Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE SCRISĂ PENTRU EXAMENUL DE DIFERENȚĂ LA M2

(Operații de bază în laborator)

VARIANTA I

1.Încercuiți litera A dacă afirmațiile sunt adevărate sau F, dacă afirmațiile sunt false.
a. A F Indicele de refracție variază în funcție de concentrația soluției.
a. A F În industria zahărului se folosesc polarimetre speciale numite zaharimetre.
b. A F Metoda refractometrică este folosită pentru controlul rapid al conținutului de
substanță uscată.
2. Determinarea polarimetrică a glucidelor se bazează pe :
a. Proprietatea glucidelor de a fi oxidate;
b. Proprietățile optice ale acestora;
c. Determinarea indicelui de refracție.
3. Indicele de refracție se determină cu:
a. polarimetru;
b. refractometru;
c. areometru.
4. Indicele de refracție variază în funcție de :
a. concentrația soluției ;
b. amestecul soluțiilor;
c. clarificarea imaginii.
5. Soluțiile pot fi definite ca amestecuri :
a. omogene,formate dintr-un componrnt;
b. neomogene,formate din două sau mai multe componente;
c. omogene,formate din două sau mai multe componente .

VARIANTA II

1. O soluție lichidă este formată din două componente:


a. dizolvantul și mediul de dispersie;
b. Dizolvantul și solventul;
c. Dizolvantul și solvantul.
2. Pentru micșorarea erorii de curgere, trebuie să se lucreze:
a. Cu vase bine spălate;
b. Cu vase cu diametru cât mai mic și lichidul să se scrgă cu viteză mare;
c. Cu vase cu diametru cât mai mic și lichidul să se scrgă cu viteză mică .
3. Prin sensibilitatea unei balanțte se înțelege:
a. Greutatea minimă care poate provoca devierea acului indicator.
b. Greutatea maximă care poate provoca devierea acului indicator.
c. Greutatea cea mai mică din cutia cu greutăți.
4. Eprubetele sunt:
a. Vase în formă de tuburi închise la un capăt ;
b. Au capacități cuprinse între 25 și 3000ml;
c. Baloane cu fundul plat.
5. Care este unitatea de măsură pentru masă, în Sistemul Internațional?

NOTĂ : Se va trata o variantă la alegere .Timp de lucru 90 minute.