Sunteți pe pagina 1din 6

Gradinita cu program normal si prelungit

“NICHOLAS KINDERGARTEN”
Drumul Valea Cricovului nr. 41 - 47
Bucuresti, Sector 6
Tel/Fax:021.778.69.15
Mobil: 0728.603.603
0737.504.977
www.nicholas.ro

Nr. …………/…………………..

RAPORT
ASUPRA REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN URMA EVALUĂRII SUMATIVE –
SEMESTRUL I
Anul școlar: 2018-2019
GRUPA MICĂ „ IEPURASI”

Evaluarea sumativă reprezintă o componentă esențială a procesului instructiv-educativ din grădiniță, fără
de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte și ale grupei în ansamblu.
Pe lângă funcțiile de măsurare, de diagnosticare și de prognozare, un rol important al evaluării sumative
este stabilirea demersului didactic din perioada următoare. Evaluarea a fost realizată prin aplicarea de probe orale,
scrise, practice, probe ce au fost aplicate atât în activitățile de grup, cât și individuale.
Evaluarea sumativă a fost desfășurată pe parcursul unei săptămâni în perioada 28.01.2019 - 02.02.2019
unui număr de 8 preșcolari cu vârste cuprinse între 3-4 ani.
Comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii experiențiale:
A. DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Comportamente:
 Exprimarea orala corecta din punct de vedere gramatical
 Dezvoltarea limbajului oral
 Capacitatea de diferentiere a personajelor: negative/ pozitive
Activitate planificată:
1) „Din ce poveste vin?” - joc didactic
1.

Din totalul de 8 preșcolari evaluați, un număr de 1 prezintă comportament absent, 1 comportament în


dezvoltare și 6 comportament îndeplinit.
Constatări: In urma evaluarii am constatat un progres, atat in ceea ce priveste volumul vocal cat si exprimarea.
Copiii inteleg si utilizeaza corect structurile verbale. Majoritatea se exprima corect, redau continutul unor povesti
utilizand calitatile expresive ale limbajului oral si corporal. S-au remarcat si copii care prezinta deficiente de
vorbire cu diferite grade de dificultate.

Page 1
Măsuri ameliorative:
- munca individuala
- jocuri si exercitii pentru corectarea vorbirii
- interventia logopedului

B. DOMENIUL ȘTIINȚĂ
B.1. CUNOAȘTEREA MEDIULUI
Comportamente:
 Capacitatea de cunoastere si investigare a mediului inconjurator
 Capacitatea de exprimare verbala a continuturilor insusite
 Stimularea curiozitatii pentru investigarea acestuia
Activitate planificată:
1. „Cand se intampla?”-joc didactic
Din totalul de 8 preșcolari evaluați, un număr de 1 prezintă comportament absent, 1 comportament în
dezvoltare și 6 comportament îndeplinit.
Constatări: Copiii si-au imbogatit cunostintele referitoare la mediul inconjurator. Descriu, enumera,
clasifica elemente componente ale mediului (plante, animale observate), insa nu toti adreseaza intrebari in
legatura cu cele observate.

Măsuri ameliorative: Copiii vor fi antrenati in activitati si jocuri didactice pentru cunoasterea mediului
inconjurator (intuirea de catre copii a unor caracteristici ale fenomenelor realitatii inconjuratoare a cauzalitatii
acestora in vederea formarii premiselor conceptiei stiintifice despre lume.

B.2. ACTIVITATE MATEMATICĂ


Comportamente:
 Dezvoltarea capacitatii de a selecta si grupa obiecte dupa cerinte date
 Capacitatea de a intelege si utiliza concepte matematice
Activitate planificată:
1. „Grupeaza dupa cum iti spun!” - joc didactic
Din totalul de 8 preșcolari evaluați, un număr de 1 prezintă comportament absent, 1 comportament în
dezvoltare și 6 comportament îndeplinit.
Constatări: La toti copiii am constatat un progres in ceea ce priveste cunostintele si reprezentarile matematice.
Toti numara in limitele 1 – 3, insa nu toti raporteaza corect numarul la cantitate, iar unii nu recunosc cifrele. Foarte
putini insa gasesc rezolvarea unei probleme sprijinindu-se pe datele exprimate de o imagine. Majoritatea
recunosc si descriu corect formele geometrice plane: cerc, patrat, triunghi si identifica corect și cu ușurință
pozițiile spațiale ale obiectelor.

Măsuri ameliorative:
- formarea unor deprinderi de munca individuala
- activitati si jocuri de recunoaștere a cifrelor
- diferite jocuri cu conținut matematic

C. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
C.2. ACTIVITĂȚI PRACTICE ŞI ELEMENTE DE ACTIVITATE CASNICĂ
Comportamente:
 Dezvoltarea abilitatilor practice dobandite anterior
 Dezvoltarea simtului estetic
 Manuirea corecta a materialelor de lucru
Activitate planificată:
1. ,,Copacul toamna/ iarna” - colaj

Page 2
Din totalul de 8 preșcolari evaluați, un număr de 1 prezintă comportament absent, 1 comportament în
dezvoltare și 6 comportament îndeplinit.
Constatări: Copiii cunosc materialele si uneltele folosite in activitatile practice, dar coordonarea actiunilor
ambelor maini nu este perfectionata, nu finalizeaza lucrarile, nu verbalizeaza actiunile specifice.

