Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE SCRISĂ PENTRU EXAMENUL DE DIFERENȚĂ LA M2

(Operații și utilaje în industria alimentară) - Clasa aXa

1.Încercuiți litera A dacă afirmațiile sunt adevărate sau F, dacă afirmațiile sunt false.
a. A F Sistemele eterogene sunt formate din două sau mai multe faze.
a. A F Centrifugarea este operația de separare a amestecurilor gazoase.
b. A F filtrul cu plăci funcționează sub presiune.

2. Laptele este un amestec eterogen de tip:


a. Solid - lichid;
b. lichid - lichid;
c. gaz - lichid.
3. Filtrarea este influențată :
a. Diametrul filtrului.
b. Diametrul conductei de evacuare.
c. Temperatura amestecului.
4. Cernerea este operația de :
a. Separare mecanică pe criterii dimensioale a amestecurilor de granule și pulberi;
b. Separarea materialelor lichide;
c. Filtrare .
5. Definiți operația de mărunțire și gradul de mărunțire.

VARIANTA II

1. Schema tehnologica :
a. Absorbi apă ,atunci când vine în contact cu ea;
b. Forma și reține gazele de fermentație;
c. Forma aluat .
2. Amestecarea materialelor păstoase se realizează cu ajutorul utilajului :
a. Malaxor;
b. Cernător;
c. Centrifugă.
3. Făina se obține prin:
a. Concasare;
b. Măcinare;
c. Divizare;
d. Tocare.
4. Colergangul cu cuvă mobilă este utilizat pentru obținerea:
a. Pulberii de cacao;
b. Pastei de carne;
c. Emulsiilor.
5. Sistemul de tăiere al volfului este alcătuit:
a. Cuțit și site;
b. Cuțite sub formă de bandă;
c. Cuțit sub formă de seceră.

NOTĂ : Se va trata o variantă la alegere.Timp de lucru 90 minute.