Sunteți pe pagina 1din 5

A P R O B: A P R O B:

“____”__________/20____ “____”__________/20____
_________Pilipenco Dina _________Şef catedră
(semnătura managerului (semnătura administraţiei catedrei)
instituţiei)
Proiect didactic
I. Date generale statistice.
§ Instituţia de învăţămînt: Gimnaziul Maxim Topală, satul Briceni, rn. Donduşeni.
§ Director instituţie: Pilipenco Dina;
§ Şef catedră: Serdeşniuc Cristian;
§ Profesor de obiect: Serdeşniuc Cristian;
§ Disciplina: limba şi literatura română;
§ Aria curriculară: limbă şi comunicare;
§ Clasa: a VIII-a.
§ Data: „_____”_______________/20____
II. Date despre tipologia lecţiei.
§ Unitatea de învăţare: Capitolul 3. Doina populară şi doina cultă. Noţiuni de sintaxă.
§ Subiectul lecţiei: Doina – specie a literaturii populare. Textul Codrule, codruţule de Lucian Blaga.
§ Tipul lecţiei: de formare a priceperilor şi deprinderilor.
§ Timpul lecţiei: 45 minute.

III. Obiectivele lecţiei:


O1 – Să definească noţiunea de doină;
O2 - Să exemplifice polisemia cuvîntului doină;
O3 – Să demonstreze justificat caracteristicile specifice ale doinei;
O4 – Să comunice despre Lucian Blaga ca poet al metaforelor;
O5 – Să lectureze expresiv textul;
O6 – Să interpreteze textul poeziei în conformitate cu specificul tradiţional al doinei;
O7 – Să comenteze expresii din text/ vis- a – vi de text;
O8 – Să manifeste un comportament adecvat, exprimîndu-şi liber părerea personală.

IV. Strategia lecţiei:

Metode tradiţionale Metode active/ Mijloace de realizare/ Forme de evaluare


interactive/ suport didactic
ludice
 Conversaţia euristică;  Asaltul de idei;  Computer;  Frontal;
 Conversaţia catehetică;  Metoda ceasurilor;  Power – point(realizări);  Individual;
 Povestirea;  Acrostihul;  Microfon;  În perechi.
 Exerciţiul;  Microfonul  Fişe de lucru;
 Exemplul; sonor(textele calciate);  Planşa(balade şi doine);
 Descrierea;  Intepretarea;  Ceasuri(reprezenătri pe
 Lectura explicativă;  Diagrama Wenn fişe);
 Observarea;  Rechizite şcolare;

V. Bibliografie:
- Curriculum disciplinar/ limba şi literatura română pentru gimnaziu. Chişinău, 2010(modernizat).
- Manual de limba şi literatura română, clasa a VIII-a. Editura Ştiinţa – 2013.
- Dicţionar de istorie şi teorie literară. Ediţia a III-a. Chişinău, 2004.
- Educaţia familială. A. Cutasevici. Chişinău, 2005(metode active).
Etapele lecţiei Activitatea profesor – elev Strategii didactice Evaluare
Evocare  Salutul cu elevii. Computer frontal
 Prezentarea power- point despre Mihail Sadoveanu- ceahlăul Prezentare poer –
prozei româneşti sau Ştefan cel Mare al literaturii române. point
Prezentarea are drept scop promovarea imaginii scriitorului pe Comunicare
fondul literaturii şi rememorarea imaginii sale în ziua naşterii Povestire
sale – 5 noiembrie(1880). Demontrare
Reactualizarea  Metoda ceasurilor. Cearul întîlnirilor În perechi
cunoştinţelor - Primind fişa şi găsindu-şi partenerii cu care se vor înîtlni,
anterior învăţate. elevilor li se va propune următoarea tematică de discuţie:
a. La orele 09.00 – despre Mihai Eminescu şi Grigore Vieru;
b. La orele 12.00 – despre conversiunea în gramatica limbii române;
c. La orele 15.00 – despre textele funcţionale; Chestionare orală
d. La orele 18.00 – despre Bacovia- marele simbolist.
(elevii se întîlnesc şi discută succint la subiect, întrebările sunt adresate
reciproc)
Verificarea temei  Pentru acasă elevii au avut de elaborat o invitaţie(vie) cu tematică Caiet, invitaţie, Frontal
de acasă. liberă. exerciţiu. individual
 Prezentarea subiectului pe nişte desene, pe verso sunt literele Descoperire Frontal
cuvîntului doină. Conversaţie
D O I N A Observare
Descriere

Lacrimă
O pădure

O mioară

Ţărani
Frunze

Prezentarea
subiectului nou şi
enunţarea
obiectivelor. - Toate desenele au comun însăşi specificul doinei, zonele de Definire
la sat, natura de la sat, ţăranul şi îndelitnicirile lui. Exerciţiu
- Elevi, descoperind acest cuvînt, afirmăm că doina s-a Exemplu
născut la sat. Acrostih
 Acrostihul cuvîntului doină.
D- duioşie, doliu;
O – om, oftare;
I – inima, interior cosmic, iubire;
N – năzuinţă, nelinişte;
A – ardoare, avînt, alint; Exerciţiu
 Formăm cu elevii o definiţie proprie a cuvîntulu doină. Lucru cu manualul Frontal
Realizarea  Definim conform manualului, pagina 57.
sensului  Alcătuim enunţuri orale cu cuvîntul doină.
 Descoperim polisemia cuvîntului: DEX
- Consultăm DEX-ul;
- Alcătuim enunţuri pe caieţel; Posterul babală –
- Verificăm caietele. Apreciem. doină

 Diagrama Wenn – baladă şi doină.


- Definim noţiunile; Fişe
- Precizăm ce au comun acestea şi prin ce se diferă. Wenn
aBalal

- Perscăreşti;
- Familiale;
- Mitologice;
- Ciobăneşti; Asaltul de idei.
- Profesionale;
- Fantastice.
 Caracteristica cuvîntului doină.
Din viaţa oamenilor Problemele vieţii Emoţii şi sentimente Conversaţie
Bocete, lacrimi, Teamă de zeităţi Exemplu
intepretări Doină Povestire
Natura în centrul Omul în singurătate Dimensiuni
atenţiei existenţiale Metoda lecturii
 Metoda lecturii explicative. explicative
A. Pagina 56, textul Codrule, codruţule de Lucian Blaga. Date Algoritmizarea
generale despre Lucian Blaga;
B. Lectura – model a textului; Lectura
C. Lectura de către elevi; Exerciţiul Individual
D. Analiza textului. Povestire
- Lucrul cu cuvintele textului; Portretele scriitorilor:
- Exerciţii de ordin semantic şi creativ; Blaga, Sadoveanu.
 Microfonul sonor:
Elevii primesc microfonul să spună ce gîndesc după lectura textului:
a. M-a impresionat ......................................... Texte calchiate
b. Am simţit la lectură ........................................... Microfonul sonor individual
c. Textul este ......................................................
d. Doina citită redă o stare de ..................................
e. Nu mi-a plăcut ......................................................
f. Părerea mea este că................................................. Exerciţiul
(textele calchiate) Lucrul cu manualul
 Exerciţiul 7 pagina 57 - individual.

Evaluarea lecţiei  Panoul de idei. Conversaţia ghidată Frontal/


Elevii primesc cîte o fişă unde vor indica cuvinte- cheie ale individual
lecţiei. Vom discuta despre obiectivele lecţiei.
- Se notează elevii după apreciere.
Temă pentru  De memorat poezia pagina 56; Explicare -
acasă  Exerciţiul 9 pagina 57. comunicare
 De învăţat definiţiile propuse de manual.