Sunteți pe pagina 1din 2

Comunicate privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în cadrul Completelor

pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii - începând cu data de 20 septembrie 2011

Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 5 martie 2018

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

COMUNICAT

În ședința din 5 martie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul
legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat două recursuri în interesul legii, fiind pronunțate următoarele
soluţie:

Decizia nr.4 în dosarul nr.2876/1/2017

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj şi, în consecinţă, stabileşte că,
în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 şi art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa
Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare:

- în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator şi de
subiect activ al contravenţiei constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă;

- dovada transmiterii dreptului de proprietate se face potrivit dreptului comun.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 5 martie 2018.

Decizia nr.5 în dosarul nr.2833/1/2017

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava și, în consecință,
stabilește că:

Litigiile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici
cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din
Legea nr. 284/2010 sunt de competența în primă instanță a secțiilor/completelor specializate în soluționarea litigiilor de
muncă, respectiv, raportat la calitatea de funcționar public a reclamanților, a secțiilor/completelor specializate de
contencios administrativ.

Acțiunile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, polițiștii și funcționarii
publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere formulate în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2
al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 introduse în perioada de suspendare a exercițiului dreptului la acordarea de
ajutoare/indemnizații sunt prematur formulate.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 5 martie 2018.

1/2 Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 5 martie 2018
După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea
I.

Purtător de cuvânt al

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Judecător Minodora Condoiu

2/2 Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 5 martie 2018