Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele: ____________________________

FIŞĂ DE LUCRU

1. Citeşte

înot întinerit a întinde


încet întuneric a îndoi
înainte încercare a începe
înapoi împreună a întrece

 Încăperea este însorită.


 Tudor e întins pe teren.
 La premiere au luat parte o sută de înotători.
 Viorica este împinsă de la spate de valul elevilor. Ea înainta
repede.
 Sportivul învinsese adversarul, cu toate că era mai înalt ca el.
 Încuietoarea încăperii se stricase. La îndemnul tuturor este
adus mecanicul.
 Copilului îi era teamă de întuneric. Stătea încordat.

2. Alcătuieşte cuvinte noi după model:

roşu –înroşit

drept _________________________________

şir ________________________________

sănătos __________________________________

cerc ________________________________

lacrimă ______________________________

drept ________________________________
soare ________________________________

vesel ________________________________

tare _________________________________

3. Leagă cuvintele cu sens opus:


încet a apune
linişte trist
înalt a termina
vesel înapoi
înainte repede
a răsări ultimul
a începe scund
primul larmă

4. Leagă cuvintele cu acelaşi sens:

a răsărit nea
dealuri cadou
omăt tăcere
dar a apărea
linişte coline