Sunteți pe pagina 1din 1

HARTA CONFLICTULUI

Metoda cea mai simplă şi eficientă ni se pare a fi cea care utilizează harta conflictului
(Cornelius şi Faire, 1996, capitolele 7, 8, 9, 12 ; Cornelius, Faire şi Hali, 1993). Harta este, de
fapt, o listare a nevoilor părţilor, dar a fost denumită astfel datorită ideii iniţiale, a autoarelor
de a reprezenta grafic atât problema, cit şi nevoile şi temerile fiecărei părţi implicate în
conflict, într-un ansamblu ce ar putea sugera o hartă.
Celălalt trebuie transformat din adversar în partener, procedând astfel: a) arătându-i tot
timpul că urmăriţi soluţii care să satisfacă ambele părţi: b) ascultând şi preluând cât mai mult
posibil din ideea lui sau cel puţin lăsând impresia că e ideea lui, deşi este a dvs. (în felul
acesta, adeziunea lui la soluţie va fi maximă).