Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: …................................................................. Data: ......./ ......../ .............

Sunetul și litera î, Î

1. Citiți cuvintele și textul dat!


în îm – pă – rat în – no - rat
în – că îm – pă – că î – not
în – ca - pe îm – pă – ră – tea - să în - no - dat

Întrecerea
Radu e acasă. El încă nu a plecat. Îl așteaptă pe Șandru.
Se duc împreună la lac. Acolo va avea loc o întrecere la înot.

2. Răspunde la întrebări legate de conținutul textului.


a) Unde se duc copiii?

b) Ce va avea loc acolo?

3. Unește cuvintele opuse ca înțeles:


luminos terminat
început întunecat
vesel întristat

4. Unește cuvintele cu același înțeles:


mereu senin
însorit întotdeauna
încet lent
5. Ordonează cuvintele pentru a forma propoziții.
a) la înot întrecem ne ?

b) a încă început petrecerea nu .

1
6. Alcătuiește propoziții cu cuvintele: împărat, întrecere, începe.

7. Scrie cuvinte potrivite pentru însușirile date, ca în model:


cireșe dulci
___________________________rece

__________________________senin

____________________________luminos