Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins :

INTRODUCERE ........................................................................................................................1
I. PARTEA TEORETICĂ .........................................................................................................3
CAPITOLUL 1. PROBLEMATICA GENERALĂ A STRESULUI ...............................3
1.1 Definirea stresului .........................................................................................................3
1.2.Definiţiile stresului ca reacţie .......................................................................................3
1.3. Definiţiile stresului ca stimul .......................................................................................4
1.4. Stresul ca interacţiune ..................................................................................................4
1.2. Teorii explicative asupra stresului ...................................................................................5
I.3. Modele ale stresului ocupaţional ......................................................................................6
CAPITOLUL II. MODALITĂŢI DE COPING ......................................................................9
2.1 Strategii de aparare faţă de stresul ocupaţional.................................................................9
2.2. Modalităţi de coping ......................................................................................................11
2.3. Intervenţii de management al stresului .......................... Error! Bookmark not defined.