Sunteți pe pagina 1din 1

Radicali liberi

Radicalii sunt intermediari de reacție care se formează prin scindarea simetrica a unei legături
chimice, când electronii sunt împărțiți in mod egal intre cei doi atomi care formează legătura.
Cel mai adesea radicalii liberi sunt formați prin fotoliza legăturilor chimice ca urmare a
absorbției unui foton, și trecerii moleculei într-o stare excitata de singlet sau triplet. Daca
legătura chimica scindata a fost una >C-O-, atunci nou-formații radicali for fi localizați pe
atomii de C si de oxigen, >C• si respectiv -O•. Radicalii liberi sunt foarte reactivi și pot
interacționa fie cu grupări funcționale care conțin legături duble >C=C< prin adiție, fie pot
atrage un atom de H, creând în loc un nou radical. Electronul neîmperecheat poate fi localizat
atât la un atom de carbon, C, cât și pe alți atomi, ca de exemplu oxigen, O. Într-o reacție
chimica în soluție radicalii au o viata foarte scruta, intre nanosecunde și microsecunde. Într-
un mediu care încetinește considerabil difuzia, cum ar fi un film de polimer, radicalii pot avea
o viata lunga, de ordinul secundelor și chiar minutelor. La temperaturi foarte scăzute, cum ar
fi într-un mediu alat în azot lichid, radicalii pot fi studiați cu o tehnica special numita
spectroscopie de rezonanta electronica (electron paramagnetic resonance spectroscopy).
Formarea radicalilor în reacții de fotoliza este folosita uneori în polimerizarea radicalica, în
special în obținerea de polimeri pe baza de monomeri acrilici. Daca în mediul de reacție în
care s-au format radicalii liberi de carbon exista oxigen, atunci acesta va interacționa foarte
repede cu acești intermediari, formând radicali peroxi, >C• + O2 -> >C-O-O•.