Sunteți pe pagina 1din 2

Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții

Serbările școlare
,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când
ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-I învățăm să se
adapteze.” (Maria Montessori- Descoperirea copilului)

Părinții își doresc pentru copiii lor o școală care să le înțeleagă nevoile, să le descopere
talentele, să le ofere egalitate de șanse, precum și să îi stimuleze în manifestarea unui
comportament creativ în diferite domenii. Pentru ca toate aceste cerințe să fie satisfăcute este
nevoie de un parteneriat între părinți și școală, o colaborare între personalul școlii și membrii
familiei pentru a implementa activități care să-i ajute pe elevi să reușească. Orice activitate
educativă ( formală sau non-formală) în care părinții sunt implicați, crește gradul încrederii
acestora în instituția Școlii și îi motivează în a participa mai mult în viața școlară a copilului .
Serbările școlare pot fi un prilej de participare, dar și de angajare a părinților în parteneriatul
cu școala. Părinții pot furniza informații esențiale despre abilitățile elevilor, ce pot fi valorificate
de către educator în stabilirea rolurilor în cadrul activității. Fiecare elev trebuie să fie implicat
indiferent de statut social, etnie, religie, dizabilități pentru a fi creat un climat nondiscriminativ în
care atât elevii, cât și părinții să simtă că sunt tratați cu obiectivitate și imparțialitate.
Părinții sunt dispuți să participe la serbările școlare, dar interesantă ar fi angajarea acestora
în organizarea evenimentului educativ. Ei pot contribui cu idei la construirea decorului,
costumelor, scenariului sau creează modalități de premiere. Angajarea acestora în implementarea
activității extrașcolare duce la consolidarea relației părinte-educator, primii devenind conștienți de
efortul depus de cadrul didactic pentru ca o activitate să reușească. Elevii, la rândul lor, devin
motivați în a duce la bun sfârșit sarcina primită și capătă mai multă încredere în ei înșiși, dar și în
instituția școlară văzându-și părinții muncind și construind alături de personalul didactic. Ar fi
interersant ca, de exemplu, decorul să fie pictat de către părinte alături de copil, sau scenariul să
fie stabilit de comun accord sau pornind de la o idee a părinților.
Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie pentru toți copiii, iar orice proiect desfășurat
în această perioadă înseamnă manifestări ale inocenței vârstei fragede, dar și al copilului din
adâncul sufletului părinților. Decorul hibernal pictat cu grijă de către elevi, alături de părinți, îi
invită pe participanți să asiste la sceneta Nașterii Domnului și la interpretarea unor colinde. ,,O, ce
veste minunată!” sau ,,Astăzi s-a născut Hristos” pot umple sufletele părinților, atât de încărcate
de lucrurile mărunte ale vieții. Faptul că au putut participa, dar și lucra la împlinirea proiectului
educativ va genera amintirile de mai târziu, atunci când prichindeii de acum, vor deveni adulții de
mâine.

Prof. Bențe Maria Mirabela


Școala Gimnazială ,,Toma Caragiu” Ploiești, Prahova