Sunteți pe pagina 1din 2

Program de educaţie social-economică pentru copii

CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE PROGRAMULUI AFLATOUN

Conceptul Aflatoun cuprinde Cinci Elemente Fundamentale care îi ajută pe copii să


devină agenţii unor schimbări pozitive în cadrul comunităţilor lor. Cele cinci Elemente
Fundamentale au fost structurate pas cu pas şi fiecare din ele sunt în aceeaşi măsură
de importante. În ele sunt reflectate justiţia socială, integritatea personală, şi
cunoştinţele financiare.
Prin aceste Elemente Fundamentale, programul Aflatoun vine să demonstreze copiilor
faptul că o afacere poate fi benefică atât la nivel individual cît şi pentru întreaga
comunitate. Aflatoun are drept scop promovarea drepturilor şi în acelaşi timp ridicarea
nivelului de consţientizare a faptului că pentru mulţi oameni îmbunătăţirea condiţiilor
de trai este crucială.

Elementul 1: Înţelegerea personală şi explorarea

Încrederea în sine este esenţială pentru copiii care doresc să devină agenţi ai
schimbării în comunităţile lor. Copiii sunt încurajaţi spre o mai intensă auto-cunoaştere.
Noi nu-i putem înţelege pe alţii şi fi empatici cu ei dacă nu avem în primul rând
încredere în noi ca şi individualităţi. Copiilor li se oferă suficient spaţiu pentru a
descoperi noi valori, atât individual cît şi prin interacţionarea cu semenii. Ca şi parte din
proces ei sunt încurajaţi să se auto-exprime cît mai creativ. Ei învaţă că sunt unici şi
speciali. Aflatoun promovează învăţarea centrată pe copil. Plantând seminţele
independenţei şi a încrederii în sine la o vârstă fragedă, îi ajutăm pe copii să se
dezvolte ca individualităţi auto-motivate şi pline de resurse. Programul Aflatoun
promovează valori cum ar fi compasiunea şi accentuează poziţia copilului în cadrul unei
comunităţi mai largi unde toţi membrii sunt dependenţi reciproc. Prin explorarea eticii
financiare copiii vor învaţă despre importanţa menţinerii unui echilibru dintre capacităţile
financiare şi utilizarea raţională şi responsabilă a acestor capacităţi.

Elementul 2: Drepturile şi Responsabilităţile

Programul Aflatoun se bazează pe Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind


Drepturile Copilului (1990), în care se identifică patru seturi de drepturi inter-dependente
(la viaţă, dezvoltare, protecţie şi participare). Chiar dacă drepturile prevăzute în
Convenţia ONU privind Drepturile Copilului au o importanţă egală, dreptul la participare
este pe larg considerat unul cu o importanţă deosebită deoarece, acest drept le permite
copiilor realizarea altor drepturi cheie. Copiii care se auto-exprimă cu încredere şi se fac
siguri că sunt auziţi, în special în mediul adulţilor, sunt în cea mai bună poziţie de auto-
apărare. Acelaşi lucru este aplicabil pentru copii bine informaţi şi organizaţi, care ştiu
cum să acceseze şi să împărtăşească informaţia. Mai mult ca atât, cunoscându-şi

1
drepturile copiii vor înţelege în ce situaţie se află cei a căror drepturi sunt încălcate.
Participarea este un drept ci nu o răsplată. De aceea programul Aflatoun încurajează
învăţarea centrată pe copil, unde copiii sunt liberi să-şi expună opinia şi să auto-
exprime. Responsabilităţile merg mână în mână cu drepturile şi copiii vor învăţa despre
responsabilităţile lor faţă de sine, familie, comunitate şi mediul înconjurător. Mai târziu,
acest simţ al responsabilităţii, îi va ghida pe copii în luarea deciziilor la înfiinţarea
propriei proiect de afacere.

Elementul 3: Economiile şi cheltuielile

Păstrând abordarea holistică de dezvoltare, programul Aflatoun promovează pe larg


ideea de economisire. Economisirea apei şi utilizarea responsabilă a resurselor naturale
este considerat la fel de important ca şi economisirea banilor. Economisirea resurselor
de orice tip este privită ca un instrument prin care copiii îşi realizează drepturile. Copiii
vor învăţa cum să economisească într-o manieră responsabilă. Cantitatea economiilor
nu are importanţă majoră. Beneficiile derivă din faptul că copiilor le-a fost introdus
conceptul de economie şi au fost disciplinaţi în spiritul unei economisirii regulate şi
constante a resurselor.

Elementul 4: Planificarea şi bugetarea

Planificarea şi bugetarea sunt nişte instrumente minunate pentru stimularea încrederii


în sine a copilului. Băieţi şi fete ajung să realizeze că ei pot să transforme speranţe şi
vise în realitate. Ei obţin o putere financiară atunci când îşi utilizează propriile economii
şi abilităţile de cheltuire a banilor pentru aşi îmbunătăţi viaţa. De exemplu, deprinderea
de a economisi îl poate ajuta pe un copil să-şi creeze o micro-afacere. Deprinderea de
a economisi sistematic îi poate ajuta pe un grup de copii să lanseze o campanie de
justiţie socială. Al patrulea Elementul Fundamental, generează beneficii importante care
sunt mai presus de cele financiare. Prin planificare şi bugetare, copiii învaţă să
privească la viitor ca pe un lucru pe care ei îl pot gestiona cu uşurinţă.

Elementul 5: Iniţiative sociale şi financiare ale copiilor

Copiii sunt încurajaţi să se perceapă ca participanţi activi şi formatori în cadrul


comunităţilor lor. Aici se pune un accent deosebit pe lucrul în echipă. Copiii sunt
încurajaţi să organizeze şi să desfăşoare propriile campanii de justiţie socială. Ei sunt
ajutaţi să experimenteze cu veniturile obţinute şi să obţină experienţă din modelele de
business în lucru.