Sunteți pe pagina 1din 10

10/2/2009

ADN eucariotic

Este localizat:
Organizarea materialului • În nucleu
• În mitocondrii
genetic la eucariote

Nucleul
ADN eucariotic • Anvelopa nucleară:
– membrana nucleară externă
ADN nuclear: – membrana nucleară internă
• Molecule lungi liniare; – spaţiul perinuclear
• Sub formă de cromatină ↔ cromozomi; – lamina nucleară
– complexul porului nuclear
• Doar 10% este ADN genic, restul ADN –
• Cromatina
necodant;
– eucromatina
• Activitatea genelor nucleare depinde de: – heterocromatina
– Momentul ontogenetic; • Nucleolii
– Tipul celulei • Carioplasma
– partea labilă
!!! Necesitatea unui mecanism de păstrare a MG – nucleoscheletul
pentru o activitate optimă în spaţiu şi timp

Nucleul
• Păstrează ~ 98% din MG celular;
• Asigură compactizarea funcţională a ADN:
– eucromatina – MG activ pentru transcripţie;
– heterocromatina – MG inactiv pentru transcripţie.
• Controlul activităţii celulei prin expresia diferenţiată a
genelor:
– transcripţia şi processingul ARN;
• Controlul diviziunii celulare şi transmiterii IG de la cel la
cel:
– replicarea ADN şi mitoza
• Biogeneza ribozomilor

1
10/2/2009

CROMATINA profazaCROMOZOMII
telofaza

• Cromatina – materialul genetic parţial compactizat


în timpul interfazei celulei;
• Cromozomul – materialul genetic maximal
compactizat în timpul mitozei.
• Compoziţia chimică:
– 30% ADN + 40% proteine histone + 25% proteine
nehistone + 5% ARN

2
10/2/2009

Cromatina = cromozomul
ADN cromozomial – ce deţine, păstrează,
transmite şi realizează IG;
• Molecule lungi liniare;
• Molecule heterogene:
– Secvenţe codificatoare (gene):
• Active - transcrise;
• Neactive - netranscrise.
– Secvenţe necodificatoare:
• Structurale – telomerii, centromerii, sateliţii;
• Reglatoare

Cromatina = cromozomii Proteinele histone


Proteine histone:
• Globulare ADN + histone =
• Bazice, bogate în Liz şi Arg; nucleosom
• Există 5 clase: H1, H2A, H2B, H3, H4
• Funcţia: a. Miezul nucleosomic:
– compactizarea ADN – nivelul nucleosomic 2H2A
– reglarea nespecifică a expresiei genice
octamer 2H2B
Tipul
histonelor
Amonoacizii
reprezentativi
Nr.
aminoacizi
Configuraţia proteinei histonic 2H3
H1 Liz 215 NH2 COOH
H2A Leu, Liz 129 NH2 COOH
2H4
H2B Ser, Pro, Liz 125 NH2 COOH
b. 200p.n. ADN nucleosomic
H3 Arg, Cis 135 NH2 COOH
H4 Arg, Liz 102 NH2 COOH c. H1 – stabilizează
complexul DNP

3
10/2/2009

Proteine nehistone
• Proteine extrem de heterogene;
• Enzime nucleare:
– p/u replicare (primaza, ADN-pol., ADN-ligaza);
– p/u reparaţie (endonucleaze, ADN-pol);
– p/u transcripţie (ARN-pol, factori transcripţie);
– p/u processing-ul ARN (ribozime);
– p/u biogeneza ribozomilor (P. ribozomale)
• Proteine situs specifice (SAP, zinc-finger P);
• Proteinele scafoldului – axului cromozomial

Helix--Turn
Helix Turn--Helix

Zinc finger

Nucleul în diferite etape ale ciclului celular


ARN cromozomial

• Reprezentat de transcripţi primari


• Reprezentaţi de microARN – componenţi ai
enzimelor nucleare.

4
10/2/2009

Nivele de compactizare a MG Nivele de compactizare


a MG se deosebesc prin:
• I nivel – nucleosomic = filament de - gradul de scurtare a firului de
cromatină; ADN;
• II nivel – solenoid = fibra de cromatină; - grosimea f. de cromatină;
• III nivel – bucle - mecanism de formare;
• IV nivel – cromosomului metafazic - grad de activitate
transcripţională;
- perioada ciclului celular.

I nivel - filamentul de cromatină:


• Filamentul polinucleozomic de 11nm;
• Gradul de compactizare – x6 ori;
• Mecanismul de formare:
– interacţiunea ADN- cu proteinele histone bazice+
• Transcripţia ADN este posibilă.

Modificarea histonelor: II nivel – solenoidul


• metilarea H3 (Lys4) – expresie activă a genei
• metilarea H3 (Lys9) – atenuarea transcripţiei • Fibra de cromatină de 30 nm;
• acetilarea histonelor – relaxarea cromatinei, facilitarea
transcripţiei
• Gradul de condensare – x40 ori;
• dezacetilarea histonelor – condensarea cromatinei, • Mecanismul de formare:
inactivarea transcripţiei – Fosforilarea H1 superspiralizarea
• fosforilarea H1 – supracondensarea cromatinei filamentului polinucleosomic – câte 6
nucleosomi per spiră;
• defosforilarea H1 – decondensarea cromatinei
• Transcripţia ADN-ului este blocată.

