Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA “ANDREI ŞAGUNA” DIN CONSTANŢA

FACULTATEA DE : ŞTIINŢE ECONOMICE

Specializarea: Finanţarea şi Administrarea Afacerilor în Turism şi Servicii

REFERAT LA DISCIPLINA MANAGEMENT ÎN AFACERI

Titular disciplină,
Prof.Univ.Dr. Elisabeta Nicorescu

Masterand,
Larisa Petrea

CONSTANŢA
2017

1
UNIVERSITATEA “ANDREI ŞAGUNA” DIN CONSTANŢA

FACULTATEA DE : ŞTIINŢE ECONOMICE

Specializarea: Finanţarea şi Administrarea Afacerilor în Turism şi Servicii

EVALUAREA OPORTUNITĂȚILOR ÎN AFACERI

Titular disciplină,
Prof.Univ.Dr. Elisabeta Nicorescu

Masterand,
Larisa Petrea

CONSTANŢA
2017

2
Cuprins

Introducere....................................................................................................................................4
Capitolul 1. Evaluarea oportunităților în afaceri......................................................................5
1.1. Criterii de evaluare a oportunităților..........................................................................5
1.2. Erori care se fac în evaluarea oportunităților.............................................................8
1.3. Procesul de evaluare a oportunităților........................................................................9
Capitolul 2. Evaluarea oportunităților în afaceri – societatea CHOCO TIME S.R.L.........11
2.1. Prezentarea generală a societății..............................................................................11
2.2. Evaluarea oportunităților.........................................................................................15
Concluzii......................................................................................................................................16
Bibliografie..................................................................................................................................17

3
INTRODUCERE

Odată identificată oportunitatea, este imperios necesar ca ea să fie evaluată


în mod corespunzător. Necesitatea evaluării se impune din cel puțin două motive.
În primul rând, evaluarea obiectivă reduce probabilitatea ca decizia de a
intra în afaceri să se bazeze doar pe intuiție. Desigur, întreprinzătorii de succes au
de multe ori o intuiție deosebită în evaluarea șanselor viitoare. Însă această
trăsătură nu este caracteristică tuturor întreprinzătorilor. Uneori întreprinzătorii pot
avea o viziune fixistă asupra potențialului produsului sau serviciului oferit, ceea ce
le îngustă orizontul. Astfel, ei pot vedea doar obiectivul urmărit, nu și piedicile în
realizarea acesteia.
În al doilea rând, investitorii sunt, de regulă, foarte riguroși atunci când
investesc în afaceri și nu vor lua în considerare afacerile care nu au pregătită
documentația necesară, care să evalueze probabilitatea de success a afacerii. Dintre
sute de afaceri investitorii aleg doar câteva în care să investească.
Având o vastă experiență în evaluarea afacerilor, ei au și un simț ,,deosebit
al afacerilor de succes. Prin evaluare, întreprinzătorul trebuie să confirme
așteptările pozitive ale investitorilor și să infirme orice îndoieli pe care le-ar putea
avea aceștia.

4
CAPITOLUL 1
EVALUAREA OPORTUNITĂȚILOR ÎN AFACERI

1.1. CRITERII DE EVALUARE A OPORTUNITĂȚILOR

Odată identificată oportunitatea, este imperios necesar ca ea să fie evaluată


în mod corespunzător. Necesitatea evaluării se impune din cel puțin două motive.
În primul rând, evaluarea obiectivă reduce probabilitatea ca decizia de a
intra în afaceri să se bazeze doar pe intuiție. Desigur, întreprinzătorii de succes au
de multe ori o intuiție deosebită în evaluarea șanselor viitoare. Însă această
trăsătură nu este caracteristică tuturor întreprinzătorilor. Uneori întreprinzătorii pot
avea o viziune fixistă asupra potențialului produsului sau serviciului oferit, ceea ce
le îngustă orizontul. Astfel, ei pot vedea doar obiectivul urmărit, nu și piedicile în
realizarea acesteia.
În al doilea rând, investitorii sunt, de regulă, foarte riguroși atunci când
investesc în afaceri și nu vor lua în considerare afacerile care nu au pregătită
documentația necesară, care să evalueze probabilitatea de success a afacerii. Dintre
sute de afaceri investitorii aleg doar câteva în care să investească.
Având o vastă experiență în evaluarea afacerilor, ei au și un simț ,,deosebit
al afacerilor de succes. Prin evaluare, întreprinzătorul trebuie să confirme
așteptările pozitive ale investitorilor și să infirme orice îndoieli pe care le-ar putea
avea aceștia.
Pentru ca oportunitățile să devină afaceri viabile ele trebuie să îndeplinească
anumite criterii. Acestea pot fi uneori foarte personale, cum ar fi amplasarea strictă
într-o zonă geografică prestabilită sau realizarea unui produs specific. Desigur, se

