Sunteți pe pagina 1din 7

Tehnica Toulouse - Pieron

Tehnica ,,Touluse - Pieron” reprezintă un tabel compus dintr-o sucesiune de pătrățele cu


câte o liniuță dusă din unul din colțuri sau din una din laturi.În fiecare rînd se află 8 categorii de
figuri (pătrățele). Din fiecare categorie sunt plasate cîte 5 figuri într-un rînd.
Scopul: evaluarea productivității și stabilității atenției, gradul de concentrare a atenției.
Vîrsta: de la 5 ani.
Materiale necesare: fișa de lucru ,,Toulouse-Pieron”, pix, cronometru.
Timpul: 5 minute
Tehnica de aplicare: Examinatorul pregătește în prealabil tabelul cu pătrățele. Se aplică
individual și în grup nu mai mult de 10 subiecți.
Instrucțiuni.: Se distribuie testele. După ce s-au distribuit testele, experimentatorul se adresează
subiecților: ,,Priviți atent acest table. În el sunt pătrățele ce au o linie dusă din unul dintre colțuri
sau la una dintre laturi. Voi trebuie căt se poate de repede și de atent să le găsiți pe cele indicate
în model și să le marcați cu o linie oblică. (se demonstrează pe altă fișă sau pe tablă). Începeți cu
rîndul de deasupra, iar după ce-l terminate treceți la rîndul doi , apoi la al treilea ș.a.m.d. Fiți
atenți să nu marcați pătrățelul care are codița în altă parte, decît așa cum este indicat în model.
Cînd voi spune ,,Începeți” luați pixul și marcați fiecare pătrățel ce coresunde celui din model
pînă voi spune ,,Stop”.
Cotarea: numărul pătrățelelor marcatre exact constituie cota. De figurile marcate greșite ca și de
cele omise nu se va ține cont.
Etalonul

Vîrsta Centile
10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90
8 ani 16 22 24 27 38 43 49 56 60 64 72
9 ani 24 30 36 38 44 47 54 60 61 65 73
10 ani 30 37 41 43 48 51 55 61 66 70 77
11 ani 42 44 51 53 63 66 73 76 82 86 98
12 ani 43 55 56 60 66 70 77 84 88 89 105
13 ani 58 68 72 75 82 88 96 100 107 109 119
14 ani 59 71 73 77 83 94 99 111 118 119 128
15 ani 74 86 92 95 105 111 123 129 131 132 146
16 ani 94 107 113 114 120 128 132 139 141 142 147
17 ani și 100 110 114 115 128 134 141 151 165 171 186
mai mult

Interpretarea rezultatelor: dacă subiectul în vîrstă de 9 ani a marcat corect 25 de figure


uitîndu-ne la etalon vedem că el care în decilul 2, deoarece a marcat mai mult de 24 figuri, sau
exprimîndu-ne în quartile, în quartilul inferior, deoarece a marcat mai putin de 35 figuri. Dacă aa
marcat corect 75 figuri, cade în decilul 10 (centilul 100), deoarece a marcat mai mult de 73
figuri, iar exprimîndu-ne în quartile, în quartilul superior, deoarece a barat mai mult de 61 figuri.

Fişa de lucru

Numele……………………………… Prenumele ..................................................................


