Sunteți pe pagina 1din 39

Mecanisme

Prof.dr.ing. Csaba Antonya


antonya@unitbv.ro
Mecanisme – curs 10
DATR

 Tema cursului:
 Mecanisme cu roţi dinţate

 Proiectul de an

 Examen
MECANISME

2 Curs10
DATR

Mecanisme cu roţi dinţate


MECANISME

Curs10
Roţi dinţate
DATR

 Roţile dinţate sunt organe de maşini care


au la periferia lor dinţi dispuşi în mod
regulat pe suprafeţe teoretice
 Roţile dinţate sunt elemente cinematice
de formă cilindrică-conică prevăzute cu
dantură exterioară sau interioară, care se
rotesc în jurul propriilor axe.
 Se utilizează la:
 transmiterea mişcării de rotaţie: de la
arborele conducător, la arborele condus
MECANISME

 reducerea turaţiei

4 Curs10
Roţi dinţate
DATR

 Roţile dinţate au forme şi dimensiuni într-


o gamă foarte largă: de la instalațiile de
instrumente în miniatură, cum ar fi
ceasuri, la puteri foarte mari utilizate în
unități de turbine pentru pacheboturi.
 Rapoartele de transmisie pot fi controlate
cu mare precizie prin schimbarea
numărului de dinți al roţilor.
 Prin creșterea sau scăderea numărului de
roţi aflate în angrenare, se pot obţine
funcţii de transmitere de poziție cu
MECANISME

precizie unghiulară sau liniară foarte


mare.

5 Curs10
Angrenaje / angrenare
DATR

 Angrenajele sunt mecanisme formate din


două sau mai multe roţi dinţate: una
antrenându-le pe celelalte prin acţiunea
dinţilor aflaţi succesiv şi continuu în
contact.
 Procesul continuu de contact între dinţii
roţilor conjugate ale unui angrenaj, în
vederea asigurării mişcării neîntrerupte a
celor două roţi dinţate, se numeşte
angrenare.
MECANISME

 Cele două roţi ale unui angrenaj se


numesc roţi conjugate

6 Curs10
Roţi dinţate
DATR

 Roţile dinţate au rolul de a transmite


mişcare de rotaţie cu viteză constantă
între arbori şi se bazează pe contactul
cinematic (nu frecare) pentru
transmiterea forțelor.
 Cinematica mecanismelor – funcţia de
viteză
MECANISME

7 Curs10
Cerinţe – roţi dinţate
DATR

 Să realizeze lege liniară a deplasării


(viteză constantă)
 Să realizeze raport constant
 Să realizeze unghiuri de presiune mici
 Randament bun, siguranţă …
MECANISME

8 Curs10
Avantajele oferite de roţile dinţate
DATR

 Au rapoarte de transmitere exacte


 Pot fi utilizate pentru a transmite puteri
mari (104 … 105 kW)
 domeniul turaţiilor este de asemenea
foarte larg (de la 10-3 rot/min la
ceasornicele mecanice până la 104
rot/min la turbine)
 Au eficiență mare
 Gabaritul este redus.
 Durată de viaţă mare, fiabilitate crescută.
MECANISME

9 Curs10
Dezavantaje
DATR

 Cost de fabricaţie ridicat: construcţia şi


controlul roţilor necesită utilaje, scule şi
instrumente speciale
 Necesită precizie ridicată de execuţie -
orice tip de eroare poate duce la vibrații și
zgomot
 Este nevoie de lubrifiant adecvat și
metodă sigură de aplicare a acesteia
 Fac zgomot in timpul funcţionării, mai ales
la viteze mari
MECANISME

 Nu se poate realiza orice raport de


transmitere.

10 Curs10
Clasificarea roţilor dinţate
DATR

După poziţia relativă a axelor geometrice ale


celor două roţi:

 angrenaje cu axe paralele


 angrenaje cu axe concurente
 angrenaje cu axe încrucişate
MECANISME

11 Curs10
Clasificarea roţilor dinţate
DATR

După forma dinţilor roţilor dinţate:


 dinţi drepţi
 dinţi înclinaţi
 dinţi in V
 dinţi curbi

După poziţia relativă a suprafeţelor de


rostogolire:
 angrenare exterioară
MECANISME

 angrenare interioară

12 Curs10
Clasificarea roţilor dinţate
DATR

După profilul dinţilor:


 în evolventă;
 în cicloidă;
 în arc de cerc (dantură Novicov)

După modul de mişcare a axelor geometrice:


 angrenaje cu axe fixe;
 angrenaje cu axe mobile: planetare sau
MECANISME

diferenţiale.

