Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele 20.09.

2010

Clasa a VI-a
Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde cerinţelor:

1. 3.
„Noaptea-i dulce-n primăvară,liniştită, răcoroasă, Către munţi prin întuneric un lung bucium se aude.
Ca-ntr-un suflet cu durere o gândire mângâioasă, El aminte suvenirul celor timpuri negre, crude,
Ici, colo, cerul dispare sub mari insule de nori, Când din culme-n culme noaptea buciumele răsunau
Scuturând din a lui poale lungi şi repezi meteori. Şi la lupte sângeroase pe români îi deşteptau.

2. 4.
Pe un deal în depărtare un foc tainic străluceşte Acum însă viaţa-i lină; ţara doarme-n nepăsare!
Ca un ochi roş de balaur care-adoarme şi clipeşte Când şi când un câine latră la o umbră ce-i apare,
Sunt păstori în şezătoare sau vro ceată de voinici? Şi-ntr-o baltă mii de broaşte în lung cor orăcăiesc,
E vro tabără de care sau un rond de tricolici? Holbând ochii cu ţintire la luceafărul ceresc!”

Vasile Alecsandri, „Noaptea”

A. Limba română

1. Transcrie un cuvânt compus şi unul derivat. 6p


2. Stabileşte câte un sinonim pentru cuvintele: liniştită, păstori, a dormi. 9p
3. Transcrie un cuvânt care conţine diftong şi unul care conţine hiat. 6p
4. Precizează trei termeni din familia lexicală a cuvântului linişte. 6 p
5. Numeşte funcţiile sintactice ale cuvintelor: păstori, ochii, de tricolici. 9p
6. Alcătuieşte două enunţuri din care să reiasă sensurile diferite ale cuvântului broască. 6p

B. Înţelegerea textului.

7. Transcrie din text un epitet, o comparaţie şi o repetiţie. 9p


8. Identifică două elemente care aparţin planului cosmic din poezie. 6p
9. Identifică două elemente care aparţin planului terestru din poezie. 6p
10. Transcrie un vers care redă o imagine vizuală. 6p

C. Scrie o compunere de 8-10 rânduri cu titlul Toamna în pădure.


În compunere vei avea în vedere:
- înlănţuirea logică a ideilor 5p
- crearea de imagini artistice prin folosirea unor figuri de stil 5p
- unitatea compoziţiei (originalitate, unitatea compoziţiei, respectarea spaţiului recomandat) 5p
- ortografie, punctuaţie şi aşezare în pagină 6p

Din oficiu, 10 puncte


Numele şi prenumele 20.09.2010

Clasa a V-a
Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde cerinţelor:

„Şoricelul zise vrabiei:


- Surioară, cât îmi eşti de dragă! Eşti tot aşa de micuţă ca mine şi de aceeaşi culoare. De câte ori te văd
coborând din pom după grăunţe, mi se pare că sunt eu după ce mi-or creşte aripioare.
- N-or să-ţi crească aripioare niciodată! îi răspunse vrabia cu dispreţ. Eu nu sunt sora ta, şi te rog să nu-mi
mai spui aşa. Se prea poate să fiu tot aşa de micuţă ca tine, să mănânc aceleaşi grăunţe şi să am aceeaşi culoare,
dar nu uita că eu zbor, câtă vreme tu eşti un şoricel nevrednic. Pe noi nu ne leagă nimic, nu ne apropie măcar. Şi
n-o să fim alături niciodată!
Morala: Am uitat să vă spun că această convorbire avea loc în stomacul unei pisici.”

Victor Eftimiu, „Vrabia şi şoricelul”

A. Limba română

1. Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles pentru: pom, dispreţ, convorbire. 9p


2. Scrie cuvinte cu sensuri opuse pentru: coborând, niciodată, am uitat. 9p
3. Desparte în silabe: culoare, grăunţe, aripioare. 9p
4. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti cuvintele: cam – c-am, var - v-ar . 12 p
5. Rescrie, din text, un substantiv, un pronume, un verb şi un adjectiv. 12 p
6. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti cuvintele mine, noi şi mai cu alte înţelesuri decât în text. 9p

B. Înţelegerea textului

7. Scrie ideea principală din primul alineat. 5p


8. Numeşte personajele care participă la dialog. 5p

C. Alcătuieşte în 5-6 rânduri rezumatul textului. Vei avea în vedere:


- transformarea dialogului în povestire 6p
- înlănţuirea logică a ideilor 6p
- respectarea ortografiei şi a punctuaţiei 6p
- respectarea limitei de spaţiu 2p

Din oficiu, 10 puncte