5
pot lua în considerare și factorii de succes. Realitatea însă nu este de regulă așa de
simplă și trebuie luată în considerare o serie de criterii generale de evaluare.
Printre cele mai importante sunt: durata de viață, mărimea pieței,
protecția față de concurenți, investiția cerută, gradul de risc.
 Durata de viață
Fiecare oportunitate are o durată de viață specifică ce depinde de natura
afacerii respective. Prin acest criteriu se evaluează perioada de timp în care
afacerea este profitabilă. Intervalul de timp în care o investiție are un potențial
maxim de succes este denumit fereastra oportunității. Această fereastră se
deschide și închide în funcție de condițiile pieței și ale afacerii în sine.
Ciclul de viață al produselor și serviciilor cuprinde patru stadii:
introducere, creștere, marturitate și declin. În faza de introducere, fereastra este
deschisă larg, întrucât concurența lipsește sau este foarte redusă. Pe măsură ce
produsele și serviciile parcurg ciclul de viață, concurența crește, cerințele clienților
se schimbă și profitul scade, așa încât fereastra oportunității nu mai este așa larg
deschisă. Și este destul de dificil să se stabilescă momentul în care această
fereastră se va închide.
Analiza atentă a duratei de viață a oportunității și a profitului estimat în
diferitele sale faze poate oferi o imagine a potențialului oportunității.
 Mărimea pieței
Un criteriu esențial în evaluarea oportunităților îl reprezintă mărimea pieței.
Acest lucru este important din două motive. În primul rând, piața unui produs
trebuie să fie suficient de mare pentru a fi atractivă. În al doilea rând, mărimea
pieței poate influența nivelul investițiilor cerut pentru exploatarea ei. De regulă,
este de preferat o piață cât mai mare.
Prin concentrarea pe o nișă de piață specializată, o firmă nouă poate elimina
cheltuielile ocazionale de distribuție extensivă a produselor și organizarea

6
vânzărilor. Nișele de piață pot fi servite excelent de firmele noi, cu resurse
limitate.
Un rol deosebit îl are și distribuția intesivă a produselor pe piață. Un produs
va avea succes dacă el are un volum ridicat de vânzări, realizat de un cerc de
consumatori loiali.
 Protecția față de concurenți
Pentru ca o idee de afaceri să devină o oportunitate viabilă ea trebuie
protejată de concurență. Cel mai sigur mod îl constituie protejarea ideii prin
patente, mărci de fabrică sau comerț. De multe ori este însă foarte dificil de
asigurat protecția față de concurenți pe întreaga durată de viață a produsului.
 Investiția cerută
O oportunitate este mai viabilă dacă investiția directă cerută nu este prea
mare.
 Gradul de risc
Deși orice afacere presupune un anumit risc, acesta nu trebuie să fie prea
mare.
 Originalitatea
O afacere va avea cu acât mai mare succes cu cât este mai originală.
Originalitatea poate varia foarte mult, de la o simplă adaptare la o idee cu totul
nouă.
 Câștiguri acceptabile
O oportunitate trebuie să asigure un câștig acceptabil pentru a se justifica
asumarea riscului antreprenorial.

