Sunteți pe pagina 1din 2

1. C�nd s-a proclamat independen?a de stat a Rom�niei?

1918
1877 ---
1848
1914

2. Ce eveniment istoric a avut loc pe 1 decembrie 1918?


Unirea Bucovinei ?i a Transilvaniei cu Rom�nia
Unirea Transilvaniei ?i a Banatului cu Rom�nia
Unirea Basarabiei ?i a Transilvaniei cu Rom�nia --

3. Cine a fost primul rege al Rom�niei?\


Mihai I
Carol I --
Ferdinand I

4. Rom�nia a intrat �n lupt� �n Al Doilea R�zboi Mondial �n anul:


1940
1941 --
1943
1944

5. Primul pre?edinte ales al Rom�niei dup� Revolu?ia din 1989 a fost:


Petre Roman
Emil Constantinescu
Ion Iliescu --

6. Ce eveniment important a avut loc �n 1859?


Proclamarea independen?ei Rom�niei
Unirea Transilvaniei cu Moldova
Unirea Moldovei cu ?ara Rom�neasc� --

7. C�nd a fost Rom�nia proclamat� regat?


1862
1859
1881 --
1914

8. C�?i ani a domnit ?tefan cel Mare?


47 --
34
48

9. �n ce an a avut loc R�scoala lui Horea, Clo?ca ?i Cri?an?


1878
1784 --
1859
1786

10. Ce ora? dintre cele trei de mai jos a fost capital� de-a lungul istoriei?
Arad
T�rgovi?te --
R�mnicu V�lcea

11. Prima Constitu?ie a Rom�niei a fost adoptat� �n anul:


1866 --
1877
1914
1923
12. C�nd a intrat Rom�nia �n Uniunea European�?
1993
2002
2007 ---
2009

13. C�nd a avut loc Marea Mineriad�?


1989
1990 ---
1991
1996

14. Cum s-a numit teritoriul Rom�niei de ast�zi �n secolul I �.Hr?


Cetatea Soarelui
Dacia --
Imperiul Roman
Drobeta

15. �n ce dat� Rom�nia pierde �n favoarea Ungariei Transilvania de Nord-Vest,


teritoriu locuit �n majoritate de rom�ni �i se �ncheie "Dictatul de la Viena"?
1 septembrie 1939
30 august 1940 --
21 ianuarie 1940
10 februarie 1938