Sunteți pe pagina 1din 9

UNITATEA: PROBIOTERM SRL NUMAR PERSOANE EXPUSE: 2

FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI DE LUCRU DURATA EXPUNERII: 8 ORE/ZI


EXCAVATORIST
LOC DE MUNCĂ: EXCAVATORIST
CLASA
CONSE-CINȚA NIVEL
COMPONEN CLASA DE
MAXIMĂ PAR-
ȚA FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC DE PROBA
PREVI- ȚIAL
SISTEMULUI IDENTIFICAȚI (descriere, parametri) GRAVI- -
DE
DE MUNCĂ ZIBILĂ TATE BILITAT
RISC
E
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Organe de mașini în mișcare – prindere, antrenare de
DECES 7 1 3
PRODUCȚIE 1 MECANIC către cureaua de acționare a ventilatorului compresorului.
2. Accidentare de către/cu mijloacele de transport auto în
timpul deplasării de la domiciliu/zona de campare la locul de DECES 7 1 3
muncă și invers
3. Autoblocarea funcționării mecanismului de direcție sau a
DECES 7 1 3
sistemului de frânare în timpul mersului.
4. Risc de răsturnare la trecerea peste zonele mocirloase,
terenuri accidentale (gropi, puțuri părăsite, etc.) și terenuri în DECES 7 1 3
pantă, pe terenuri slabe (moi , afânate)
5. Rostogolire, răsturnare, alunecare de obiecte tubulare (țevi de
DECES 7 1 3
extracție), neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate
6. Cădere accidentală de obiecte, materiale etc. de la cotele
superioare ale instalației, a țevilor de extracție la ruperea DECES 7 1 3
cablurilor de tracțiune sau de ridicat.

1
UNITATEA: PROBIOTERM SRL NUMAR PERSOANE EXPUSE: 2
FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI DE LUCRU
7. Proiectare în ochi de fragmente metalice, rugină, pământ, INV.GR.
EXCAVATORIST 4 2 3
spargerea accidentală a parbrizului III
8. Recipiente sub presiune – tractarea cisternelor cu azot,
DECES 7 1 3
compresoare etc.
9. Lovire prin proiectare la ruperea cablurilor de tracțiune –
DECES 7 1 3
la operațiile de tractare.
10. Tăiere, intepare la contactul accidental cu suprafețe
nedebavurate, tăietoare, înțepătoare din structura ITM
2 5 3
echipamentelor tehnice la care sau cu care lucrează 3-45 zile
(muchiilor țevilor suprafețe nedebavurate etc)
11. Vibrații cauzate de funcționarea motorului DIESEL și INV.GR.
4 6 5
deplasarea pe drum denivelat - afecțiuni coloana vertebrală III
FACTORI DE RISC 12. Atingerea suprafețelor metalice cu temperaturii scăzute ITM
2 5 3
TERMIC (în anotimpul rece) 3-45 zile
FACTORI DE RISC 13. Electrocutare prin atingere directă, indirectă: la apariția
ELECTRIC accidentală a tensiunii pe elemente de instalație; defecte ale
echipamentelor tehnice electrice, deteriorare accidentală a DECES 7 1 3
instalațiilor electrice, prize etc. (în special partea de
alimentare).
FACTORI DE RISC 14. Explozii / incendii în cazul unor degajări de gaze, lucrul cu
CHIMIC substanțe inflamabile - carburanți (motorină), uleiuri, unsori. DECES 7 1 3
etc.
MEDIUL FACTORI DE RISC 15. Expunere la intemperii și temperaturi extreme (caniculă,
DECES 7 1 3
DE MUNCĂ FIZIC ger)
16. Curenți de aer – lucrul în aer liber, tiraj natural. ITM 3-45 zile 2 5 3
17. Zgomot cauzat de funcționarea motorului. ITM 3-45 zile 2 6 3
18. Calamități naturale – seism, trăsnet, grindină. DECES 7 1 3
2
UNITATEA: PROBIOTERM SRL FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI DE LUCRU NUMAR PERSOANE EXPUSE: 2
19. Pulberi pneumoconiogene
EXCAVATORIST
– lucrul în aer liber. ITM 3-45 zile 2 5 3
FACTORI DE RISC 20. Explozii / incendii în cazul unor degajări de gaze (ex.: la
DECES 7 1 3
CHIMIC operațiile de omorâre a sondei).
FACTORI DE RISC
21. Expunere la microorganisme și animale sălbatice. DECES 7 1 3
BIOLOGIC
SARCINA SUPRASOLICITARE
DE MUNCĂ FIZICǍ 22. Lucrul se desfățoară în poziție așezat. ITM 3-45 zile 2 6 3
22
SUPRASOLICITARE 23. Lucrul în schimburi (schimb săptămânal), solicitare ITM
2 5 3
PSIHICA permanentă a atenției în timpul deplasării. 3-45 zile
LUCRĂTOR ACȚIUNI
24. Executarea de operații neprevăzute în sarcina de muncă. DECES 7 1 3
24 GREȘITE
25. Desfășurarea operațiilor de intervenție fără asigurarea
DECES 7 1 3
condițiilor de prevenire a incendiului sau a exploziei.
26. Nesincronizarea la lucrul în echipa (la manevrarea țevilor
DECES 7 1 3
de extracție, a sculelor și dispozitivelor)
27.Manevrarea greșită a echipamentelor tehnice din dotare. DECES 7 1 3
28.Executarea de operații și intervenții de mentenanță cu
DECES 7 1 3
motorul în stare de funcționare.
29.Executarea de manevre fără asigurarea vizibilității ( în special la
DECES 7 1 3
mersul înapoi).
30.Deplasări staționări în zone periculoase - deplasări în afara
sarcinilor de muncă în imediata apropiere a instalațiilor aflate sub
DECES 7 1 3
tensiune; sub sarcina mijloacelor de ridicat; pe căile de acces
auto etc.
31.Cădere la același nivel prin alunecare, dezechilibrare, teren
DECES 7 1 3
accidentat
3
UNITATEA: PROBIOTERM SRL NUMAR PERSOANE EXPUSE: 2
FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI DE LUCRU
32.Cădere de la înălțime – scări, platformele instalației, cabina
EXCAVATORIST DECES 7 1 3
buldozerului, decupaje tehnologice etc.).
33.Utilizarea de foc deschis (chibrituri, țigări aprinse) în locuri în
DECES 7 1 3
care acest lucru nu este permis.
34.Comunicări accidentogene cu ceilalți operatori sau șeful
DECES 7 1 3
șantierului (ambigue, recepționate eronat sau incomplet)
OMISIUNI 35.Omiterea verificării înaintea începerii lucrului a comenzilor de
pornire – oprire, a mecanismelor de frânare, a instalației DECES 7 1 3
electrice.
36.Omiterea unor operații care să-i asigure propria securitate DECES 7 1 3
37.Neutilizarea EIP și a celorlalte mijloace de protecție din
DECES 7 2 4
dotare.