Data………………………………… Vîrsta.....................................................
Rezultatul obţinut ..........................................................
Concluzii:
Testul „Praga”
Numele tehnici:„Testul Praga”
Istoria testului:Acesta este un test care se aplică colectiv şi a fost elaborat de cătreInstitutul
Psihotehnic din Praga prin adaptarea formei individuale, improprie de a fiutilizată atunci când
este necesar să se execute măsurători rapide asupra unor colectivenumeroase, în special în
mediul industrial.Testul este recunoscut sub numele de Test de Atenţie Distributivă „Praga”.
Bineînţeles că el poate fi administrat şi individual. Testul maivizează memoria topografică,
spiritul de observaţie,rezistenţa la oboseală psihică generatăde activităţi repetitive.
Scopul tehnicei:Studierea distribuirii, oscilaţiei atenţiei şi determinarea niveluluidezvoltării
spiritului de observaţie. Se aplică de la vârsta de 13 ani până la adulţi. Se poateaplica individual,
într-un grup mare sau mic de indivizi.
Materialul testual:Un patrat format din 100 de pătrăţele (Tabel 1), Foaia de răspuns (4coloane
şi 25 de rânduri ), Soluţiile corecte a testului.
Mod de prelucrare şi înterpretare:
Timpul limită este de 16 min - pentru o etapă(coloanele I şi II), după fiecare etapă-1min pauză.
Subiectul experimental trebuie săexamineze fiecare număr din partea stângă a coloanei, să-l
găsească scris cu caractere mariîntr-unul din pătrăţele, să vadă numărul mic din partea de jos a
pătratului şi să-l scrie înfoaia de răspuns în partea dreaptă a coloanei.
Instrucţiunea: În mâna stângă Dv. Aveţi o foaie ce reprezintă un pătrat mare împărţit în
pătrăţele mici. Fiecare are două numere, unul mai mare şi unul mai mic. În mâna dreaptăDv.
Aveţi o foaie ce reprezintă 4 coloane cu numere. Primul număr din coloana I este 75,căutaţi-l
numărul mic înscris acolo (69). Scrieţi-l în partea liberă din coloana din dreapta.L-aţi găsit.
Acum va trebui să lucraţi mai departe fără a sări peste numere.
Determinarea calificativului rezultatului: 1.Se calculează punctajul pentru fiecare etapă în
parte, evidenţiind scăderea sau mărirea posibilităţii distribuirii atenţiei.
2.Se calculează punctajul total. Se determină nivelul de rezolvare a spiritului deobservaţie:
- nivel mediu – 25-75p
- nivel mai jos de mediu sub – 25p
- nivel mai sus de mediu – 75p în sus.

Soluţiile corecte la testul Praga


Coloana I Coloana II Coloana III Coloana IV
69 23 94 24
71 28 63 56
43 64 13 90
44 39 66 6
98 35 89 55
100 25 16 62
7 70 50 1
40 9 97 22
79 59 76 52
87 45 42 93
10 84 36 5
83 96 65 81
85 61 67 32
82 86 74 12
72 49 78 26
34 75 21 92
15 51 80 54
58 29 75 88
30 41 4 46
11 2 17 8
3 53 33 95
91 48 38 37
27 73 47 14
20 57 19 18
60 31 68 99

Etape I II III IV
Vârsta/ 13- 15- adulţi 13- 15- adulţi 13- 15- adulţi 13- 15- adulţi
centile 14 16 14 16 14 16 14 16
100 23 26 30 23 23 33 23 24 29 24 26 27
90 18 18 23 17 17 22 18 18 23 18 17 22
80 15 17 21 15 16 19 16 16 20 15 16 20
75 14 16 19 14 15 18 15 15 19 14 15 19
70 14 15 18 13 14 17 14 14 18 14 14 18
60 13 14 16 12 13 16 13 13 16 13 13 16
50 12 13 15 11 12 14 12 12 15 12 12 15
40 11 12 14 10 11 13 10 11 13 11 11 14
30 10 11 13 9 10 12 9 10 12 10 10 13
25 9 10 12 9 9 11 9 9 11 9 10 12
20 8 8 11 8 9 11 8 9 11 8 9 11
10 7 7 9 7 7 9 7 7 8 6 7 10
0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 1 1 3

Total
centile /Vârsta 13-14 15-16 Adulţi
100 89 89 100
90 63 67 86
80 58 59 73
75 55 57 70
70 52 55 67
60 48 51 62
50 45 48 59
40 41 45 56
30 38 42 50
25 36 40 48
20 34 37 45
10 30 32 40
0 10 10 20
Testul Praga

Nume/Prenume: ………………………………………………
Varsta: ………………………………………………………...
Data examinarii : ………………………………………………
Examinator : …………………………………………………...

73 18 7 4 97 33 31 69 49 35
97 39 13 66 68 62 22 48 52 92

23 8 79 96 92 40 78 22 65 1
38 55 43 30 73 19 28 4 88 84

19 24 72 51 62 81 9 91 17 61
87 18 12 75 25 35 97 31 89 50

30 41 98 80 66 59 55 95 58 6
17 8 46 95 2 20 80 67 11 83

54 21 45 84 99 75 56 10 67 38
32 40 9 81 49 69 63 41 29 76

3 93 2 20 44 77 82 36 32 88
64 14 98 71 56 5 1 6 47 27

42 94 50 76 90 71 53 5 27 13
3 65 69 61 51 70 33 86 72 59

57 63 48 68 39 29 16 52 60 89
79 45 54 91 85 74 99 82 26 36

47 64 28 83 87 86 11 85 34 26
34 58 42 10 57 37 100 21 23 44

37 46 100 15 43 12 74 14 70 25
78 94 24 77 93 16 7 90 53 15

S-ar putea să vă placă și