7
1.2. ERORI CARE SE FAC ÎN EVALUAREA
OPORTUNITĂȚILOR

Etapa transformării unei idei în oportunitate poate fi elementul crucial în


înțelegerea dezvoltării viitoarei afaceri. De aceea, întreprinzătorul trebuie să evite
următoarele greșeli care se pot face în procesul evaluării oportunităților.
o Subiectivismul
Multor întreprinzători le lipsește obiectivitatea, atunci când evaluează
potențialul unei afaceri.
o Cercetarea superficială a pieței
Destul de mulți întreprinzători nu realizează importanța studiului pieței,
atunci când pun bazele unei noi afaceri. Ei suferă de așa numita miopie
managerială. Alții nu înțeleg că trebuie să aibă în vedere durata ciclului de viață al
produsului, atunci când se introduce un produs sau serviciu nou.
o Neînțelegerea corespunzătoare a cerințelor tehnice
Introducerea unui nou produs presupune de multe ori folosirea unei tehnici
noi. Neanticiparea dificultăților tehnice care pot apărea în proiectarea și realizarea
noului produs pot duce la eșec. Întreprinzătorii nu pot prevedea totul atunci când
studiază proiectul înainte de a-l iniția. Apariția unor dificultăți tehnice neașteptate
duce în mod frecvent la irosirea timpului și creșterea costurilor.
o Estimări financiare optimiste
O greșeală obișnuită care se face la introducerea unui nou produs este
estimarea foarte optimistă a fondurilor cerute pentru realizarea produsului. Uneori,
întreprinzătorii sunt ignoranți în domeniul financiar sau sunt victimele unor
cercetări necorespunzătoare. Destul de des costurile necesare introducerii
produsului nou sunt estimate doar la 50% din necesități.

8
o Ignorarea aspectelor legale
Orice afacere trebuie să se supună multor restricții legale. Normele de
protecție a securității muncii sunt unele dintre ele. De asemenea, produsele trebuie
în așa fel realizate sau comercializate încât să nu încalce cerințele privind protecția
consumatorului.

1.3. PROCESUL DE EVALUARE A


OPORTUNITĂȚILOR

Procesul de evaluare a unei oportunități de afaceri cuprinde două faze:


o evaluarea informală
o evaluarea formală
Evaluarea informală are ca scop formarea unei imagini generale privind
ideea de afaceri, pentru a constata dacă merită să i se acorde în continuare atenție.
Evaluarea formală presupune o analiză mai detaliată a ideii de afaceri, prin
care se determină potențialul de dezvoltare și șansa de reușită a acestuia.
Evaluarea informală
Evaluarea informală este un mijloc rapid de selecție a oportunităților de
afaceri și determinare a gradului în care acestea merită să li se acorde în
continuare atenție. Ea presupune verificarea oportunităților din următoarele puncte
de vedere:
 acceptul spontan
 raportul 10/1
 testul similarității
 testul bancherului sfătuitor
 prestarea prototipului.

9
Evaluarea formală
Dacă după evaluarea formală s-a ajuns la concluzia că oportunitatea de
afaceri este viabilă, este necesar să se realizeze și o evaluare formală, denumită și
analiza de fezabilitate sau studiul de fezabilitate.
Un studiu de fezabilitate trebuie să cuprindă pe lângă descrierea generală a
afacerii și a produselor și/sau a serviciilor, 4 componente esențiale:
o fezabilitatea de marketing
o fezabilitatea tehnică
o fezabilitatea factorului uman
o fezabilitatea financiară.

10
CAPITOLUL 2
EVALUAREA OPORTUNITĂȚILOR ÎN AFACERI
– SOCIETATEA CHOCO TIME S.R.L.

2.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Societatea Choco Time S.R.L. și-a început activitatea în anul 2012 cu un


capital social de 200.000 RON. Tipul activității principale este de comercializare.
În prezent, capitalul social subscris și vărsat de 200.000 RON, este împărțit
în 10 părți sociale cu valoarea de 20.000 RON fiecare. Din totalul capitalului
social, 100.000 RON reprezintă aport în natură, iar diferența de 100.000 RON
aport în numerar.
 Obiectiv pe termen lung - crearea unei cofetării populare în București
 Obiective pe termen mediu și scurt - crearea unei afaceri profitabile,
recuperarea investițiilor făcute într-un orizont de timp de maxim 2 ani
 Conceptul și oportunitatea afacerii
Piața cofetăriilor din București are în continuare un imens potențial, în
condițiile în care numărul actual de cofetării este insuficient pentru populația
existentă.
Majoritatea cofetăriilor practică prețuri destul de ridicate, chiar și cele
orientate către segmentul mediu.
Societatea urmărește deschiderea unei cofetării care să ofere produse și
servicii de calitate la prețuri medii, reușind să-și creeze astfel o clientelă stabilă
care va recomanda cofetăria și altor clienți.
 Descrierea produselor și serviciilor

