Sunteți pe pagina 1din 4

Simularea Concursului de Admitere – 3 Martie 2019

BIOINGINERIE MEDICALĂ – Matematică


Varianta A
1.  x  1, x  1
2
Fie funcţia f : R  R , f ( x)   .
 x   , x  1
Determinaţi   R ştiind că f admite primitive
A.   1
B.   2
C.   2
D.   3
E.   1
2.  1
 x   , x  2
Fie funcţia f : R  R , f ( x)   . Să se determine constanta  , astfel încât funcţia să
2 x  3 , x 1
 2
fie continuă pe R .

1
A.  
2
1
B.   
3
1
C.  
3
1
D.   
8
1
E.   .
8
3. x
Fie funcţia f : R  R , f ( x)  . Atunci f ' (0) are valoarea :
x 1
2

A. 2
B. -2
C. 1
D. 0
E. -1 .
4. Să se determine numerele reale  .  R cu proprietatea că:

1 2    1   4 5
    3    
 2    1    5 4
A.     1 𝐴
B.     1
C.     2
D.     0
E.     2
5. 1 2  4 2
Să se rezolve ecuaţia: X      
3 4   2 4

 5 3 
A. X    𝛼
  10  4 
 5  3
B. X   
 10  4 
 5 3
C. X   
 10 4 
5 3 
D. X   
10  4 
 5 3 
E. X    .
 10  4 
6. x  y  2z  1

Să se rezolve sistemul :  x  y  3z  1
x  y  2z  1

A. S  {(1   ,1   ,0)},   R
B. S  {( ,1   ,0)},   R
C. S  {( ,1   ,1)},   R
D. S  {(  1,1   ,0)},   R
E. S  {( ,1   ,1   )},   R

7. x  2 y  1  2   5  6 
Să se rezolve ecuaţia : 2   3  
 -3 2   x y    3 4 
A. x  4, y  0
B. x  3, y  1
C. x  2, y  1
D. x  0, y  1
E. x  1, y  0 .
8. 2x  1 2 1
1 x
Să se rezolve ecuaţia : 3x  2  1 3 
x 3
4 2 2

A. x  {1,9}
B. x  {1,9}
C. x  {1,9}
D. x  {1,9}
E. x  {1,3} .
9. Să se determine matricele A, B ştiind că:

 3 2
 A  2 B   
 2 3 

2 A  B   1  1
1 

  1 

1 0 1 1
A. A   , B   
0 1 1 1
1 1 1 1
B. A   , B   
0 1 1 1
1 0 1 0 
C. A   , B   
0 1 1 1 
1 0 1 1
D. A   , B   
1 1 1 1
1 0  1 1
E. A   , B    .
0 1   1 1
10. x 2  2x  1
Fie funcţia f : R  R , f ( x)  . Atunci asimptota orizontală are ecuaţia :
x 2  4x  4

A. y  1
B. y 1
C. y0
D. y  x 1
E. y  x 1
11. 4x 2  6x
Fie f ( x)  x . Atunci o primitivă F a funcţiei f verifică :
e  8x 2  4 x  4

1
A. F (0)  ln 5
2
1
B. F (0)   ln 3
2
1
C. F (0)   ln 5
2
1
D. F (0)   ln 7
2
1
E. F (0)  ln 3
2
12. 1
Fie f ( x)  2 x( x 2  1) 3 . Atunci o primitivă F a funcţiei f verifică :

1
A. F (0) 
5
1
B. F ( 0) 
8
1
C. F ( 0) 
2
3
D. F ( 0) 
4
3
E. F ( 0) 
2
13. 1 1 1
Aflaţi soluţia naturală a ecuaţiei : 2 0 x  1  0
3 3 x2  2
A. x  2
B. x  3
C. x  1
D. x  4
E. x  5 .
14.  1 3
Se consideră matricea: A    . Să se calculeze matricea A n , n  2 .
 0 1 
 1 3n 
A. A n   
0 1 
 1 3n  1
B. A n   
0 1 
 1 3n  1
C. A n   
0 1 
 1 n  1
D. A n   
0 1 
 1 n  1
E. A n   .
0 1 
15. 1 1
Fie funcţia f : [0,)  R, f ( x)   .
x 1 x  2
Să se calculeze  ( x  1)( x  2) f ( x)dx

A. x 2  3x  C , x  0
B. x 2  x  C, x  0
C. x 2  x  C, x  0
D. x 2  3x  C , x  0
E. x 2  2 x  C, x  0