Măsuri ameliorative:
- formarea unor deprinderi de munca individuala
- antrenarea copiilor in activitati de verbalizare a actiunilor intreprinse
- stimularea si incurajarea copiilor

D. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV


D.1. EDUCAȚIE ARTISTICO-PLASTICĂ
Comportamente:
 Dezvoltarea abilitatilor motrice dobandite anterior
 Dezvoltarea simtului estetic
 Manuirea corecta a materialelor de lucru

Activitate planificată:
1. ,,Roadele toamnei/bucuriile iernii,, - modelaj

Din totalul de 8 preșcolari evaluați, un număr de 1 prezintă comportament absent, 1 comportament în


dezvoltare și 6 comportament îndeplinit.
Constatări: S-au realizat progrese in ceea ce priveste manuirea corecta a instrumentelor de lucru si in compunerea
spatiului plastic. De asemenea modeleaza forme de dimensiuni si culori diferite utilizand tehnici spontane. Am
observat, totusi, o rigiditate a mainii, nu au formate deprinderile de a utiliza corect pensula, nu respecta toate
etapele de lucru ale modelajului, iar foarte putini reusesc sa descrie lucrarile in mod obiectiv.

Măsuri ameliorative:
- munca individuala
- activitati si jocuri de recunoasterea culorilor
- diferite activitati in care sa folosim tehnici de lucru

D.2. EDUCAȚIE MUZICALĂ


Comportamente:
 Interpretarea melodica si ritmica a cantecelor
 Deprinderi de auditie a unor fragmente muzicale

Activitate planificată:
1. „Grupa mica la concert”- exercitiu muzical/ interpretare

Din totalul de 8 preșcolari evaluați, un număr de 1 prezintă comportament absent, 1 comportament în


dezvoltare și 6 comportament îndeplinit.
Constatări: Majoritatea copiilor interpreteaza corect cantecele, respectand tonul si semnalul de inceput. Aproape
toti diferentiaza timbrul sunetelor din mediul inconjurator, insa nu suficient pe cele muzicale si mai ales nu
diferentiaza durata acestora. Toti executa miscarile sugerate de textul cantecului sau de jocurile muzicale
interpretate, dovedind un simt ritmic bine dezvoltat. Nu toti canta deodata la unison, nu respecta ritmul.

Măsuri ameliorative:
- antrenarea copiilor in jocuri muzicale
- interpretarea cantecelor in colectiv si in grupuri mici

Page 3
E. DOMENIUL PSIHOMOTRIC
Comportamente:
 Orientarea in schema corporala
 Aplicarea independenta a deprinderilor insusite
 Deprinderi motrice de baza

Activitate planificată:
1. „Olimpiada voiniceilor”-parcurs aplicativ

Din totalul de 8 preșcolari evaluați, un număr de 1 prezintă comportament absent, 1 comportament în


dezvoltare și 6 comportament îndeplinit.
Constatări: Aproape toti copiii executa corect deprinderile motrice invatate si reusesc sa le utilizeze corect in
diferite contexte, de asemenea executa miscari care necesita orientare spatiala si temporala. In general copiii
cunosc regulile de igiena a efortului fizic, insa nu le respecta (nu alearga cu gura inchisa). Deprinderile motrice
sunt in formare, iar unii copii nu respecta regulile jocurilor in care sunt implicati.
Măsuri ameliorative:
- activitati de respectare a regulilor de igiena, a regulilor jocurilor
- activitati de dezvoltare a deprinderilor motrice, de a respecta comenzile

ÎNTOCMIT,

Profesor Invatamant Primar si preșcolar Pralea Alina Florentina

Page 4
Gradinita PNP Nicholas Kindergarten

TABEL CENTRALIZATOR
CU REZULTATELE OBȚINUTE ÎN URMA EVALUĂRII SUMATIVE SEMESTRIALE DIN PERIOADA 28.01.2019 – 02.02.2019
LA GRUPA MICA „IEPURAȘI”

PUNCTAJ PUNCTAJ
NR. NUME ȘI PRENUME PREȘCOLAR TOTAL
CRT. DOMENIUL DOMENIUL DOMENIUL DOMENIUL DOMENIUL
LIMBÃ ȘI ȘTIINȚÃ ESTETIC ȘI OM ȘI PSIHOMOTRIC
COMUNICARE CREATIV SOCIETATE
1. IANCU SOFIA MARIA
2. MARCUSANU ANDREAS MIHAI
3. MIHAILITEANU ANDREAS
4. PATRASCU ERIC ANDREI
5. POPESCU IRIS
6. POPESCU NARCISA
7. RUSU VLAD ALEXANDRU
8. SMADU RAZVAN IOSIF

Page 5
Gradinita PNP Nicholas Kindergarten

REZULTATELE OBȚINUTE
ÎN URMA EVALUĂRII SUMATIVE SEMESTRIALE
DIN PERIOADA: 28.01.2019 – 02.02.2019
GRUPA MICA „IEPURAȘI”

PROCENT
DOMENIUL EXPERIENȚIAL COMPORTAMENT COMPORTAMENT COMPORTAMENT
ABSENT IN DEZVOLTARE ATINS
DOMENIUL
LIMBÃ ȘI COMUNICARE
Cunoașterea
DOMENIUL mediului
ȘTIINȚÃ Activitate
matematicã
Educație pentru
DOMENIUL sãnãtate
OM ȘI Activitãți practice
SOCIETATE si elemente de
activitate casnicã
DOMENIUL Educație
ESTETIC ȘI artistico-plasticã
CREATIV Educație
muzicalã
DOMENIUL
PSIHOMOTRIC

Page 6