13 Curs10
Raportul de transmitere
DATR

 Raport de transmitere (i): raportul dintre viteza


unghiulară (turaţia) a roţii conducătoare şi a celei
conduse:
ω1
i1−2 = ±
ω2

Observaţie:
+ când nu schimbă
sensul de rotaţie
MECANISME

- când se schimbă
sensul de rotaţie

14 Curs10
DATR

 Cercurile de rostogolire: sunt acele cercuri


ale roţilor care sunt tangente şi se rotesc
fără alunecare unul pe celălalt
 Cercurile (suprafeţele) de rostogolire sunt
imaginare – în caz contrar se obţin
mecanisme cu roţi de fricţiune
MECANISME

15 Curs10
Angrenaje cu axe paralele: cilindrice
DATR

 Angrenaje cilindrice cu dinţi drepţi


 Un angrenaj în formă cilindrică, în care
dinții sunt dipuşi în lungime, paralel cu axa.
 Cel mai frecvent utilizat, cu o gamă largă
de aplicații și este cel mai ușor de fabricat.
MECANISME

16 Curs10
Angrenaje cilindrice
DATR

 Angrenaje cilindrice cu dinţi


înclinaţi
 Au apărut din necesitatea unei
transmiteri mai line (intrare şi
ieşire din angrenare treptat) şi
a creşterii gradului de acoperire
 Roţile nu au dinţii dispuşi pe în
lungime (pe cilindrul de bază)
paralel cu generatoare sau cu
axa sa, ci sunt dispuşi înclinat
înfăşurându-se sub forma unei
elice
MECANISME

 Sunt utilizaţi pe scară largă în


industrie.
 Dezavantaj – introduc forța
axială
17 Curs10
Angrenaje cilindrice
DATR

 Angrenaje cilindrice cu dinţi în V


 Dinți înclinaţi atât stânga și cât şi dreapta.
 Se echilibrează forțele axiale.
MECANISME

18 Curs10
Angrenaje cilindrice, raportul de transmitere
DATR

 Cerc de rostogolire: tangente şi se


rotesc fără alunecare (centroidale
mişcării) r1
 Viteza vt a punctului de contact
dintre cercurile de rostogolire este Vt
egală.
vt = ω1r1 = ω2r2 r2

ω1 r2
i1−2 =
− =

ω2 r1
MECANISME

 Dintanţa dintre axe: a=r2 + r1

19 Curs10
Angrenaje cilindrice, raportul de transmitere
DATR

 Raport de transmisie este pur și r1


simplu o chestiune de numărare
a numărului de dinți pe fiecare Vt
roată și împărțirea numărului de
dinți la ieșire cu numărul de r2
dinți la intrare.

ω1 r2 z2
i1−2 =− =− = −
ω2 r1 z1
MECANISME

20 Curs10
Angrenaje cilindrice, raportul de transmitere
DATR

Pinion: roata mică dintre cele două din angrenaj


Roata dinţată cu număr mai mare de dinţi (z2) se
numeşte roată.
În cele mai multe aplicații pinionul este roata
conducătoare, iar angrenajul reduce viteza, dar
crește momentul.
cerc de
rostogolire

conducător
MECANISME

condus
condus conducător
conducător

21 Curs10
Raportul de transmitere
DATR

În conformitate cu valoarea de raportul de


transmitere i :

 Raportul i < 1, Creşte viteza: z1 < z2


AMPLIFICATOR

 Raportul i = 1, Viteză egală: z1 = z2

 Raportul i > 1, Scade viteza: z1 > z2


MECANISME

REDUCTOR

22 Curs10
Angrenaje cilindrice
DATR

Exterioare
Un angrenaj exterior este
unul cu roţi cu dinții
dispuşi pe suprafața
exterioară a unui cilindru
(sau con).

Interioare
Un angrenaj interior
este unul cu o roată cu
dinții dispuşi pe
MECANISME

suprafața interioară a
unui cilindru (sau con).

23 Curs10
Angrenaje cilindrice interioare
DATR

Angrenaj
interior

ω1 r2 z2
i1−= = =
2
ω2 r1 z1
MECANISME

 Distanţa dintre axe: a=r2 - r1

24 Curs10
Angrenaje cu axe concurente
DATR

 Sunt folosite pentru a transmite mișcare de


rotație între arbori care se intersectează
 Se numesc angrenaje conice
 Pot fi cu dinţi drepţi sau înclinaţi
 Există o axă de rotaţie relativă, care în
timpul rotaţiei va genera două axoide
conice, tangente de-a lungul generatoarei
comune
 Tehnologia de execuţie a acestor angrenaje
este mai pretenţioasă, sunt mai sensibile la
MECANISME

abaterile de execuţie şi/sau montaj

25 Curs10
Angrenaje conice
DATR

 Angrenaje conice cu dinţi drepţi


 Dinții au aceeași direcție ca și generatoarea
conului de bază
 relativ simplu de realizat tehnologic, se
folosesc doar la viteze periferice reduse (v
< 3 m/s), când abaterile de pas şi cele ale
profilelor dinţilor nu produc, încă, solicitări
dinamice mari şi zgomot.
MECANISME