11
Oferta cofetăriei este centrată pe prăjituri: de la prăjituri clasice (diplomat,
eclere, tiramisu, negrese, savarine etc), până la prăjituri originale, precum unt de
migdale coapte, tartă cu mere, etc. Clienții pot degusta produse de patiserie sau
înghețată.
Se va lucra în mod exclusiv cu anumiți furnizori de ingrediente pentru
prăjituri astfel încât să se asigure un înalt standard de calitate.
Pe lângă aceste produse, cofetăria va oferi acces gratuit la internet wireless
și la anumite ziare și reviste mondene.
În plus, în timpul săptămânii, cofetăria va organiza seri tematice (karaoke,
muzică live, etc.). Spațiul cofetăriei va putea fi închiriat pentru petreceri private,
parțial sau în întregime.
 Piața
România este în momentul de față afectată de criza economică financiară,
observându-se o scădere a pieței anumitor produse. Previziunile privind evoluția
economiei românești sunt în continuare incerte, chiar contradictorii.
Condițiile economice actuale, incertitudinea locului de muncă, precum și
îngreunarea accesului la creditare au dus la o scădere a consumului, românii
orientându-se în această perioadă către cheltuielile de bază.
Totuși, comparativ cu alte industrii, industria cofetăriilor a fost mai puțin
afectată în ultima perioadă, românii preferând în continuare socializarea în afara
casei ca metodă de relaxare și ieșire din stresul zilnic.
În plus, în București, numărul de cofetării este în continuare redus
comparativ cu media europeană și cu numărul de consumatori. În prezent,
Bucureștiul deține mai puțin de 500 de cofetării, în condițiile în care în Praga sunt
peste 1000 de locații, iar în Paris și Londra numărul lor depășește 3000. Acest
lucru denotă o piață cu potențial, capabilă să absoarbă noi concurenți.
Consumul prin cofetării a crescut în ultima perioadă. Românii au început să
iasă mai mult în oraș, să socializeze într-o cofetărie savurând o prăjitură. Clientul

12
obișnuit al unei cofetării are vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, este educat și
apreciază produsele și serviciile de calitate.
Criza economică actuală a dus la o scădere a valorii notei de plată cu 10%-
15% și mai puțin a numărului de clienți. Focusul unităților de profil va fi atragerea
și mai ales păstrarea clienților existenți prin produse și servicii de calitate oferite
într-o atmosferă plăcută care să îi facă să uite de stresul cotidian.
 Echipa managerială
Conducerea cofetăriei este asigurată de Directorul General, Butnaru Jenisi și
de Responsabilul de Cofetărie Giosanu Eveline.
Responsabilul de cafenea este o persoană dinamică, flexibilă şi cu o
experienţă bogată în acest domeniu, acumulată în ani de activitate. Ea va fi
responsabilă de conducerea operațională a cafenelei, având în subordine toți
angajații.
 Solicitările financiare
Pentru dezvoltarea activității, societatea și-a propus închirierea unui spațiu
central, amenajarea acestuia în mod corespunzător și promovarea cofetăriei în
cadrul segmentului vizat.
Acest proiect necesită o sumă inițială de 50.000 EUR, detaliată în cadrul
planului financiar. Această sumă include atât investiția inițială în amenajarea
cofetariei (31.020 EUR), cât și necesarul de capital pentru primele 6 luni.
Această sumă va veni în procent de 50% de la acționari. Pentru restul sumei
se va contracta un credit bancar pe 10 ani, cu dobanda 17%.
Țelul cofetăriei este de a oferi un meniu special de prăjituri și înghețată de
cea mai bună calitate într-o atmosferă veselă și relaxantă.
Obiective:
 Deschiderea unei cofetării de succes, având ca segment tineri bucureșteni
din clasa de mijloc
 Un număr minim de 70 de clienți / zi în primul an de afaceri
13
 Dezvoltarea unei relații de încredere cu clienții, astfel încât promovarea
cofetăriei să se realizeze în primul rând prin recomandări
Societatea Choco Time S.R.L., persoană juridică română, a fost înființată pe
data de 11 aprilie 2012, având ca obiect principal de activitate vânzarea de
prăjituri, cu consumarea în local, cu sau fără program distractiv. Societatea este
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 5458188 și își are sediul în București.
Aparatura necesară (pentru prepararea prăjiturilor și pentru păstrarea
produselor) va fi obținută direct de la furnizori, pe baza unui contract gratuit de
comodat (una dintre părți, numită comodant, transmite în folosință temporară și
gratuită unei alte părți).
În felul acesta, firma va deține aparatura modernă, fără costuri suplimentare.
În plus, furnizorii vor asigura și training-ul salariaților privind utilizarea aparatelor
dar și modalitatea de servire a produselor.
Managementul societății este conștient de evoluția rapidă a tendințelor și
nevoilor segmentului său țintă. Studiile periodice de piață și analiza concurenței
vor ajuta firma să anticipeze dorințele clienților săi și să lanseze produse și servicii
noi, astfel încât să rămână în topul preferințelor acestora.
În funcție de sugestiile clienților se vor lansa noi produse. Serile tematice
vor fi de asemenea adaptate în funcție de popularitatea observată și de sugestiile
clienților.
Managementul preferă parteneriatul cu furnizorii în locul aprovizionării din
magazine gen Metro sau Selgross datorită economiei de timp, dar și datorită
faptului că astfel cofetăria va beneficia în mod gratuit de aparate și materiale
promoționale.