5
10/2/2009

Filamentul de cromatină

Solenoid – 30 nm

Solenoid

Fibra nucleosomică
– 10 nm

III nivel - bucle

• Buclele pot fi mari sau mici, relaxate sau


compacte, 300nm grosime;
• Grad de compactizare – x600-1000 ori;
• Mecanism de formare:
– Ancorarea fibrei de cromatină de 30nm la axa
proteică – scaffold;
– interacţiune specifică SAR – scaffold
• Transcripţia genelor este blocată

!!! SAR (MAR) - (Scaffold /Matrix Associated


Region) – situsuri specifice de ADN responsabile
de ancorarea fibrei de cromatină la scaffold - axul
proteic cromozomial;
!!! scaffoldul - axul proteic cromozomial – proteine
situs specifice ce interacţionează cu:
- fibra de cromatină;
- lamininele laminei fibrosa de pe suprafaţa
internă a anvelopei nucleare.

6
10/2/2009

IV nivel – 2 nm

cromozom metafazic
11 nm

30 nm
• Grad maximal de compactizare – x10000ori;
• Grosimea cromatidei ~700nm;
• Mecanismul de formare: 300 nm

– Fosforilarea lamininei --- disocierea anvelopei nucleare;


– Fosforilarea totală a H1 – condensarea cromatinei, plierea 700 nm
buclelor în jurul axului cromozomial.
• Transcripţia este blocată
1400 nm

Centromerul

• Centromer = constricţie primară


• Telomer

7
10/2/2009

Centromerul participă la unirea


cromatidelor-surori după ţie

Centromerul Telomerul
• Secvenţe de ADN repetitiv, bogate în perechi
A/T
• Heterocromatină constitutivă
• Histona H3 este substituită cu CENP-A
• Asigură unirea cromatidelor surori până în
anafaza diviziunii celulare (P. coezina)
• Asigură ataşarea kinetocorilor
• Intervine în interacţiunea cu fusul de
diviziune

Telomerul
• Secvenţe de nucleotide bogate în G/C repetate în
tandem (la H. sapiens - TTAGGG) cu lungimea de
3-20 kb
• Formează bucle la capetele cromozomilor (P
TFR1, TFR2)
• Previne scurtarea cromozomilor în timpul
replicaţiei
• Previne fuzionarea cromozomilor
(individualizează cromozomii)
• Asigură rezistenţă la atacul exonucleazelor

8
10/2/2009

Perioadele ciclului celular şi nivelul de


organizare a MG
• Interfaza:
– Perioada G1 presintetică; Nivel I
– Perioada S – sintetică; Nivel II
– Perioada G2 – postsintetică;
Nivel III
• Mitoza:
– Profaza
– Metafaza
– Anafaza Nivel IV
– Telofaza

Clasificarea funcţională a cromatinei: Heterocromatina


• Constitutivă:
• Eucromatina: – Conţine secvenţe de ADN necodificatoare, repititive;
- segmente de cromatină active transcripţional; – Reprezintă regiunile centromerice, telomerice, ale sateliţilor,
spaţiatori ai genelor.
- conţine ADN codant. • Facultativă:
• Heterocromatina: – Conţine secvenţe de ADN codant, dar inactive;
– segmente de cromatină inactive transcripţional, – Se poate transforma în eucromatină;
– conţine ADN necodant; – Poate fi autosomală şi sexuală;
– conţine ADN codant netranscris în momentul dat – Intervine în:
» Diferenţierea celulară;
sau celula dată; » Diferenţierea sexuală;
– poate fi constitutivă şi facultativă. » Reglarea ontogenezei

Nucleolul –
regiunea nucleară responsabilă de biogeneza
ribozomilor:
• transcripţia genelor ribozomale cu sinteza ARNr
precursor (45S);
• Processingul ARNr 45S cu formarea a trei fracţii de
ARNr: 5,8S + 18S + 28S;
• Asamblarea complexelor RNP:
– ARNr 18 S + 33 proteine ribozomale = 40S –
subunitatea ribosomală mică;
– ARNr 28 S + ARNr 5,8 S + ARNr 5 S + 49 proteine
Reprezentarea aceluiaşi fragment de cromozom în diferite celule (A, B, C).
E – eucromatina,
ribozomale = 60S – subunitatea ribozomală mare
Hc – heterocromatina constitutivă,
Hf – heterocromatina facultativă

9
10/2/2009

Etapele expresiei genelor de clasa I


ADN P +1 18S 5,8S 28S T

Transcripţie
proARNr

Processing (autosplicing)

18S 5,8S 28S


ARNr
Asamblarea 40S şi 60S

18S + 33 proteine = 40S 28S + 5,8S + 5S + 49 proteine = 60S

Structura nucleolului:
• Organizatorul nuclelolar – secvenţe de ADN cu
gene p/u ARNr;
• ARNr: transcripţi primari 45S; ARNr 5S, ARNr
5,8S, ARNr 18S, ARNr 28S;
• Proteine ribozomale;
• Proteinele aparatului de sinteză a ARNr;
• RNP 40S şi 60S.

Profaza
Prometafaza
Interfaza
Metafaza
Telofaza
Anafaza

10