4
NIVELUL DE RISC GLOBAL A LOCULUI DE MUNCĂ

37
Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 1(5x5) + 1(4x4) + 35(3x3) + 0(2x2) + 0(1x1) 356
Nrg20 = = = = 3,12
37 0x7 + 0x6 + 1x5 + 1x4 + 35x3 + 0x2 + 0x1 114
ri
i=1

NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC


NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,12
7

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37

FACTORI DE RISC

5
FIȘA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ EXCAVATORIST

Nr. Nivel de MĂSURI PROPUSE


Crt FACTOR DE RISC risc
NOMINALIZAREA MĂSURII
0 1 2 3
MĂSURI TEHNICE
- Pentru vibrațiile cu acțiune generală, transmise întregului corp,
măsurile de diminuare a vibrațiilor se aplică pe căile de transmisie a
vibrațiilor (scaune speciale, platforme vibroizolante, mijloace
individuale de protecție etc.).
- alegerea echipamentului sau a metodei cu nivelul de vibrații scăzut;
MĂSURI ORGANIZATORICE
Vibrații cauzate de funcționarea motorului DIESEL și Pentru vibrațiile cu acțiune locală transmise sistemului mână braț trebuie
1. deplasarea pe drum denivelat - afecțiuni coloana 5 luat un ansamblu de măsuri preventive medicale, tehnice și organizatorice:
vertebrală - înregistrarea expunerilor anterioare la vibrații;
- avertizarea persoanelor care utilizează echipament tehnic vibrant
asupra riscurilor expunerii la vibrații;
- supravegherea medicală și înregistrarea simptomelor posibile ale bolii
de vibrații;
- utilizarea echipamentului conform instrucțiunilor;
- instruirea corectă a angajaților;
- evitarea expunerii continue pe perioade lungi.
2. Neutilizarea E.I.P. și a celorlalte mijloace de protecție din 4 MĂSURI TEHNICE
dotare. - achiziționarea E.I.P. corespunzător activității ce urmează a fi
desfașurată potrivit reglementărilor în vigoare.
MĂSURI ORGANIZATORICE
- dotarea angajaților cu E.I.P. corespunzător activității ce urmează a fi
desfașurată.
- Instruirea lucrătorilor privind consecințele nerespectării restricțiilor de
securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de
protecție etc.
- efectuarea inspecțiilor interne privind utilizarea corectă și curentă a
6
Nr. Nivel de MĂSURI PROPUSE
Crt FACTOR DE RISC risc
echipamentului individual de protecție din dotare.

7
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru postul de lucru este egal cu 3,12 valoare ce îl încadrează în categoria posturilor de lucru cu nivel de risc
acceptabil.
Rezultatul este susținut de “Fișa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 37 factori de risc identificați 2 depășesc, ca nivel parțial de
risc, valoarea 3: 0 încadrându-se în categoria factorilor de risc maxim, 0 încadrându-se în categoria factorilor de risc foarte mare, 1 încadrându-se în
categoria factorilor de risc mare, iar ceilalti 1 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu.
Cei 2 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
F11 Vibrații cauzate de funcționarea motorului DIESEL și deplasarea pe drum denivelat - afecțiuni coloana vertebrală - N.V.P.R. 5
F37 Neutilizarea EIP și a celorlalte mijloace de protecție din dotare. - N.V.P.R. 4
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 2 factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate
în “Fișa de măsuri propuse” pentru postul de lucru.
În ceea ce privește repartiția factorilor de risc pe sursele generatoare, situația se prezintă dupa cum urmează :
 37,84%, factori proprii mijloacelor de producție;
 18,92%, factori proprii mediului de muncă;
 5,41%, factori proprii sarcinii de muncă;
 37,84%, factori proprii lucrătorului.
Din analiza Fișei de evaluare se constată că 81,08% dintre factorii de risc identificați pot avea consecințe ireversibile asupra lucrătorului
(DECES sau INVALIDITATE)
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAȚI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,12