

 6 elemente

 8 elemente
MECANISME

4 Curs8
Pe baza lanţurilor cinematice închise
DATR

6-Bar
MECANISME

5 Curs8
Elemente conducătoare
DATR

 De obicei sunt legate la bază


 Se impun mişcări simple, culese de la
sursa de antrenare
 În plan sunt cuplele de rotaţie şi translaţie
motoare
MECANISME

6 Curs8
DATR

 M = 3(L-1) – 2c1 – c2

 M egal cu mobilitatea elementelor


conducătoare
 Se leagă lanţuri cu M = 0 grupe cinematice
la elementele conducătoare

 L=2 -> 2c1 + c2 =3 -> c1 =1, c2 =1


 L=3 -> 2c1 + c2 =6 -> c1 =3, c2 =0
 L=4 -> 2c1 + c2 =9 -> c1 =4, c2 =1
MECANISME

 L=5 -> 2c1 + c2 =12 -> c1 =6, c2 =0

7 Curs8
Monade
DATR

 c1 = 1,
 c2 = 1

 Exemplu de legare:
MECANISME

8 Curs8
Monade
DATR

 c1 = 1,
 c2 = 1
MECANISME

9 Curs8
Diade
DATR

 c1 = 3,
 c2 = 0
MECANISME

10 Curs8
Diade
DATR

 c1 = 3,
 c2 = 0
MECANISME

11 Curs8
Triade
DATR

 c1 = 4,
 c2 = 1

f=2
MECANISME

12 Curs8
Triade
DATR

 c1 = 6,
 c2 = 0
MECANISME

13 Curs8
Exemple
DATR

5
6
E
G B

1 3
2 C

A 4
1 D
MECANISME

14 Curs8
Descompunerea unui mecanism în grupe
DATR

 Prin descompunerea unui mecanism se


inţelege construcţia mecanismului
echivalent acestuia, dar alcătuit numai din
grupe cinematice.
 Etape
 se intocmeşte schema structurală a
mecanismului;
 se separă elementele motoare (legate la
bază);
 se identifică grupele cinematice.
MECANISME

15 Curs8
Descompunerea mecanismelor în grupe
DATR

 Exemple:
MECANISME

16 Curs8
Descompunerea mecanismelor în grupe
DATR

 Exemple:
MECANISME

17 Curs8
Descompunerea mecanismelor în grupe
DATR

 Exemple:
MECANISME

18 Curs8
Sinteza cinematică
DATR

 Necesitatea realizării unor dependenţe


funcţionale între parametrii poziţionali ai
elementelor conducător şi condus
 Funcţia de poziţie impusă descrisă prin
poziţii discrete

 Sinteza analitică: se realizează pe baza


ecuaţiei vectoriale
 Sinteza grafică: construcţie grafică la
scară
MECANISME

19 Curs8
Sinteza cinematică cu scopul:
DATR

 Realizarea curselor de mişcare impuse


 Realizarea poziţiilor asociate sau relative
impuse
 Realizarea traiectoriilor impuse
 Realizarea condiţiilor pentru o bună
transmitere a forţei (unghiul de presiune)
MECANISME

20 Curs8
Construirea centrului
DATR

Punctul A, se mişcă pe un cerc de la A1 la


A2. Să se determine centrul de rotaţie.

A1 A2

1. Se trasează A1 A2
MECANISME

2. Se trasează mediatoarea
3. Se alege centrul

21 Curs8
Exemplul 1: cursă impusă
DATR

 Realizarea cursei balansierului: C1–D–C2


 Se dau:
 Manivela: l1
 Biela: l2
 Cursa
MECANISME

22 Curs8
Realizarea cursei balansierului
DATR

 Punctul A se află la intersecţia cercurilor


cu rază l1+l2 din C2 şi l2-l1 din C1

A
MECANISME

23 Curs8
Exemplul 2: realizarea unor poziţii asociate
DATR

 Poziţii asociate planului bielei


 Se dau cele poziţii ale bielei (B1C1. B2C2)
MECANISME

24 Curs8
Poziţii asociate planului bielei
DATR

 Se trasează mediatoarele segmentelor


B1B2 şi C1C2 pe care se vor afla A şi D.
MECANISME

A D

25 Curs8
Poziţii asociate planului bielei
DATR
MECANISME

26 Curs8
Realizarea a trei poziţii asociate bielei
DATR

Procedură asemănătoare.

B2
B1 C1
La intersecţia mediatoarelor
segmentelor B1B2 şi B2B3 se va B3
afla A. A D

C2

C3
MECANISME

27 Curs8
Exemplul 3: realizarea unor poziţii asociate
DATR

 Poziţii asociate elementelor


conducător/condus
 Se dau cele unghiuri u1 (manivelă) şi u3
(balansier)
MECANISME

28 Curs8
Poziţii asociate elementelor conducător/condus
DATR

 Se trasează
bisectoarea
unghiurilor
 La intersecţia lor
punctul P (polul
rotaţiei finite)
 Baza şi biela se văd
sub acelaşi unghi (f)
 Se alege poziţia lui B2
şi se obţine C2 (sau
MECANISME

invers)

29 Curs8
Poziţii asociate elementelor conducător/condus
DATR
MECANISME

30 Curs8
Exemplul 4: realizarea unor poziţii asociate
DATR

 Se dau unghiul u1 (manivelă) şi


deplasarea s3 (patină)
MECANISME

31 Curs8
DATR

 Se trasează bisectoarea
unghiului u1 şi
mediatoarea
segmentului s3
 La intersecţia lor punctul
P (polul rotaţiei finite)
MECANISME

 Baza şi biela se văd sub


acelaşi unghi (f)
 Se obţine B2 (din C2PB2)
32 Curs8
MECANISME DATR

33
Curs8
Sinteză analitică: mecanismul patrulater
DATR

 Sinteza pentru obţinerea celor trei poziţii


din figură
MECANISME

34 Curs8
Sinteză analitică: mecanismul patrulater
DATR

• Cele trei poziţii ale lui AB şi CD sunt cunsocute.


• Se determină lungimile a,b,c şi d.
• Ecuaţia în formă analitică (freudenstien)
– K1 cosθ + K2 cosΦ+k3= cos(θ – Φ)
– unde K1 = d/a, k2=d/c, k3= (a2 -b2 + c2 + d2 )/ 2ac
MECANISME

35 Curs8
Sinteză analitică: mecanismul patrulater
DATR

 K1= Δ1/Δ , k2= Δ2/Δ , K3= Δ3/Δ.


 Dacă a sau d se aleg, atunci:
MECANISME

36 Curs8