Sunteți pe pagina 1din 6

1|Page

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A


INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ
Str. Decebal, nr.128, CP 400205
Tel : 0264 / 432.171 , 432.350, Fax : 0264 / 432.446
Tel/ Fax : 0264/432.415, CUI RO 16054368; J40/552/15.01.2004;
Capital social 16.377.920RON
Nr. inreg. _____________ / _____________2018

Catre : Conducerea, DRDP Cluj

Referitor : Verificare lucrari – tip lucrare , latime drum pe DN 1R Huedin – Albac

Va transmitem atasat fotografiile efectuate in data de 10.10.2018, cu ocazia inspectiei pe teren


pe DN 1R pentru identificarea lucrarilor efectuate si a latimii drumului pe sectoarele de drum solcitate
de Curtea de conturi. Din punct de vedere vizual mentionam ca pe acest sector de drum au fost
realizate covoare asfaltice.

Nr. Pozitie kilometrica DN 1R Latime drum masurata Observatii


crt.

1 Km 61+000 L = 5,00 m Foto 1,2,

2 Km 61+500 L = 5,00 m Foto 1,2,

BIROU AUTOSTRAZI Avizat Sef UIP 2


Intocmit: ing. Lungu Catalin Ing. Abrudan Ioan
Semnătură:
2|Page

3 Km 62+000 L = 5,00 m Foto 1,2,3

4 Km 62+500 L = 4,80 m Foto 1,2,3

5 Km 63+000 L = 5,20 m Foto 1,2,3

6 Km 63+500 L = 5,10 m Foto 1,2,3

BIROU AUTOSTRAZI Avizat Sef UIP 2


Intocmit: ing. Lungu Catalin Ing. Abrudan Ioan
Semnătură:
3|Page

7 Km 64+000 L = 4,90 m Foto 1,2,3

8 Km 64+500 L = 5,16 m Foto 1,2,3

9 Km 65+000 L = 5,10 m Foto 1,2,3

10 Km 65+500 L = 5,00 m Foto 1,2,3

11 Km 66+000 L = 4,90 m Foto 1,2,3

BIROU AUTOSTRAZI Avizat Sef UIP 2


Intocmit: ing. Lungu Catalin Ing. Abrudan Ioan
Semnătură:
4|Page

12 Km 66+464 L = 4,95 m Foto 1,2,3

13 Km 67+000 L = 4,80 m Foto 1,2,3

14 Km 67+500 L =4,50 m Foto 1,2,3

15 Km 68+000 L = 4,60 m Foto 1,2,3

16 Km 68+500 L = 4,60 m Foto 1,2,3

BIROU AUTOSTRAZI Avizat Sef UIP 2


Intocmit: ing. Lungu Catalin Ing. Abrudan Ioan
Semnătură:
5|Page

17 Km 69+000 L = 4,65 m Foto 1,2,3

18 Km 69+300 – 69+500 Foto 1,

19 Km 71+650 – 71+850 (~200 m) L = 6,20 Foto 1,2,3,4,5

20 Km 71+850 – 72+100 – nu sunt


realizate lucrari
21 Km 72+ 100 ~ 72+200 Foto 1,

DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC

BIROU AUTOSTRAZI Avizat Sef UIP 2


Intocmit: ing. Lungu Catalin Ing. Abrudan Ioan
Semnătură:
6|Page

Ec. Emil Grivase

BIROU AUTOSTRAZI Avizat Sef UIP 2


Intocmit: ing. Lungu Catalin Ing. Abrudan Ioan
Semnătură: