Sunteți pe pagina 1din 1

Titlul

INTRODUCERE / ARGUMENT 1-2 pagini


CAPITOLUL I - Teorie +/- 25 pagini
1.1 definire concept 1
1.2 teorii
1.2.1 teoria pe care o vei folosi in studiul de caz
1.3 definire concept 2
1.4 teorii
1.4.1 teoria pe care o vei folosi in studiul de caz
1.5 relatia dintre conceptul 1 si 2 (aici poti introduce un concept 3) - studii empirice anterioare

CAPITOLUL II – Metodologie +/- 6 pagini


2.1 Obiective
2.2 Ipoteze (enunturi formale de tipul „daca.....atunci.... / cu cat....cu atat....) sau intrebari de
cercetare (research questions)
2.3 Instrumente
2.4 Proceduri statistice de analiza
2.5 Participanti

CAPITOLUL III – PREZENTAREA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR +/- 15 pagini

CAPITOLUL IV – CONCLUZII +/- 4 pagini

BIBLIOGRAFIE (ultimele pagini care se numeroteaza)


Anexe (nu se numeroteaza)