26 Curs10
Angrenaje conice
DATR

 Angrenaje conice cu dantură înclinată şi


curbă
 Dinți dispuşi în spirală.
 Se folosesc la viteze periferice mari, până
la 40 m/s, au o funcţionare silenţioasă,
grad mare de acoperire, durabilitate
ridicată şi permit realizarea unor rapoarte
mai mari de angrenare
MECANISME

27 Curs10
Angrenaje conice
DATR

 Angrenaje conice “Zerol”


 Acesta este un tip special de
angrenaj conic
 Unghiul de spirală este de
zero grade.
 Are caracteristicile ale
ambelor roți dințate conice
drepte și curbate.
MECANISME

28 Curs10
Angrenaje conice
DATR

 Axa de rotaţie relativă va genera două


axoide conice tangente
 z1 şi z2 numărul de dinţi pinion şi roată
 Unghiul dintre axe Σ ; semiunghiurile
conurilor de referinţă δ1 şi δ2 ; atunci:
MECANISME

29 Curs10
Angrenaje conice, raportul de transmitere
DATR

 majoritatea angrenajelor
conice concurente Σ = 90º, caz
în care angrenajul poartă
numele de angrenaj conic
concurent ortogonal.
 Geometria determinată de
semiunghiul conurilor δ1 şi δ2
 Raportul de transmitere:

ω1 z2 r2 sin δ 2
i1−= = = =
MECANISME

2
ω2 z1 r1 sin δ1

30 Curs10
Angrenaje conice, raportul de transmitere
DATR

i1-2 = ω1/ ω2= r2/r1=z2/z1=sinδ2 / sinδ1.


MECANISME

31 Curs10
Angrenaje cu axe încrucişate
DATR

 Angrenajele cu axe încrucişate


realizează transmiterea
mişcărilor între doi arbori cu
axele încrucişate în spaţiu.
 În acest caz rezultă angrenajul
hiperboloidal, care este format
din două roţi cu dantura
dispusă pe suprafeţele a doi
hiperboloizi de rotaţie, tangenţi
între ei după dreapta
generatoare comună.
 Acest angrenaj are o distanţă,
MECANISME

în spaţiu între axe (numită şi


dezaxare) şi un unghi între axe
Σ.
32 Curs10
Angrenaje cu axe încrucişate
DATR

 Alunecarea relativă dintre dinţi tinde să


producă frecare și face ca randamentul
să fie mai scăzut în comparație cu alte
tipuri de angrenaje
 Sunt silenţioase, dar nu sunt potrivite
pentru transmiterea unor puteri mari.
MECANISME

33 Curs10
Angrenaje melcate
DATR

 Angrenajele melcate: un caz particular al


angrenajelor cu axe încrucişate, la care
roţile nu mai sunt roţi dinţate cilindrice
clasice, ci melc – roată melcată
MECANISME

34 Curs10
Angrenaje melcate
DATR

 Aceste angrenaje au avantajul realizării


unor rapoarte de transmitere mari, chiar
într-o singură treaptă 6 < i < 100, în cazul
reductoarelor de turaţie şi până la i <
1000, în cazul transmisiilor cinematice
 Funcţionează lin, fără zgomot
 Realizează autofrânarea – transmiterea se
realizează doar de la roata conducătoare
(melc) la roata melcată, în sens invers
transmisia se blochează
MECANISME

35 Curs10
Angrenaje conice hipoide
DATR

 Acest angrenaj este


asemănător cu cele
conice, care a apărut ca o
necesitate pentru
industria de automobile.
MECANISME

36 Curs10
Angrenaj roată - cremalieră
DATR

 Cremaliera poate fi asimilată cu o roată cu


rază infinită.
 Ea angrenează cu o roată dinţată de
acelaşi modul şi mişcarea de rotaţie este
transformată în mişcare de translaţie sau
invers
MECANISME

37 Curs10
Angrenaje hiperboloidale – raportul de transmitere
DATR

 Axa de rotaţie relativă va genera drept


axoide suprafeţe hiperboloidale
 Geometria: razele r1 şi r2 în secţiunea
minimă, şi unghiurile δ1 δ2 dintre axe
ω1 r2 ⋅ cos δ 2
i1=
−2 =
ω2 r1 ⋅ cos δ1
MECANISME

38 Curs10
Eficienţa angrenajelor
DATR

Categoria
Tipul angrenajelor Eficienţa (%)
angrenajelor
Dinţi drepţi
Axe paralele Dinţi înclinaţi 98 ... 99.5
Dinţi in V
Angrenaje conice cu dinţi drepţi
Angrenaje conice cu dantură
Axe concurente 98 ... 99
înclinată
Angrenajul Zerol
Angrenaje melcate 30 ... 90
MECANISME

Axe încrucişate Angrenaje roată - cremalieră 70 ... 95


Angrenaje conice hipoide 96 ... 98

39 Curs10