Sunteți pe pagina 1din 1

Pronumele si adjectivul pronominal demonstrativ si posesiv

A
1Pronumele posesiv are aceleaşi forme pentru Ac si N. Deosebim formele de N de cele de Ac astfel:
a)punem intrebări ; b)formele de Ac.sunt precedate de prepoziţie ;c) vedem ce funcţie sintactică au.
2.Adjectivul pronominal posesiv :a) nu are acelaţi gen si număr cu substantivul determinat ; b) nu are acelaşi caz cu
substantivul determinat ;c)are acelaşi gen,număr şi caz cu substantivul determinat.
3.Exista numai adjective pronominale posesive in enuntul: a) Ai tăi au plecat cu părinţii mei .b))Ai voştri colegi sunt mai
buni la sport decât colegii mei. c) Şcoala voastră este mai mare decât a mea.
4.Exista numai pronume demonstrative de identificare(diferentiere) in seria:
a)acelaşi,aceloraşi,aceeaşi,celălalt,cealaltă ;b)aceasta ,celălalt,ceilalţi,aceeaşi,acelasi; c)celălalt,cei lalţi,celorlalţi,celeilalte.
5.Enunţul fără nicio greşeală se găseşte in seria: a)Ceilanţi colegi au plecat. B)Prietenii voştrii si ai noştrii sunt buni la
sport.c)Ai nostri nu s-au dus să-i vada pe bunicii lor.
6.Există adjectiv pronominal demonstrativ in enunţul : a)Haina acestuia este mai noua. b )Ideea acestui copil e mai buna.
c)Hotararea aceluia dintre cei sositi recent ne-a surprins.
7.Există un adjectiv pronominal posesiv în enunţul: a)Părerea lui este bună. b)Nedumerirea lor e mare.c)Ideea mea este mai
bună
8.Există pronume posesiv cu funcţie sintactică de atribut pronominal prepoziţional in enunţul: a) Florile de la părinţii tăi
sunt frumoase. b).Florile de la ai tăi sunt minunate.c)Am primit de la ai tăi florile acestea.
9.In enuntul :”Acest bloc a fost construit de aceia care astăzi sunt pensionari. , pronumele demonstrativ are functie
sintactică de : a)complement indirect ;b)complement de agent; c)atribut pronominal
10.Pronumele posesiv din enuntul :”Florile sunt pentru ai mei” este corect analizat in varianta : a)cazul N,nume predicativ.
;b)cazul Ac,c.indirect; c)cazul Ac,nume predicativ
11.Forma pronominală subliniată :”Prietenii ei sunt şi prietenii mei.”este :a)adjectiv pronominal posesiv,cazul G,atribut
adjectival; b)adjectiv pronominal posesiv,cazul N,atribut adjectival;c)pronume personal,cazul G,atribut pronominal
12.Exista o greşeală în enunţul : a)Aceia are o rochie nouă.b)Aceia au plecat la fotbal.c)Casa aceluia este mare.
13.Există un pronume demonstrativ cu funcţie sintactică de subiect in enunţul: a)Acei băieţi sunt fraţii mei. b) Aceia sunt
fraţii mei .c)Acelora nu le dau atenţie.
14.În enunţul :”Crengile copacului aceluia s-au uscat”există :a) un pronume demonstrativ cu funcţie sintactică de atribut
pronominal;b)un adjectiv pronominal demonstrativ cu funcţie sintactică de atribut pronominal; c)un adjectiv pronominal
demonstrativ cu functie de atribut adjectival
15.Există un pronume posesiv în cazul G in enunţul:a) Casa mea este nouă. b)Casa alor tăi este nouă.c)Cadoul pentru ai mei
este pe masă

Raspunsuri
1b;2c;3b;4c;5c;6b;7c;8b;9b;10c;11c;12a;13b;14c;15b.[Cate 4p pentru fiecare raspuns corect=60 de puncte]
B
Construiti enunturi dupa cerintele
a)pronume posesiv in cazul N,nume predicativ;
b)pronume posesiv in cazul Ac,nume predicativ;
c)adjectiv pronominal posesiv in cazul N
d)adjectiv pronominal demonstrativ in cazul N
e)un pronume demonstrativ ,atribut pronominal
f)un pronume posesiv in gazul G ,atribut pronominal
[Cate 5p pentru fiecare raspuns corect=30 de p ]

10 puncte din oficiu