Sunteți pe pagina 1din 1

Valorile stilistice ale timpului perfect simplu

VALORI EXPRESIVE EXEMPLE

TIMPUL PERFECT SIMPLU: „puțin frecvent în limba literară comună, este, în stilul beletristic, un al doilea
timp al narativității” (D. Irimia)
Perfectul simplu  Exprimă o durată absolută, de mare Și povestea bătrânul de neamuri curgând
narativ concentrare epică, situând râuri,
evenimentele într-un trecut recent, Din codri răsărite, ieșite din pustiuri
apropiat de timpul narării. Și cum pieriră toate pe rând precum veniră
Și cum cătând norocul mormântul și-l găsiră.
(M. Eminescu)
 Este timpul „narativității obiective, Grăind aceste, el se repezi pe cal, ieși călare pe
descriptive, neutre, epice: mișcarea ușa cea spartă, se întoarse spre pădure
construită prin perfectul simplu este (...)apoi ieși în drum și slobozi calul la vale,
rapidă și fără durată” (Dumitru Irimia) spre Moara cu noroc.
(Iona Slavici)
 Reliefează derularea rapidă a Moromete se așeză pe piatra albă de hotar și
evenimentelor sau valoarea își luă capul în mâini.
momentană a unei stări. (M. Preda)
 Situarea la finalul textului în care Atunci asfinți după creștete luna
predomină alt timpnarativ – Și cornul sună, însă foarte puțin.
imperfectul sau prezentul – provoacă (Șt. A.Doinaș)
o schimbare de timp narativ, având
rolul de accelerare bruscă a relatării.
Perfectul simplu  Situează secvența descriptivă în prim- Deodată se făcu rece și începu să bată vântul.
descriptiv plan. Ploaia începu să cază în stropi mari.
(I. Slavici)