14
2.2. EVALUAREA OPORTUNITĂȚILOR

În cadrul societății CHOCO TIME S.R.L., odată identificată oportunitatea,


este imperios necesar ca ea să fie evaluată în mod corespunzător.
În cadrul societății CHOCO TIME S.R.L., criteriile pe care trebuie să le
îndeplinească oportunitățile pentru a deveni afaceri viabile sunt:
o durata de viață
o mărimea pieței
o protecția față de concurenți
o investiția cerută
o gradul de risc.
Etapa transformării unei idei în oportunitate poate fi elementul crucial în
înțelegerea dezvoltării viitoarei afaceri. De aceea, societatea CHOCO TIME
S.R.L. trebuie să evite următoarele greșeli care se pot face în procesul evaluării
oportunităților:
 subiectivismul
 cercetarea superficială a pieței
 neînțelegerea corespunzătoare a cerințelor tehnice
 estimări financiare optimiste
 ignorarea aspectelor legale.
În cadrul CHOCO TIME S.R.L., procesul de evaluare a unei oportunități
de afaceri cuprinde două faze:
o evaluarea informală
o evaluarea formală.

15
CONCLUZII

În cadrul societății CHOCO TIME S.R.L., odată identificată oportunitatea,


este imperios necesar ca ea să fie evaluată în mod corespunzător.
În cadrul societății CHOCO TIME S.R.L., criteriile pe care trebuie să le
îndeplinească oportunitățile pentru a deveni afaceri viabile sunt:
o durata de viață
o mărimea pieței
o protecția față de concurenți
o investiția cerută
o gradul de risc.
Etapa transformării unei idei în oportunitate poate fi elementul crucial în
înțelegerea dezvoltării viitoarei afaceri. De aceea, societatea CHOCO TIME
S.R.L. trebuie să evite următoarele greșeli care se pot face în procesul evaluării
oportunităților:
 subiectivismul
 cercetarea superficială a pieței
 neînțelegerea corespunzătoare a cerințelor tehnice
 estimări financiare optimiste
 ignorarea aspectelor legale.
În cadrul CHOCO TIME S.R.L., procesul de evaluare a unei oportunități
de afaceri cuprinde două faze:
o evaluarea informală
o evaluarea formală.

16
BIBLIOGRAFIE

1. Nicolescu, O. (2013), Managementul întreprinderilor mici și mijlocii, Editura


Economică, București
2. Nicorescu, E. (2017), Management în Afaceri – suport de curs în format
electronic

17