Sunteți pe pagina 1din 27

Mecanisme

Prof.dr.ing. Csaba Antonya


antonya@unitbv.ro
Mecanisme – curs 4
DATR

 Tema cursului:
 Structura mecanismelor plane, sferice,
spaţiale
 Analiză
 Optimizare

 Proiectul de an (l - lung, s - scurt)


 l + s < p + q, s = element legat la bază
 Cursuri:
http://student.rrv.ro/antonya/mecanisme/
MECANISME

User: student
Parola: *******
2 Curs4
Tipuri de mecanisme
DATR

 Mecanismele pot fi clasificate în trei tipuri în


funcție de natura mișcărilor elementelor (pe
baza poziţiilor ocupe în spaţiu):

plane, sferice şi spaţiale

 MECANISME PLANE (până acum)


 Un punct al unui mecanism se mişcă doar
într-un singur plan
 Toate punctele de pe elementele cinematice
MECANISME

se mişcă în plane paralele

3 Curs4
Mecanisme sferice
DATR

 Un corp rigid execută o mișcare sferică


dacă traiectoriile tuturor punctelor de pe
corpul rigid sunt situate pe suprafețe
sferice concentrice.
 Când un corp rigid efectuează o mișcare
sferică, unul dintre punctele sale rămâne
în poziţie fixă.
 Într-un mecanism sferic toate elementele
cinematice în mișcare efectuează mișcări
sferice concentrice, cu centrul într-un
punct numit centrul sferic.
MECANISME

 In plus, toate axele de rotaţie trebuie să


se intersecteze într-un punct comun.

4 Curs4
Mecanismul patrulater sferic
DATR

 M = 3(L – 1) – 2c1 – c2

B
D

A
MECANISME

C
 M = 3(4-1) – 2*4 = 1
5 Curs4
Mecanismul cardanic (Hooke, universal)
DATR

 Mecanismul cardanic permite transmiterea


mişcării de rotaţie la unghi (variabil)
MECANISME

6 Curs4
Mecanisme spaţiale
DATR

 Un mecanism spațial are cel puțin un corp


care se mișcă într-un mod în care
traiectoriile punctelor sale sunt curbe
generale spațiale.
 Axele cuplelor de rotație nu se
intersectează și au normale distincte.
 Mobilitatea:

M = 6(L – 1) – 5c1 – 4c2 – 3c3 – 2c4 –c5


MECANISME

Notă: prezenţa cuplei sferice indică un


mecanism spaţial

7 Curs4
Manivelă – culisor spaţial
DATR

 M = 6(L – 1) – 5c1 – 4c2 – 3c3 – 2c4 –c5


=6(5-1) – 5*4 – 3*1 =1
2
3

5 4
E
MECANISME

8 Curs4
Spaţialitatea S (dimensiunea spaţiului de mişcare)
DATR

 S = 3 Mecanism plan sau sferic


 S = 6 Mecanism spaţial
 S = 4, 5 excepţii
 Obţinerea dimensiunii spaţiului de mişcare,
spaţialitatea:
 Se transformă mecanismul într-un lanț
cinematic în care ultimul element este
detașat de bază, împreună cu articulația sa
(se “rupe” baza).
 Se numără mișcările permise de ultimul
element din lanțul cinematic în raport cu
MECANISME

baza (3 plan, 6 spaţial)


 DOF = S*(L-1)-(S-1)*c1 – (S-2)*c2 – (S-
3)*c3 - ….
9 Curs4
Excepţii
DATR
MECANISME

10 Curs4
Spaţialitate S =5
DATR
MECANISME

M = 5(4-1) – 4*2 – 3* 2 – 2*0 – 0 = 1

11 Curs4
MECANISME DATR

12
Curs4
Spaţialitate S = 4
DATR
MECANISME

 DOF = 4(5-1) – 3*5 – 2*0 - 0 = 1

13 Curs4
Spaţialităţi diferite pe contururile independente
DATR

 Se calculează mobilitate în fiecare contur


independent (în funcție de dimensiunea
spațiul de mișcare – spaţialitate
cinematică)
 Se adună mobilităţile de pe fiecare contur
 Se scad gradele de libertate ale cuplelor
comune
MECANISME

14 Curs4
Spaţialităţi diferite pe contururile independente
DATR

B
2 3
 MI = 3(4-1)-2*4 = 1 I
A C
 Contur plan D
1 4
 MII = 6(4-1)-5*2-3*2 = 2
 Contur spaţial II
G E
 M = MI + MII – fD = 2 F
6 5
C

B 3
E 5
F
4
2 6
MECANISME

A D
G
1 1 1

15 Curs4
MECANISME DATR

16
Curs4
Probleme introduse de spaţialitatea diferită de 6
DATR

 Mecanisme plane și sferice pot fi considerate


cazuri speciale de mecanisme spațiale.

 Mecanismul patrulater plan să funcţioneze:


paralelism perfect între axele cuplelor de
rotaţie, fără joc în articulaţii, abatere de la
paralelism 0
MECANISME

17 Curs4
DATR

 Probleme introduse de spaţialitatea


diferită de 6
 Se asamblează un mecanism patrulater
plan. Care sunt consecinţele unei abateri
minimale de la paralelism ale axelor
cuplelor? Se poate asambla mecanismul?
MECANISME

18 Curs4
Pasul 1: baza şi manivela
DATR
MECANISME

19 Curs4
Pasul 2: biela
DATR
MECANISME

20 Curs4
Pasul 3: balansierul (se poate asambla)
DATR
MECANISME

21 Curs4
Unde se fixează baza în prezenţa unei abateri
DATR
MECANISME

22 Curs4
MECANISME DATR

23
Curs4
Funcţionează doar în caz ideal
DATR
MECANISME

24 Curs4
Optimizare structurală
DATR

 Unele mecanisme funcţionează datorită


particularităţilor dimensionale şi nu
structurale

 Mecanismele reale au întotdeauna S = 6

 Optimizare – obținerea spaţialităţii


maxime
MECANISME

25 Curs4
Condiţia de funcţionare
DATR

B şi C au axe perpendiculare
B şi C au axe coliniare
MECANISME

(dacă M este calculat ca mecanism spațial,


mobilitatea lor este mai mică de 1)

26 Curs4
Optimizare structurală
DATR

 obținerea spaţialităţii maxime (6)


 Introducerea de noi cuple (b)
 Înlocuirea cuplelor cu altele având grad de
libertate mai mare (a)
MECANISME

27 Curs4